CHEFEN FOR SPECIALOPERATIONSKOMMANDOEN SØGER NY CHEF FOR JÆGERKORPSET


CHEFEN FOR SPECIALOPERATIONSKOMMANDOEN SØGER NY CHEF FOR JÆGERKORPSET

Jeg søger en ny chef for Jægerkorpset, der kan gøre en afgørende forskel i forhold til den fortsatte udvikling af Jægerkorpset i rammen af Specialoperationskommandoen.

Jeg stiller høje krav til dit chefvirke, og du gør dit yderste for at indfri dem, bl.a. ved at lede fra front og være et eksempel til følge. Du kan stå på mål i forhold til tillid, ordentlighed og integritet såvel overfor foresatte som dine medarbejdere.
Om os
Specialoperationskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion og opstilling af Forsvarets specialoperationskapaciteter, herunder Jægerkorpset inklusive Slædepatruljen Sirius og Frømandskorpset. Begge korps er direkte underlagt Specialoperationskommandoen.

Jægerkorpset udgør kernen af Forsvarets landmilitære specialoperationsstyrkekapacitet. Jægerkorpset skal derfor med kort varsel kunne indsættes globalt i landmilitære specialoperationer.

Jægerkorpset løser opgaverne situationsbestemt og Task Organized med nødvendig og relevant støtte fra en bred vifte af Forsvarets mange øvrige kapaciteter og tværgående samarbejde med andre statslige myndigheder såvel som udenlandske partnere. Det stiller store krav til fremsynethed og prioritering af styrkeudvikling og -produktion.

Kernen i Jægerkorpsets opgaveløsning er professionelle, dedikerede og fleksible medarbejdere med et ”second to none” gen og et tårnhøjt ambitionsniveau for opgaveløsningen.

Et særligt aspekt ved Jægerkorpset er samling af niveau III og ansvar 4 roller i samme enhed. Dette kombineret med en god og fri omgangstone gør Jægerkorpset til en anderledes og attraktiv enhed.

Jeg stiller store krav til opgaveløsningen, men jeg giver dig til gengæld plads i tid og rum, ligesom jeg lægger stor vægt på sparing i dagligdagen. Uanfægtet arbejdsområdet skal det være ”sjovt” at gå på arbejde, hvorfor jeg også tillægger trivselsaspektet stor værdi.
Om stillingen
Chefen for Jægerkorpset er ansvarlig for myndighedens daglige drift og operative virksomhed. Som chef har du mulighed for at sætte retningen på udviklingen af Forsvarets landmilitære specialoperationskapacitet i tæt samarbejde med Specialoperationskommandoen og Udviklings- og Planlægningsstaben.

Chefen for Jægerkorpset er konkret ansvarlig for:
- Jægerkorpsets samlede virke i ramme af Specialoperationskommandoen, herunder sammenhæng mellem mål og midler.
- Jægerkorpsets styrkeopstilling, styrkeproduktion og styrkeudvikling.
- Jægerkorpsets operative planlægning og beredskab.
- Jægerkorpsets styrkeindsættelse i visse situationer.
- Etablering af tværgående samarbejde med relevante myndigheder og styrelser på tværs af statslige myndigheder samt med internationale partnere.
- Jægerkorpsets kommunikation internt og eksternt.
- Rådgivning af chefen for Specialoperationskommandoen vedr. det landmilitære specialoperationsområde.
- Jægerkorpsets HR, herunder rekruttering og fastholdelse.
- Jægerkorpsets kontaktvirksomhed.

Chefen for Jægerkorpset kan endvidere have en selvstændig operativ funktion som chef for en udsendt Special Operations Land Task Group.

Som chef for Jægerkorpset skal du påregne en del rejseaktivitet, men det primære arbejdssted vil være på Flyvestation Aalborg.
Om dig
Du er en dynamisk, struktureret fremsynet og helhedsorienteret chef med bred ledelseserfaring gerne fra tidligere stillinger på det militære chefniveau. Det vil være en fordel, hvis du har relevant og tidssvarende erfaring med specialoperationsmiljøet.

Dit chefvirke er veldokumenteret. Du skaber resultater på substansen. Du leverer overblik og prioriteringer. Dine beslutninger er helhedsorienterede, og du er i stand til at acceptere de nødvendige kompromisser. Du disponerer på kendt grundlag og er nøgtern i forhold til risici.

Din ledelsesstil er anerkendende, nærværende og direkte, og du formår at motivere og inspirere. Du leverer fagligt og holdningsmæssigt og er ikke mindst troværdig som chef og menneske.

Du formår derudover at tænke ministerområdets udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er indplaceret i løngruppe 1 i henhold til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer staten. Afhængig af kvalifikationer og erfaring er der mulighed for forhandling af et personligt kvalifikationstillæg, ligesom jeg eventuelt vil indgå i en dialog omkring kompensation i forhold til eventuelle geografiske udfordringer, hvis du er den rette til stillingen. Stillingen er en styringsinteressant stilling for Specialoperationskommandoen, hvilket jeg vil berøre i forbindelse med en eventuel ansættelsessamtale og hvilket bl.a. vil indgå i udfærdigelse af en udviklingskontrakt, såfremt du er den rette til stillingen.

Er du i forvejen tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i lønramme 37 efter en konkret vurdering. Ansøgningen skal stiles til Hendes Majestæt Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 37.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner. Som ansat under Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes til ”Cosmic Top Secret” og kunne opretholde denne i hele din ansættelsesperiode. Du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer mv.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og
tandlægevurderinger erklæres egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenestested er Aalborg.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, kan du kontakte chefen for Specialoperationskommandoen generalmajor Peter Boysen via sekretær Mette Sofie Bønneland Maysfelt på telefon 7285 7105 eller mobiltelefon 2515 8857. Har du spørgsmål til ansøgning, løn eller ansættelsesvilkår kan du kontakte HR-konsulent Mette Wassmann på telefon 3266 5111.

Ansøgningsfristen er den 8. december 2020, og samtaler forventes afholdt snarest derefter.

Du skal søge stillingen via linket. Det er ikke et krav, men du må gerne vedlægge en kopi af seneste FOKUS. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du meget gerne medbringe disse til en eventuel samtale.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aalborg, Danmark

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

08.12.2020

Indrykningsdato

20.11.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent