Våbenteknisk assistent (VTA) til Fregatten NIELS JUEL


Våbenteknisk assistent (VTA) til Fregatten NIELS JUEL

Kunne du tænke dig at arbejde som våbenteknisk mellemleder på en højteknologisk fregat? Har du, en militær eller civil uddannelse som automatiktekniker eller lignende relevant svendebrev, samt Søværnets sergentuddannelse?

Hvis ja, så har fregatten NIELS JUEL et spændende job at tilbyde dig!

Om os
Fregatten NIELS JUEL er én af tre fregatter i IVER HUITFELDT-klassen, som er Søværnets største sejlende enheder og måske en af Danmarks mest avancerede og teknologisk bredspektrede arbejdspladser med en bred vifte af sensor-, kommunikations-, våben- og ildledelsessystemer.

Fregatterne er moderne skibe, der kan løse en bred vifte af sømilitære opgaver – nationalt såvel som internationalt.

Våbensektionen på fregatten NIELS JUEL består af otte konstabler, to sergenter og en officer. Sektionen er en del af våben- og elektronikdivisionen, der ledes af skibets våben- og elektronikofficer.

Divisionen varetager drift og vedligehold på skibets våben- og elektroniksystemer, der udgør ca. halvdelen af alle skibets tekniske systemer.
Om stillingen
Som våbenteknisk assistent bistår du skibets våbentekniske befalingsmand med den daglige ledelse af våbensektionen, som udover dig består af en våbenteknisk officer (VTO), våbenteknisk befalingsmand (VTB) på seniorsergentniveau, samt otte teknikere på konstabel-niveau. Du vil referere til skibets våbentekniske befalingsmand (VTB) og samarbejde tæt med denne og VTO.

Våbensektionen er ansvarlig for daglig drift og vedligehold af skibets våben- og ildledelsessystemer.

Dine opgaver som VTA vil omfatte men ikke være begrænset til:
-Daglig drift og ledelse af våbensektionen.
-Assistere med planlægning og eksekvering af intern uddannelse af våbensektionens personel samt øvrigt personel om bord inden for våbenhåndtering.
-Håndtering af administrative opgaver samt føre tilsyn med arbejdssikkerheden ombord.
-Under klart skib fungere som ”Operations Room Manager” og assistere skibets operationsrum i forbindelse med defekter på våben- og elektronikdivisionens systemer.

Desuden vil du indgå som vagtassistent i havn sammen med skibets øvrige sergenter.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelses- og tjenesteforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund og de kompetencer stillingen kræver samt dine ønsker.

Krav:
Du skal have gennemført Søværnets Basis Uddannelse (SBU) eller tilsvarende.
Du skal have gennemført Søværnets Sergentuddannelse (GSU).
Du skal være uddannet automatiktekniker, alternativt en uddannelse indenfor tilsvarende område.
Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden HEMMELIGT.
Du skal kunne erklæres egnet til internationale operationer.

Ønskeligt:
At du har funktionsuddannelse AT.
At du har sejladserfaring fra IVER- eller ABSALON-klassen.
At du har Demars-kursus i myndighedsbeholdning og planlagt vedligehold.
At du er uddannet skydeleder

Helbredskrav:
Du skal kunne godkendes ved en helbreds- og tandundersøgelse (Blåt Bevis).
Du skal kunne bestå Forsvarets Fysiske Basiskrav (FFB).
Du skal kunne modtage grundvaccination.
Du skal være egnet til røgdykning.

Om dig
Er du en mellemleder med automatikfagteknisk uddannelse, som interesserer sig for personaleledelse, udvikling og uddannelse af personel samt drift af højteknologiske våbensystemer og radarer?

Du skal være i stand til at kunne sætte dig ind skibets mange avancerede våben- og ildledelsessystemer, og bidrage til at prioritere opgaver indenfor disse, samt assistere i fejlfinding.

Du skal være struktureret og professionel i din tilgang til arbejdet og kunne samarbejde på tværs af faggrænser og personelgrupper. Du skal være medvirkende til at skabe stabilitet og sikre opgaveløsningen i en sektion med fokus på drift og udvikling.

Vi søger en kollega med et åbent og fordomsfrit sind, som imødeser udfordringer og ser muligheder i stedet for begrænsninger. Du skal være klar til at lede et alsidigt, lærende og omskifteligt team - i en til tider hektisk hverdag.

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til PL Andreas Wehage, telefon 6115 2712.
Alternativt CSG John Rasmussen, telefon 72 85 75 22

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK eller på tlf. nr. 7281 9171.

Ansøgningsfrist er 1. januar 2021 og samtaler forventes afholdt i uge 3.

Stillingen er til besættelse fra 1. februar 2021

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.


  
  
  
Generel information

Tjenestested

Korsør, Danmark

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

01.01.2021

Indrykningsdato

20.11.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent