Garagemesterhjælper til Jægerkorpset


Garagemesterhjælper til Jægerkorpset

Er du interesseret i taktiske køretøjer, og kunne du tænke dig at holde Jægerkorpsets (JGK) samlede flåde af taktiske land mobility køretøjer klar til operativ indsættelse - med alt hvad dette kræver, så har du taget de første par skridt hen imod at blive ny garagemesterhjælper (GARMHJ) for JGK garagemester (GARM).
Om os
Jægerkorpset er den ene af Danmarks to specialoperationsstyrker, der begge indgår som selvstændige myndigheder i Forsvarets specialoperationskommando.

Jægerkorpset løser krævende militære opgaver for den danske stat i både ind- og udland - i samarbejde med bl.a. andre specialoperationsstyrker fra NATO, FN eller anden sam-mensat koalition.

Jægerkorpsets personel er særligt uddannet og udrustet til at kunne indsættes til lands, til vands og fra luften i en bred vifte af terræn og klimatiske forhold - lige fra arktisk kulde til ørkenens gloende hede.

Jægerkorpset har base på Flyvestation Aalborg, hvor hverdagen er kendetegnet ved et meget højt aktivitetsniveau - spændende fra alsidige uddannelses- og øvelsesaktiviteter i ind- og udland til operative deployeringer og indsættelser i nogle af verdens brændpunkter.

Har du modet og viljen, vil tjeneste ved Jægerkorpset give dig mulighed for at erhverve kvalifikationer og kompetencer, der hjælper dig til at realisere dine 'drømme' - uanset i hvilken retning disse end måtte gå.

Jægerkorpset er som specialenhed kendt for at levere en stor effekt med et lille fodaftryk - derfor mottoet: Plus Esse Quam Simultatur - 'Mere at være end at synes'.
Om stillingen
Stillingen som GARMHJ er nyoprettet og en af de 5 stillinger, der er i Land Mobility (LAND MOB) sektionen, som er en del af JGK Combat Support Squadron (CS SQN).

Til stillingen knytter der sig en bred vifte af opgaver, hvor de fleste er relateret til emner, der vedrører JGK taktiske køretøjer. Hverdagen og karakteren af de enkelte opgaver varierer og tilpasses løbende i forhold til JGK overordnede behov, men nogle af de arbejdsopgaver du kan forvente, du skal løse, er bl.a.:

-Drift og koordinering af JGK taktiske LAND MOB KØTJ og div. tilbehør på tværs af JGK organisation.

-Koordinering af diverse eftersyn på respektive KØTJ.

-Tilsikre at de taktiske LAND MOB KØTJ samt tilhørende materiel kontinuerligt er optalt og ajourført jf. optællingslister. Endvidere at KØTJ og materiel er efterset og lever op til det gældende beredskab.

-Klargøring, udlevering og modtagelse af KØTJ til/fra brugerne - og i den forbindelse, foretage en optælling både før og efter.

-Udfærdige vedligeholdelsesmeddelelser på konstaterede defekter ved KØTJ samt tabs/skademeldinger.

Yderligere opgaver:

-Udføre mindre reparationer i samarbejde med JGK Vedligeholdelsessektion (VEDL).

-Støtte subject matter expert (SME) LAND MOB på taktiske KØTJ med input, ændringer til styklister, teknisk/mekaniske spørgsmål samt opbygning af de taktiske KØTJ.

-Støtte i forbindelse med LAND MOB uddannelsesmoduler, primært på den køretekniske side, BDR og flotbringning, men også under øvelsesvirksomhed.
Om dig
Du har erfaring med taktiske og tunge KØTJ fra tidligere tjeneste, og du har evnen til at se sammenhæng mellem arbejdet i den hjemlige struktur og den operative søjle.

Du kan lide at have 'mange bolde i luften', og er god til at strukturere dine opgaveløsninger i en hverdag, der kan være både travl, uforudsigelig og meget forskellig.

Du formår at arbejde selvstændigt med pålagte opgaver, og evner at samarbejde på tværs af både grader og organisation.

Du har en positiv og anerkendende tilgang til kolleger, og er parat til at støtte der, hvor det evt. måtte være nødvendigt.

Du er god til at tilpasse dig ændrede krav eller vilkår for opgaveløsningen, og udviser parathed i forhold til at gøre tingene på nye måder.

Du er i besiddelse af en høj grad af selvstændighed og ansvarlighed, og det forventes, at du til stadighed og uopfordret evner at igangsætte opgaveløsninger, som bidrager til den fælles opgaveløsning.

Du har en faglig uddannelse, hvor interesse, engagement og forståelse for jobbet vægtes højt.

Kendskab til LAND MOB og KØTJ er en fordel men ikke et krav, for at komme i betragtning til stillingen.

Du har alment kendskab til samt færdigheder indenfor IT - primært Windows, Microsoft Office pakken (Word og Excel) samt SAP.

Det er et krav, at du har kørekort til kategorierne A, B og C og gerne truckcertifikat.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte seniorsergent Carsten Højris Nielsen, Jægerkorpset på telefon 7283 9011 eller via mail JGK-S102@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK eller på tlf. nr. 7281 9171.

Ansøgningsfrist er 14. december 2020 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter.

Stillingen er til besættelse 1. februar 2021

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JÆGERKORPSET
Jægerkorpset er den ene af Danmarks to specialoperationsstyrker, der begge indgår som selvstændige myndigheder i Forsvarets Specialoperationskommando. Jægerkorpset løser krævende militære opgaver for den danske stat i både ind- og udland - i samarbejde med bl.a. andre specialoperationsstyrker fra NATO, FN eller anden sammensat koalition.
Jægerkorpsets personel er særligt uddannet og udrustet til at kunne indsættes til lands, til vands og fra luften i en bred vifte af terræn og klimatiske forhold - lige fra arktisk kulde til ørknens gloende hede.
Jægerkorpset har base på Flyvestation Aalborg, hvor hverdagen er kendetegnet ved et meget højt aktivitetsniveau - spændende fra alsidige uddannelses- og øvelsesaktiviteter i ind- og udland til operative deployeringer og indsættelser i nogle af verdens brændpunkter.
Har du modet og viljen, vil tjeneste ved Jægerkorpset give dig mulighed for at erhverve kvalifikationer og kompetencer, der hjælper dig til at realisere dine 'drømme' - uanset i hvilken retning disse end måtte gå.
Jægerkorpset er som specialenhed kendt for at levere en stor effekt med et lille fodaftryk - derfor mottoet: Plus Esse Quam Simultatur - 'Mere at være end at synes'.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aalborg, Danmark

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

14.12.2020

Indrykningsdato

19.11.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent