Rådighedsstillinger - Seniorsergent tilknyttet Wing Reserve Uddannelsesledelse


Rådighedsstilling – Seniorsergent tilknyttet Wing Reserve Uddannelsesledelse

Forsvaret er parat til at udfordre dig. Er du parat til at tage udfordringen op?

Er du hjemsendt eller i reserven, og kunne du tænke dig relevant tjeneste og videreuddannelse? Så er en stilling som instruktør ved Fighter Wing Reserven (WRES) i Skrydstrup måske noget for dig.
Om os
Fighter Wing Skrydstrup (FW) udgør basen for de danske kampfly. FW’s hovedopgave er at opretholde det danske afvisnings- og fotorekognosceringsberedskab og at deltage i internationale opgaver med henblik på at indsætte de danske kampfly i luftoperationer. For at kunne holde et højt fagligt niveau deltager FW desuden løbende i en række internationale øvelser.

WRES består aktuelt af omkring 50 mand, og vi har plads til flere.
Om stillingen
I din designeringsfunktion som seniorsergent (M231) bliver du en del af uddannelsesledelsen, der har det overordnede ansvar for planlægning og gennemførelse af UMK for det faste personel ved Fighter Wing.

Dine opgaver omhandler praktisk og planlægningsmæssig støtte til uddannelsesledelsen samt støtte til de underliggende faggrupper.

Du deltager i uddannelsesplanlægningen i samarbejde med uddannelsesledelsen og de underliggende faggrupper. Dette kan omhandle:
- Udfærdigelse af uddannelsesplaner
- Materielbehov
- Instruktørbehov
- Lektionsplaner
- Instruktioner
- Bestilling og koordinering af ekstern støtte fra andre WRES samt HJV
- Bestilling af lokaler, indkvartering og områder
- Opstilling af instruktører.

Vi forventer, at du også kan virke som instruktør, hvis det bliver nødvendigt.

Indkommanderingen finder sted året rundt og typisk med varighed på 1-4 dage.
Vi forventer, at du er klar til at levere 2-3 ugers tjeneste om året.
Om dig
Du er befalingsmand (M231 seniorsergent) med høj motivation og et stort ønske om at undervise i grundlæggende militære færdigheder, og du værdsætter helt grundlæggende det militære hverv. Hvilket værn, du tidligere har gjort tjeneste ved, er mindre relevant. Ved ansættelse i stillingen tilknyttes du Flyvevåbnet.

Du er enten hjemsendt og savner den grønne tjeneste eller er allerede tilknyttet en reserveenhed og ønsker mere tjeneste. Tidligere tjeneste i Flyvevåbnets reserve er ikke et krav, men vil være en fordel set i forhold til den instruktørmæssige tilgang til opgaven.

Tjenesten ved FW RES er kendetegnet ved et relativt højt aktivitetsniveau og mange forskelligartede opgaver, så du skal have gjort op med dig selv, at du kan og vil levere minimum 10-15 dages tjeneste pr. år.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til seniorsergent af reserven, og ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Centralforeningen for Stampersonel og den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst for Centralorganisationen af 2010 (CO10).

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer). Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne i hele ansættelsesperioden.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til henholdsvis Blåt Bevis samt udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen kaptajn af reserven Jacob Leth på telefon 42 66 61 75 eller via mail lethjacob@gmail.com.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfristen er 31. januar 2021.

For at komme i betragtning til reservestillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skrydstrup, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Reserve-Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

31.01.2021

Indrykningsdato

03.12.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent