Udviklingsminded major som har erfaring med logistik- eller ingeniørtjeneste til Landmilitær Udviklingssektion i Forsvarsstaben.


Udviklingsminded major som har erfaring med logistik- eller ingeniørtjeneste til Landmilitær Udviklingssektion i Forsvarsstaben.

Vil du medvirke til at designe fremtidens landmilitære kapaciteter, indenfor ingeniør- og logistikområdet? Er du selvstændig, analytisk skarp, og besidder gode samarbejdsevner, så kan du være en af de to sagsbehandlere vi søger til det landmilitære udviklingselement Ingeniør og Logistik i den landmilitære udviklingssektion under Kapacitetsudviklingsafdelingen i Udviklings- og Planlægningsstaben (Karup).
Om os
Den landmilitære udviklingssektion (KUA1) er en del af den værnsfælles kapacitetsudviklingsafdeling, der indgår i Udviklings- og Planlægningsstaben i Forsvarsstaben. Sektionen består af i alt 33 medarbejdere fordelt på tre elementer, der dels varetager udviklingsopgaver i forhold til specifikke operative kapaciteter i Hæren og dels varetager mere tværgående landmilitære udviklingsopgaver.
Sektionen består af en sektionschef (oberstløjtnant), en souschef (major), tre elementledere (major) samt 28 sagsbehandlere fordelt på de tre elementer primært på kaptajns- og majorniveauet. De tre elementer har hver ca. 10 medarbejdere, der favner hver deres områder indenfor det landmilitære område; Kamp og ildstøtte (element A), ingeniør og logistik (element B) samt efterretning og føringsstøtte (element C).
Det landmilitære udviklingselement Ingeniør og Logistik (KUA1B) er det element i KUA1, som har ansvaret for kapacitetsudvikling af landmilitære ingeniør- og logistikkapaciteter herunder en række værnsfælles kapaciteter forankret i Hæren.
KUA1B bidrager blandt andet til den overordnede koordination af landmilitære koncepter, udviklingsdokumenter, doktrinudvikling samt materielanskaffelser og bidrager til værnsfælles udviklingsvirksomhed.
Som en del af den Landmilitære Udviklingssektion bidrager elementet til den overordnede forsvarsplanlægning, forligsoplæg og forligsudarbejdelse med fokus på udviklingen af primært Hærens opgaveløsning og struktur.
Elementet behandler både enkeltsager og udarbejder notater og analyser, der er væsentlige for ingeniør- og logistiktroppernes udvikling både på kort, mellem og lang sigt. Elementet udarbejder og koordinerer også det operative grundlag for materielanskaffelser inden for ingeniør- og logistikområdet til primært Hæren, men også for visse kapaciteter til resten af Forsvaret. Der vil derfor være en bred berøringsflade til respektive kommandoer, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse samt andre dele af Forsvaret.
Samlet set vil du opleve en alsidig og lærerig hverdag, hvor du bliver en del af et dynamisk og fleksibelt team bestående af dygtige og engagerede kollegaer, der kan levere varen i et godt arbejdsklima, hvor samarbejde og frihed under ansvar i opgaveløsningen er i fokus.

Der søges to M331 sagsbehandlere, hvoraf en stilling er med primær fokus på ingeniørkapaciteter og en stilling er med primær fokus på logistikkapaciteter.
Din rolle bliver at bidrage til den overordnede udvikling indenfor elementets ansvarsområder ingeniør og logistik. Dette gennem udarbejdelse af kapacitetsudviklingsstrategier, koncepter, notater og analyser som belyser og prioriterer den ønskede fremtidige udvikling af operative kapaciteter, når det kommer til doktrin, organisation og teknologi op til 15 år ud i fremtiden.
Du vil bidrage til udviklingen af projekt business cases, som godkender og initierer at Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse kan iværksætte anskaffelse af nye ingeniør- og logistikmaterielkapaciteter til hele Forsvaret.
Du vil gennem udviklingsarbejdet komme til at bidrage til forligsarbejdet og ikke mindst den igangværende implementering af nye ingeniør – og logistikkapaciteter under nuværende forlig. En implementering som sker i koordination med bl.a. Hæren og andre dele af Forsvaret, så forligsinitiativer implementeres som planlagt.
Du vil referere til elementslederen, men samtidig være en del af et kollegialt team, hvor hverdagen er præget af mangeartede og ofte komplekse sager, der kræver en grundig sagsbehandling og koordination på tværs af Forsvaret. De primære samarbejdspartnere i funktionen vil være Hæren, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse samt øvrige kollegaer i Kapacitetsudviklingsafdelingen. Du vil således have en bred vifte af relationer rundt i Forsvaret samt Styrelser under Forsvarsministeriet, som kræver en høj grad af selvstændighed i det daglige virke.
Arbejdet er fleksibelt og der er god mulighed for hjemmearbejde som vil kunne koordineres med ledelsen. Dermed kan du opretholde en fornuftig ”work/life” balance også selvom du ikke har privat bopæl i Karup området. I stillingen vil der være rejseaktivitet, herunder møder i NATO arbejdsgrupper, udstillinger og projektmøder.
Opgaverne er mangeartede og vil give dig et bredt indblik i det samlede forsvar og i Hæren i særdeleshed. Stillingen ses at give dig rigtig gode muligheder for at udvikle dine evner indenfor stabsprocesser, samarbejde og helhedsorientering. Der arbejdes med mange områder også på tværs af sektionen og generelt i Forsvaret. Vi løfter altid i flok.
Om stillingen
Om dig
Du er major (M331) og har gennemført Master i Militære Studier (MMS) og også gerne Operations- og Føringsuddannelse (OFU) eller udenlandske kurser som ækvivalerer Master i Militære Studier og Operations- og Føringsuddannelsen.
Du kan være en yngre major som ønsker udvikling, erfaring og afklaring på NIV I eller en rutineret major, som søger et selvstændigt sagsområde med stort udviklingspotentiale.
Du kan alternativt være en erfaren kaptajn, som er optaget på OFU og/eller MMS.
Det er en fordel, hvis du har et bredt kendskab til Hærens organisation, virke og opgaveløsning og gerne erfaring fra udviklingsområdet.
Der søges både en sagsbehandler med primært fokus på ingeniørområdet og en sagsbehandler med primær fokus på logistiskområdet. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring fra enten ingeniør- el. logistikområdet, men det er ikke et krav. Det afgørende er, at du er nysgerrig på udvikling, analytisk tænkende samt formår at danne dig et hurtigt overblik over omfattende sager og hurtigt og sikkert at identificere de afgørende elementer.
Du er åben, imødekommende og besidder evnen til at skabe gode samarbejdsrelationer, arbejdsglæde og et godt arbejdsmiljø.
Som person er du dedikeret, engageret og ser muligheder frem for begrænsninger. Du er villig til at lære, er iderig og bryder med vanetænkning ved at udfordre eksisterende koncepter og løsninger uden at miste realitetssans og fodfæste.
Du er analytisk og selvstændigt tænkende, danner dig hurtigt et overblik over komplekse sagsområder og formår hurtigt og sikkert at identificere de afgørende elementer deri. Din
skriftlige formidlingsevne er præget af stor klarhed og præcision, ligesom du overholder terminer uden at gå på kompromis med dine høje kvalitetskrav.
Du er omstillingsparat, trives i dynamisk miljø og tilpasser dig hurtigt vekslende krav og vilkår i opgaveløsningen. Du er i stand til at bevare overblikket og trives godt i en lejlighedsvis travl hverdag, der byder på spændende og komplekse opgaver, som du følger til dørs.
Ansættelsesvilkår
Der er tale om fast stilling med fast tjenestested i Karup. Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Kontakt og ansøgning
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos oberstløjtnant Lars Brøndahl Henriksen på telefon 9133 5077 el. major Troels Huulgaard (elementsleder) på telefon 51280459.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent premierløjtnant Jesper Tang Sørensen på telefon 7281 9149.

Ansøgningsfristen er den 6. december 2020 og ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 50. Tiltrædelse er snarest muligt og senest 1. februar 2021.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Karup, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

06.12.2020

Indrykningsdato

19.11.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent