Rådighedsstilling - 2. Eskadre søger en teknisk ansvarlig reservist på stationsfartøjet LUNDEN ved Center for Våben


Rådighedsstilling - 2. Eskadre søger en teknisk ansvarlig reservist på stationsfartøjet LUNDEN ved Center for Våben

Som teknisk ansvarlig får du, i samarbejde med dine kolleger i overfladekrigselementet, en vigtig rolle i centrets operative træning af danske og udenlandske enheder.

Vi tilbyder en spændende hverdag i et dynamisk miljø med frihed under ansvar og stor berøringsflade med andre myndigheder – både nationalt og internationalt.
Om os
Søværnets Center for Våben (VBC) er forankret i 2. Eskadre, og er beliggende i de mest naturskønne omgivelser på Sjællands Odde. Vi er en velfungerende arbejdsplads med p.t. 51 glade, selvkørende og dygtige medarbejdere. Vi gennemfører uddannelse inden for artilleri- og missilsystemer og støtter enhederne med tekniske Sea Riders i forbindelse med den operative opkøring (Internal Battle). Vi opererer luftmålsdroner, styrer overfladedroner, kontrollerer undervandsdroner og udlægger/slæber skivemateriel med henblik på at lægge pres på enhedernes ”External Battle”.

Vi stræber efter, at alle skal være stolte af og trygge ved at være ansat på VBC – hver dag. Vi trives med en meget uformel omgangstone, og vi går op i at være professionelle og at gøre de rigtige ting rigtigt, første gang.
Om stillingen
Overfladekrigselementet er en del af Træningssektionen ved Center for Våben, som i alt består af 16 menige, seks befalingsmænd og én officer.

Udover overfladekrigselementet (ASUW) er der i sektionen også et undervandskrigselement (ASW), et luftkrigselement (AAW) samt et planlægningselement (PLANS).

Som en del af overfladekrigselementet skal du blandt andet udføre tjeneste som teknisk ansvarlig på stationsfartøjet LUNDEN i ASUW-elementet. Du skal gennemføre klargøring, opstart, vedligehold og sejlads med LUNDEN.

Du kommer til at deltage i arbejdet med vedligeholdelse og drift af havneelementets materiel, herunder med reparation af overflade målmateriel og opbygning af specialskiver.

Vi har en pragmatisk tilgang til at balancere dit arbejdsliv og familieliv, hvor vi med så lang en horisont som muligt, planlægger indkommanderingsdagene, så det også harmonerer med en evt. civil karriere.
Om dig
Du har et åbent sind og kan indgå i et dynamisk miljø i en til tider hektisk hverdag.

Du trives godt i et fleksibelt miljø, hvor du arbejder tæt sammen med kollegaerne, og du er klar til at være med til at løse nuværende og fremtidige opgaver i VBC, nationalt som internationalt.

Det er et krav, at du har Søværnets basisuddannelse (SBU), alternativt basisuddannelse fra Hæren eller Flyvevåbnet, samt maskinist eller anden relevant uddannlese.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat som oversergent af reserven. Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Centralforeningen for Stampersonel og den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst for Centralorganisationen af 2010 (CO10).

Du bliver aflønnet pr. indkommanderingsdag. Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne i hele ansættelsesperioden.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og
tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til henholdsvis Blåt Bevis samt udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til chefsergent Helge W. Andersen på telefon 72 85 55 76 / 24 88 03 25 eller mail: 2E-VBC-LDTRN@fiin.dk.
Alternativt kan nærmere information fås ved henvendelse til chefen for 2. Eskadres Reserveelement, kaptajnløjtnant af reserven Peter Michael Olsen på telefon 30 38 07 17 eller chefen for Bemandingssektion Korsør ved Søværnets Center for Administration orlogskaptajn Jan Niegsch på telefon 72 85 75 21.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard ved Forsvarets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfristen er den 4. januar 2021. Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”send ansøgningen”. Tiltrædelse den 1. februar 2021 eller hurtigst muligt.

Efter ansøgningsfristens udløb gennemfører vi en kvalitativ vurdering af ansøgerne og inviterer eventuelt til samtale. Vi forventer, at samtalerne holdes snarest muligt derefter.

Du søger jobbet via linket nedenfor. Du vedhæfter et dokument, hvor du svarer på de fem nedenstående spørgsmål, og hvis du har civile eksamensbeviser, kan disse ligeledes vedhæftes.
1) Hvorfor vil du gerne være en del af reserven?
2) Hvilken uddannelse har du fra Forsvaret?
3) Hvor gjorde du tjeneste, før du forlod Søværnet?
4) Hvad har du arbejdet med, siden du forlod Søværnet?
5) Hvor mange dage om året forventer du, at kunne gøre tjeneste i reserven?

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om 2. Eskadre
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.

2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet.

2. Eskadre gennemfører de taktiske våbenmæssige uddannelser samt en afgørende del af skibenes operative opkøring, som samlet set er afgørende for enhedernes sømilitære kampevne, på Center for Taktik og Center for Våben.

2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Odsherred, Danmark

Lokation

Region Sjælland

Værn

Reserve-Søværnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

18.12.2020

Indrykningsdato

19.11.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent