Driftsassistent til Radarværkstedets satellit værksted i Frederikshavn


Driftsassistent til Radarværkstedets satellitværksted i Frederikshavn

Radarværkstedets satellit værksted i Frederikshavn søger en driftsassistent, så kan du bevare overblikket i en travl hverdag med forskelligartede opgaver, har du nu muligheden for en udfordrende og selvstændig stilling ved Radarværkstedet.
Om os
Radarværkstedet består af et værksted i Korsør og et satellit værksted i Frederikshavn med både militært og civilt personale, som i tæt samarbejde løser de opgaver, som hører til værkstedets opgaveportefølje.

Radarværkstedet har ansvaret for vedligeholdelse, reparation, modifikation, opgradering og systemopdatering inden for radar, ildledelse, og Electronic Warfare i Forsvaret. I øjeblikket består opgaverne hovedsageligt af ovenstående ansvarsområder på Søværnets land- og skibsbaseret materiel samt Flyvevåbnets landbaserede radarsystemer.

Vi tilbyder et godt arbejdsmiljø med en god og uformel omgangstone.

Vi vægter kontinuerlig udvikling for alle vores ansatte. Derfor vil vi løbende sikre din kompetenceudvikling, hvor vi i fællesskab planlægger, hvordan du opnår kvalificering og udvikling i jobbet.
Om stillingen
Stillingen indeholder flere spændende funktioner, hvor du, i tæt samarbejde med lederen, arbejder med administrative opgaver på værkstedet og på tværs af organisationen. Du kommer også til at løse dine arbejdsopgaver i tæt samarbejde med driftsassistenten på Radarværkstedet i Korsør og det øvrige ledelsesteam.

Dine primære opgaver er:
• Detailplanlægning og re-planlægning af vedligeholdelsesordrer.
• Assistere værkstedslederen med kapacitetsplanlægning og planlægning af rejser i forbindelse med rejsearbejde.
• Opfølgning og tilpasning af produktionsplaner.
• Vedligeholdelse af værkstedets myndighedsbeholdning.
• Andre forefaldende kontoropgaver.

Du bidrager til LEAN-arbejdet i eget værksted, herunder med opdatering af interne arbejdsprocesser.

Vedligeholdelsesområde Korsør C4-værksted har også et satellitværksted i Frederikshavn, hvor du også skal støtte lederen på C4-værkstedet i Frederikshavn med administrative opgaver i samarbejde med driftsassistenten ved C4-værkstedet i Korsør.

Du skal forvente, at en del af oplæringen kommer til at foregå på Radarværkstedet i Korsør.
Om dig
Du er kontoruddannet og har erfaring med produktionsplanlægning, og indgående kendskab til SAP PM og gerne erfaring med SAP MM.

Du trives med forskelligartede opgaver og er god til at bevare overblikket. Vi forventer, at du er god til at strukturere dine selvstændige opgaver og din hverdag. Vi ser gerne, at du er kvalitetsbevidst, omhyggelig og detaljeorienteret, og at du som person er omstillingsparat, udadvendt, proaktiv og er glad for at samarbejde med dine kolleger. Du skal derudover være god til at kommunikere skriftlig og mundtligt.

Vi lægger stor vægt på, at du tilfører en positiv energi, bidrager med godt humør og optræder som en god kollega.

Der kan være rejseaktivitet forbundet med stillingen, hvorfor det vil være en fordel, hvis du er i besiddelse af kørekort B.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK), og til den enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer.

Basislønnen udgør 25.276,08 kr. pr. måned.

Afhængigt af dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte værkstedsleder Marianne Raahauge på telefon 29 21 62 15.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Charlotte Møller Nielsen på telefon 72 81 91 82.

Ansøgningsfristen er den 6. december 2020. Vi forventer, at holde samtaler umiddelbart herefter.

Ansættelse 1. februar 2021 eller efter aftale.

Vi beder dig om at søge stillingen via linket, hvor du vedhæfter din ansøgning, CV og uddannelsesbevis. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C200

Ansøgningsfrist

06.12.2020

Indrykningsdato

19.11.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent