Sikrings- og Bordingofficer til Fregatten PETER WILLEMOES.


Sikrings- og Bordingofficer til Fregatten PETER WILLEMOES.

Fregatten PETER WILLEMOES søger en handlekraftig og selvstændig premierløjtnant af taktisk linje til stillingen som Sikrings- og Bordingofficer (SBO).
Om os
Fregatten PETER WILLEMOES tilhører 2. Eskadre, der opstiller enheder til internationale maritime operationer i verdens brændpunkter – fra humanitær bistand til krigsoperationer. Skibet er én af tre fregatter i IVER HUITFELDT-klassen, som er Søværnets største og primære kampenheder. Fregatterne er højteknologiske skibe, der kan løse en bred vifte af sømilitære opgaver – nationalt såvel som internationalt.

2021 vil komme til at bære præg af opkøring imod FOST, hvor vi bl.a. skal gennemføre uddannelse i Tyskland og Storbritannien på enhedens vej mod såvel beredskab som internationale opgaver i 2022.

På PETER WILLEMOES har vi en stærk kultur om bord og vi ved, at det er vores faglige stolthed, kammeratskab og positive arbejdstilgang som gør, at PETER WILLEMOES ikke står tilbage for at løse enhver opgave. Du bliver derfor en del af en af robust og sammentømret kampenhed, hvor sammenhold og udvikling går hånd i hånd med en stærk militær og maritim ånd i en kampenhed, som aktivt bidrager til at rykke grænserne for, hvad fregatvåbnet og Søværnet kan.

Vi har i gennemsnit 125 sejldage årligt udenfor basehavnen i Korsør, hvor vi har operationer og øvelser i danske og udenlandske farvande. De bliver typisk fordelt med øvelser på 10-20 dage, patruljering i op til 6 uger af gangen og i beredskabsperioden med sejlads af 3-4 måneders varighed.
Om stillingen
SBO hører organisatorisk under Operationsdivisionen, som ledes af Operationsofficeren. SBO refererer i det daglige til Taktisk Officer Overflade.

Som SBO favner din opgaveportefølje bredt.

Til søs indgår du i vagttørnen som vagtchef sammen med enhedens øvrige tre vagtchefer - en funktion, der på en fregat kræver lige dele taktiske og navigatoriske kompetencer samt en proaktiv tilgang til løbende at højne sine evner inden for disse. SBO indgår ydermere i navigationselementet sammen med Navigationsofficeren.

Som bordingofficer varetager du uddannelse, træning og ikke mindst føring af skibets bordinghold. Bordingoperationer er komplekse og stiller store krav til dine lederegenskaber, soldater- og sømandskabsmæssige færdigheder samt personlige autoritet. Du skal derudover kunne samarbejde effektivt med eksterne myndigheder inden for området, herunder Militærpolitiet. Såfremt du ikke har bordingkursus, vil du skulle gennemføre dette – forventeligt i 2021.

Som sikringsofficer forestår du planlægningen af fregattens bestridelse af vagt i ekstern havn samt personel- og enhedsuddannelsen inden for Force Protection. Du vil skulle fungere som fregattens subject-matter-expert på området og kunne rådgive og vejlede øvrige vagthavende officerer. SBO fungerer ligeledes som Assisterende Sikkerhedsofficer inden for Militær Sikkerhed og refererer i den sammenhæng direkte til fregattens næstkommanderende.

Når skibet er i basehavn eller i havn uden for basehavn, indgår du i tørnen som vagthavende officer, hvorfor vagtdage må forventes.

Stillingen medfører tillige perioder med dagligt arbejde i basehavn – primært op til øvelser o.a. sejladser.

Vi tilbyder:
Som SBO på PETER WILLEMOES har du muligheden for at få et udfordrende job i en stilling, hvor din ledelse af bordingholdet giver dig værdifuld erfaring indenfor praktisk ledelse og føring.

Forventningerne til dig er høje, og stillingens karakter og indhold er i sig selv udviklende i forhold til dine generelle kompetencer som officer.

Herudover opstiller vi i fællesskab et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i dine forudsætninger.

Udover et uddannelsesforløb rettet mod stillingen som SBO, vil vi også tilbyde dig mulighed for et udviklingsforløb, hvor vi vil kunne klæde dig på til kommende stillinger, f. eks. som TAO.

Sammen med en positiv og engageret besætning, kan vi garantere, at du hos PETER WILLEMOES vil få store oplevelser i en varierende og spændende hverdag, og at du vil kunne gøre dig mange værdifulde erfaringer, som du kan bygge et solidt fagligt fundament på.

Vi tilbyder stor fleksibilitet i planlægningen af din daglige arbejdstid, så længe opgaverne løses hensigtsmæssigt og til tiden.
Om dig
Du er uddannet taktisk officer i Søværnet. Det er en fordel, hvis du har erfaring fra taktisk sejlads og operationer. Det er dog din personlighed og din interesse for søkrigstaktik, der er afgørende for din succes i stillingen.

Du forstår at prioritere dine opgaver og trives i en alsidig og til tider hektisk hverdag. Som person tager du ansvar, og du kan både arbejde i teams såvel som selvstændigt.

Du skal have gode samarbejdsevner og gode lederegenskaber, som du aktivt bruger til at motivere, skabe forståelse for opgaven, og få alle til at gå i samme retning.

Du forstår at uddelegere og holde overblikket, og du evner at lede med empati og effekt.

En fregat er en stor organisation, hvorfor du skal have helhedssyn og derigennem kunne identificere afledte effekter af dine egne handlinger og dispositioner – både i din funktion som vagtchef og din funktion som SBO. Du skal evne at trække på de kompetencer, der er til rådighed ombord, og stiller dig selv til rådighed med din viden og erfaring inden for relevante områder.

Du og din familie er afklaret med, at stillingen indebærer periodevis høj arbejdsbelastning og fravær fra hjemmet. Du er ligeledes indforstået med, at skibets primære projekt i 2021 er opkøring og gennemførelse af FOST, og at du er en vigtig spiller i den proces.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Du skal have godkendt blåt bevis.

Fast tjenested vil være Flådestation Korsør.

Kontakt og ansøgning
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til fregattens operationsofficer, KL Mads A. Bovbjerg, 2E-WILM-OPO, telefon 30 16 94 33 eller e-mail 2E-WILM-OPO@mil.dk. Alternativt OK Jan Niegsch, SCA-K-BEM01, telefon 72 85 75 21.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Ole Johnny Frederiksen på telefon 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 5. januar 2021.

Ansættelsesdato 1. marts 2021.

Samtaler til stillingen forventes gennemført løbende.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om 2. Eskadre
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet.
2. Eskadre gennemfører de taktiske våbenmæssige uddannelser samt en afgørende del af skibenes operative opkøring, som samlet set er afgørende for enhedernes sømilitære kampevne, på Center for Taktik og Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Korsør, Danmark

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

05.01.2021

Indrykningsdato

19.11.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent