Chef for operationssektionen ved stab 2. Brigade.


Chef for operationssektionen ved stab 2. Brigade.

Har du evnerne, lysten og viljen til at være helt tæt på og ansvarlig for 2. Brigades operationer og øvelser, og trives du i en travl og dynamisk hverdag som chef for kompetente og motiverede medarbejdere, i en stab hvor der stilles høje krav til selvstændighed og kvalitet i opgaveløsningen - så skal du søge stillingen som chef for operationssektionen ved Stab 2. Brigade i Slagelse.
Om os
I gældende forlig er 2. Brigade foresat for panserbataljonen (I/JDR), opklaringsbataljonen (III/GHR), den lette infanteribataljon (XIII/SLFR) samt uddannelsesbataljonerne ved GHR (V/GHR) og JDR (V/JDR).

2. Brigade er overordnet ansvarlig for uddannelse af enheder til nationale og internationale operationer. Brigadestaben indgår ligeledes som operativ stab under øvelser, som eksempelvis EX KNIGHT LAVARD , der afholdes af Multinational Division North (MNDN).
Om stillingen
Som chef for G3 har du det overordnede ansvar for at sikre, at sektionens mangeartede og ofte komplekse og udviklingsorienterede opgaver løses bedst muligt under hensyntagen til Hærens overordnede prioritering og rådige ressourcer.

Du vil få berøringsflade med chefer og sagsbehandlere ved Hærens myndigheder og HKO, hvor særligt G3 og G7 er tætte samarbejdspartnere.

Stillingen vil give dig indgående indblik i Hærens organisation og processer og du vil få en væsentlig rolle ift. forligsimplementering af de initiativer, der vedrører 2. Brigade.

Du indgår i et tæt samarbejde med næstkommanderende i G3. Du har tæt berøringsflade i brigadestaben, bl.a. i stabens tværgående Mission Planning Teams, som varetager uddannelsen til INTOPS.

Du skal forvente at gennemføre sagsbehandling af tungere komplekse enkeltsager, der skal udarbejdes for Brigadens ledelse, og til tider med kort frist.

Sektionens opgaver er mangeartede, men nogle af de større opgaver din sektion skal løse i 2021 er klargøring til INTOPS og NATOPS af Hærens bidrag i samarbejde med G5 og G7.
G3 er ansvarlig for MRT/MRX for INTOPS og brigadens STUPER, STØV og ISR, hvorfor du skal være velbevandret i brigadetaktik.

Du kommer til at indgå i G3-teamet, som består af dygtige, ambitiøse og højt motiverede medarbejdere.

Den tætte kontakt med enhederne er afgørende for at målrette sektionens arbejde, hvorfor en del af arbejdet i G3 består i at besøge brigadens enheder under uddannelse og øvelser.
Om dig
Vi forventer, at du er udnævnt major M331, med OFU eller ækvivalerende udenlandsk uddannelse.

Du har bred erfaring fra stillinger i hæren bl.a. som stabsofficer og du evner at drive målrettede processer, udbygge din viden og indsigt i hæren.

Du har erfaring fra Hærens operative enheder og har med gode resultater været udsendt i internationale operationer, hvilket giver dig forståelse for organisationen og uddannelsesvilkårene ved Hærens enheder.

Du har interesse og erfaring med operationer og trives med brede rammer og udviklingsorienterede opgaver.

Du er en teamplayer, der har fokus på det gode samarbejde, både internt og eksternt i brigaden, også når opgaven er kompleks og tiden er kort.

Du besidder gode kommunikative evner og formår at levere klare budskaber og konklusioner på skrift og i tale.

Du er velbedømt og bredt respekteret både fagligt og som officer og besidder stor personlig autoritet og udstråling.

Du er analytisk stærk, nytænkende og visionær, har gode samarbejdsevner og udviser høj grad af selvstændighed.

Du skal kunne bestå Forsvarets fysiske basiskrav, samt have godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorere de almene krav for ansættelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenested vil være Antvorskov Kaserne, Slagelse.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte oberstløjtnant Frank Martin Jensen, Stabschef 2. Brigade på telefon 25 55 60 03 eller major Gustav Juul, fg. Chef for G3 Operationssektionen på telefon 23 49 96 52.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajnløjtnant Ole Johnny Frederiksen på telefon 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 6. december 2020.

Ansættelsesdato 1. februar 2021.

Samtaler til stillingen forventes gennemført i uge 50/51 og eventuelt via VTC.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Antvorskov, Danmark

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

06.12.2020

Indrykningsdato

19.11.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent