Konsulenter til strategiske opgaver i Ledelsessekretariatet i Ejendomsstyrelsen


Konsulenter til strategiske opgaver i Ledelsessekretariatet i Ejendomsstyrelsen

Har du stærke analytiske evner og god strategisk forståelse?
Kan du håndtere komplekse problemstillinger?
Og trives du i et til tider hektisk miljø i skellet mellem politik og militær faglighed?
Om os
Ledelsessekretariatet leverer den direkte ledelsesstøtte til den øverste ledelse bestående af direktøren og stabschefen for Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse. Vi er en dynamisk afdeling med for nuværende 15 medarbejdere. I teamet omkring den øverste ledelse, også kaldet team ledelsesstøtte, indgår to assistenter, en adjudant, en sekretær og tre sagsbehandlere.

Dagligdagen i teamet er både intens og dynamisk, når det gælder opgaver, arbejdstid og tempo. Vores arbejdsmiljø er spændende, uformelt og præget af en stor ansvarsfølelse over for opgaverne, og vi arbejder generelt meget selvstændigt. Selvom det til tider går rigtigt stærkt, får vi tingene til at fungere med gensidig hjælp og samarbejde med resten af ledelsessekretariatet, gode kolleger og højt humør.

Som en del af støtten til den øverste ledelse har alle teamets medarbejdere en direkte berøring med store dele af Ejendomsstyrelsens stab og divisioner, Forsvaret bredt, Forsvarsministeriets departement samt andre styrelser, myndigheder og civile samarbejdspartnere.
Om stillingen
Som sagsbehandler i teamet vil du blive involveret i en række forskellige opgaver som repræsenterer den øverste ledelses fokusmråder. I tæt samarbejde med chefen for Ledelsessekretariatet og resten af medarbejderne i teamet, vil du sammen med Ejdomsstyrelsens stab og divisioner være ansvarlig for at støtte Ejendomstyrelsens samlede ledelse i at træffe beslutninger og håndterer prioriterede opgaver.

Du vil selvstændigt være sagsbehandler på særlige strategiske eller politiske sager, der behandles direkte for den øverste ledelse, samt for Ejendomsstyrelsen som helhed. Opgaverne skal til tider løses et højt tempo og med korte deadlines, ligesom der er opgaver af længere og mere omfangsrig karakter. Opgaverne har ofte tværgående strategisk fokus og derfor vidtrækkende konsekvenser.

Sammen med de to andre sagsbehandlere i teamet bliver du ansvarlig for blandt andet sagsbehandling af politiske følsomme emner, besvarelse af spørgsmål fra Forsvarsministeriet, Folketinget og Rigsrevision, behandling og koordination af aktindsigtssager samt udarbejdelse af svar på §20 spørgsmål og borgerhenvendelser. Du vil ligeledes opleve, at skulle støtte i forbindelse med gennemførelse af strategiske vigtige møder og tværgående projekter for ledelsen.

I tilknytning til ovenstående vil det være en fordel, hvis du er rutineret i sagsprocesser i politiske organisationer og stabe, da du sammen med den øverste ledelses assistenter skal forberede forelæggelse af sager for Ejendomsstyrelsens øverste ledelse og således også skal kunne sparre med stabens og divisionernes sagsbehandlere og chefer.

Der søges ansøgere til to stillinger med fast tjenested i Hjørring.
Om dig
Vi forestiller os, at du har en videregående samfundsfaglig uddannelse (f.eks. Cand.jur. eller Cand.Scient.pol.) kombineret med relevant erfaring, eksempelvis fra lignende stillinger i staten.

Du har gode evner i forhold til analyse, styring af opgaver på tværs af organisationen og med sans for såvel detaljen som helheden. Samtidig forstår du at omsætte din stærke analytiske sans i form af gode formuleringsevner i skrift og tale.
Vi lægger ligeledes vægt på, at du har en veludviklet situationsfornemmelse og helhedsforståelse, så du kan levere både diskret sagsbehandling og konkrete bidrag til beslutningsprocesser.

Selv om du ofte skal arbejde selvstændigt, skal du være en udpræget holdspiller. Du skal arbejde engageret, systematisk og bidrage positivt til en god stemning i teamet og afdelingen.

Det vil være en fordel, hvis du har bredt kendskab til Forsvaret og Forsvarsministeriets øvrige styrelser, og/eller har erfaring fra politiske organisationer eller tilsvarende. Det er endvidere en fordel, hvis du har erfaring fra arbejde med offentligheds- og forvaltningslov, herunder håndtering af borgerhenvendelser og aktindsigtssager.
Ansættelsesvilkår
Som civil bliver du ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende overenskomst.

Hvis du har akademisk uddannelse vil du blive ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriet og Akademikere i Staten. Der vil i forbindelse med en ansættelse være mulighed for forhandling af tillæg, der modsvarer dine kvalifikationer. Der er til stillingen tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. For alle ansatte kræves, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er velkommen til at høre mere om stillingen hos kommandørkaptajn Visti Salomonsen, på telefon 2184 8865 eller email FES-CHLE@fiin.dk.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Anders Erik Filtenborg på telefon 7281 9178.

Stillingerne er til besættelse fra 1. januar 2021.

Ansøgningsfristen er 6. december 2020.
Samtaler afholdes løbende og senest umiddelbart efter ansøgningsfristen.

Send os din ansøgning og dit CV via linket, hvor eksamensbeviser og andre relevante dokumenter ligeledes skal tilføjes.

OM FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse støtter og servicerer militære operative enheder og øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet ved at levere og udvikle de fysiske rammer, som er nødvendige for deres virke. Ejendomsstyrelsen leverer et full service koncept, hvor opgaverne omfatter; facility management, nybyggeri, vedligehold, miljø- og energiopgaver samt naturpleje – og udføres overvejende via eksterne leverandører.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har hovedkontor i Hjørring, men har medarbejdere på tjenestesteder over hele landet. Vi har i alt 860 etablissementer spredt ud over hele Danmark.
Ejendomsstyrelsen er overvejende en civil arbejdsplads, der er båret af stærke fag- og videnfællesskaber. Styrelsen har ejendomsdriften i centrum: Både i opgaveløsningen med vores kunder og i forhold til kompetenceudvikling af vore medarbejdere.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har et samlet budget på ca. 2 mia. kr., 2,4 mio. m2 bebyggelse i vores portefølje, et samlet øvelsesareal på ca. 36.000 hektar og vi beskæftiger ca. 600 medarbejdere.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Hjørring, Danmark

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

06.12.2020

Indrykningsdato

20.11.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent