Premierløjtnant søges til Air Mobile Protection and Recovery


Premierløjtnant søges til Air Mobile Protection and Recovery

Har du gode lederevner, kan du bevare overblikket og trives du i en til tider hektisk hverdag?
Om os
Operations Support Wing (OSW) er Flyvevåbnets (FLV) største enhed, og har som hovedopgave at opstille Flyvevåbnets kapaciteter inden for Tactical Support, Air Base Support og Mission Support.

Kapaciteterne indeholder bl.a. Air Mobile Protection and Recovery, Military Working Dog, Forward Aeromedical Evacuation, Joint Datalink Operations Centre, Flyvevåbnets Fototjeneste, Elektronisk Krigsførelses- og Opdateringscenter, Dansk Meteorologisk Institut, Radiosonde og Bevogtningstjenesten. Endvidere forestår OSW uddannelser i form af FLV Basisuddannelse, missionsforberedende uddannelse samt enkelte operationsstøtteefteruddannelser.

Tactical Support Squadron (TSS) har til opgave at støtte Flyvevåbnets bidrag med sikringsopgaver under internationale operationer. Desuden varetages FLV Survival Evasion Resistance and Extraction (SERE) uddannelser samt forsvarets Joint Terminal Attack Controller (JTAC) uddannelser ved eskadrillen.
Air Mobile Protection and Recovery (AMPR), som er en kapacitet under Tactical Support Squadron (TSS), sikrer Flyvevåbnets bidrag under internationale operationer; Dette enten som Fly Away Security team (FAS), der forestår fysisk sikring af fly og besætning under flyvning eller ophold på flyvepladser, som Flight Line Security, der udfører opholdskontrol og sikring af fly og materiel på flyvepladser, eller ved at opstille Extraction Teams, der løser opgaver i relation til Personnel Recovery operationer med henblik på indhentning/evakuering af lokaliseret nødstedt og/eller såret personel.

AMPR hører til på Flyvestation Karup, men deltagelse i internationale operationer samt øvelses- og kursusaktivitet i ind - og udland bør forventes, hvilket stiller visse krav til medarbejdernes sociale færdigheder og personlige forhold.
Om stillingen
Du skal fungere som Deputy Flight Commander (DEP FLT CDR) i den ene af to AMPR flights, hvor fokus er på uddannelse og klargøring af vores AMPR teams, mhp. deployering.

Du skal deltage i enhedens uddannelse og træning, samt fungere som tilbagemelder i forbindelse med enhedsuddannelse. Som DEP FLT CDR skal du være samtaleleder for fire teamledere på M221 niveau.

Udover den daglige uddannelse og træning ved enheden, gennemføres også samvirketræning med andre enheder herunder Flyvevåbnets flyoperative eskadriller samt udenlandske samarbejdspartnere.

Du skal kunne indgå i et føringselement i relation til AMPR indsættelse, og som en del af enheden være forberedt på at skulle udsendes, til tider med kort varsel.
Om dig
Du er premierløjtnant af operationsstøttelinjen fra Flyvevåbnet.

Du er en loyal, selvstændig og initiativrig officer med tro på egne evner. Du er engageret i din tilgang til arbejdet og lægger vægt på et højt fagligt niveau i opgaveløsningen. Du er fagligt dygtig og ikke mindst har du fokus på, at du er rollemodel for dine kollegaer, herunder befalingsmænd på over- og seniorsergentniveauet. Du skal brænde for at have med mennesker at gøre og du skal ville tage ansvar for underlagt personels faglige og personlige udvikling.

Du skal have lyst til at udføre synlig ledelse og påtage dig ansvaret for opgaveløsningen. Vi lægger vægt på, at du har gode samarbejdsevner og evner at bevare overblikket i en til tider hektisk atmosfære. Det er vigtigt at du kan lede, kommunikere og formidle på en rolig og konstruktiv måde.

Du skal have en gyldig, registreret helbreds- og tandundersøgelse, samt grundvaccination. Hvis ikke, skal dette kunne gennemføres efter ansættelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kaptajn J.W. Jensen på mobil 50 86 47 06 eller på mail OSW-OT-001@MIL.DK.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Dennis Nordahl, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9141.

Ansøgningsfristen er den 15. december 2020 og samtaler forventes gennemført løbende eller umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Stillingen er til besættelse 1. januar 2021, den endelige ansættelsesdato vil blive koordineret med din nuværende chef.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Karup, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

15.12.2020

Indrykningsdato

18.11.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent