Flymekaniker som Examination manager til flytype- og flyteknisk grunduddannelse ved Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrille 562


Flymekaniker som Examination manager til flytype- og flyteknisk grunduddannelse ved Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrille 562

Har du erfaring med flyteknik og undervisning? Ønsker du en indflydelsesrig stilling med gode muligheder for at sætte dig præg på eskadrillen? Vil du være med til at sikre vores uddannelsers integritet og fortsatte compliance? Så har Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste brug for dig!
Om os
Vedligeholdelsesafdeling Luft består p.t. af ca. 600 faste medarbejdere og ca. 100 elever. Vedligeholdelsesafdeling Luft omfatter Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrille i Karup, to flyværksteder i Karup og Nørresundby, og en sektion i Brabrand. Som en del af oprettelsen af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste blev Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrille 562 oprettet.

Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrille 562 skal fremadrettet gennemføre Flyteknisk Grunduddannelse, alle typeuddannelser på helikopter og T17, samt andre flytekniske kurser og uddannelser. Tilsammen har vi en portefølje på mere end 70 forskellige kurser. Vi gennemfører mere end 165 kurser i løbet af 2020. Alle uddannelser skal leve op til krav fra EASA, DKMAR, MATINS og lignende, afhængigt af det tekniske behov og niveau. Eskadrillen søger hele tiden at tilpasse sig efterspørgsel og den generelle udvikling. Derfor er skolen et meget spændende sted, som hele tiden er i forandring og med et blik imod fremtiden.

Vi er en uddannelseseskadrille med 35 faste medarbejdere. Vi sætter en ære i at uddanne og udvikle vores kursister til et solidt vidensniveau. Vi tilsikrer at vores uddannelser er tidssvarende, samt på et højt fagligt og pædagogisk niveau. Vi har en uformel omgangstone, hvor der er plads til humor og personlighed.
Om stillingen
Eksamensområdet er essentielt for at sikre vores uddannelsers fortsatte godkendelser. Her er kun plads til få fejl. Sker der fejl retter vi dem hurtigt og bedst muligt. Stillingen er derfor afgørende for at vi fortsat kan fungere på området, ligesom den er afgørende for den udvikling der pågår i forhold til implementering af DKMAR. Det er svært for os at overvurdere vigtigheden af stillingen.

Kerneopgaven i stillingen er at tilsikre eksamensmæssig compliance med kvalitetssystemet i forhold til EASA lovgivning og Forsvarets interne DKMAR bestemmelser. Vores eksaminationer skal have en integritet der gør man ikke kan sætte spørgsmålstegn ved dem. Dette kræver dybdegående styring og indsigt. Du vil skulle dele din tid mellem sikring af dokumentation, udvikling, DKMAR, EASA, samt rådgivning af og sparring med Training Manager, omkring konkrete eksamensresultater og procedurer. Du vil blive en aktiv medspiller i alt lige fra planlægning, tilrettelæggelse, udvikling og kontrol/feedback af undervisningen.

Der er en supplerende opgave i sagsbehandling af udviklingsprojekter, hvor du helt naturligt skal inddrages for at vi hele tiden har compliance og eksamens systemet for øje. For øjeblikket er vi i gang med at digitalisere en stor del af vores eksamens system. Her vil du i samarbejde med vores eksamensassistent og ledelsen være en bærende kraft. Ved siden af den primære funktion, afhængig af kompetencer, behov og tid, vil du skulle undervise i mindre omfang. Dette dog først efter du er sat ordentligt ind i eksamens systemet.

I stillingen vil du møde en eskadrille der vægter faglighed, pædagogik og kvalitet meget højt. Du vil blive en del af en kultur, hvor der er plads til personlighed, udvikling, humor og frihed i arbejdet.

Du får i stillingen nødvendig efteruddannelse, samt gode muligheder for faglig og personlig udvikling i samarbejde med nærmeste leder. Der vil være et overlap fra afgående Examination Manager, der er ansat i anden ledende stilling i eskadrillen.
Om dig
Som militær ansøger er du seniorsergent eller egnet oversergent og faglært flymekaniker.
Du skal have lyst til at have indflydelse og ansvar, samt at påtage dig rollen som opdrager for både faglærere, Training Manager og elever. Alle vil have forskellige forventninger til dig, men du vil på sigt have det sidste ord og det samlede overblik i forhold til eksaminationer. Vi forventer samtidig, at du har styr på dine værdier som flymekaniker og at du har et ønske om at bidrage til hele enhedens bedste.

Såfremt du er civil, er det en fordel, hvis du har gennemført en pædagogisk efteruddannelse eller har været beskæftiget med undervisning tidligere. Hvis du ikke har pædagogisk uddannelse, vil vi tilbyde dig den som en del af din kvalificering til arbejdet.

Eskadrillen er allerede godkendt jævnfør EASA PART 147/66 til gennemførsel af flyteknisk grunduddannelse, både A og B. Derfor skal du på sigt kunne godkendes jævnfør AIC B 34/12 ”Kvalifikationskrav for ledende personel i luftfartsvirksomheder”. Dette kræver blandt andet flytekniske grunduddannelse, 1 års undervisningserfaring, indgående kendskab til eksamensrelateret lovgivning, eksamensdelen af vores MTOE og procedurer.

Tilsvarende gælder det for DKMAR, hvor eskadrillen er i godkendelsesproces, for at kunne godkendes på typeområdet. Begge dele kræver en form 4, som du, efter oplæring, skal kunne opretholde igennem hele din ansættelse som Examination Manager.

Vi forventer at du kan imødekomme kravene ovenfor i løbet af en kortere periode. Vi ser derfor gerne du har erfaring med både undervisning, flyteknik og kvalitetsstyring. Allerbedst vil det være, hvis du tidligere har opretholdt en form 4 i en anden ansættelse. Kan du ikke imødekomme alle kravene, men lyder det alligevel interessant, så ser vi gerne en ansøgning. Ansættes du, laver vi i fællesskab en plan for at få dig godkendt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Civil:
Du vil blive ansat efter gældende cirkulære om aftale om løn- og ansættelsesvilkår for Forsvarets civile faglærere. Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Eskadrillechef, kaptajn Jeppe Kaae Kock-Mogensen på telefon 40 80 21 21 eller på mail FVT-V-CHAF@MIL.DK.

Har du spørgsmål til militær løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent oversergent René Johannes Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FBS-BA-BS256@MIL.DK.

Hvis du er civil, og har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte Lars Holte Sandgaard på 72 81 91 58.

Ansøgningsfristen er den 9. december 2020 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til

Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Karup, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

C100

Ansøgningsfrist

09.12.2020

Indrykningsdato

18.11.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent