Flymekaniker som faglærer og klasseleder til flymekanikergrunduddannelsen ved Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrille 562


Flymekaniker som faglærer og klasseleder til flymekanikergrunduddannelsen ved Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrille 562

Vil du være med til at undervise og lede Forsvarets kommende flymekanikere under deres grunduddannelse? Har du styr på din flytekniske faglighed, dine værdier og lyst til at anvende dine undervisningskompetencer? Så har Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste brug for dig!
Om os
Vedligeholdelsesafdeling Luft består p.t. af ca. 600 faste medarbejdere og ca. 100 elever. Vedligeholdelsesafdeling Luft omfatter Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrille i Karup, to flyværksteder i Karup og Nørresundby, og en sektion i Brabrand. Som en del af oprettelsen af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste blev Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrille 562 oprettet.

Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrille 562 skal fremadrettet gennemføre Flyteknisk Grunduddannelse, alle typeuddannelser på helikopter og T17, samt andre flytekniske kurser og uddannelser. Tilsammen har vi en portefølje på mere end 70 forskellige kurser. Vi gennemfører mere end 165 kurser i løbet af 2020. Alle uddannelser skal leve op til krav fra EASA, DKMAR, MATINS og lignende, afhængigt af det tekniske behov og niveau. Eskadrillen søger hele tiden at tilpasse sig efterspørgsel og den generelle udvikling. Derfor er skolen et meget spændende sted, som hele tiden er i forandring og med et blik imod fremtiden.

Vi er en uddannelseseskadrille med 35 faste medarbejdere. Vi sætter en ære i at uddanne og udvikle vores kursister til et solidt vidensniveau. Vi tilsikrer at vores uddannelser er tidssvarende, samt på et højt fagligt og pædagogisk niveau. Vi har en uformel omgangstone, hvor der er plads til humor og personlighed.
Om stillingen
Du møder et udfordrende og udviklende job som faglærer og klasseleder på den flytekniske grunduddannelse, hvor du selv har indflydelse på jobindholdet og rig mulighed for faglig, pædagogisk og personlig udvikling. Du vil blive en aktiv del af planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af undervisningen og eleverne.

Kerneopgaverne i stillingen er undervisning indenfor dit fagområde og ledelse af eleverne. Undervisningen følger PART 147/66 regelsæt og du vil skulle undervise i fag baseret på egne ønsker og organisationens behov. Du kommer til at forberede, gennemfører og kontrollerer undervisningen i de fag du tildeles.

Endvidere skal du medvirke ved gennemførelse af prøver og eksaminer, herunder varetage opgaveudarbejdelse, forberedelse, eksamination og bedømmelser. For eleverne skal du deltage i den overordnede koordination af deres uddannelse, samt bedømmelse, administration og udvikling af dem.

Du vil ligeledes skulle give input såfremt elever skal afgå fra uddannelsen. Stillingen tilpasses i dialog med den enkelte og under hensyntagen til den enkeltes kompetencer og ønsker, samt organisationens behov. I perioder hvor du ikke underviser, vil der være rig mulighed for at forberede sig, samt udøve ledelse overfor eleverne.
Arbejdstiden ligger indenfor normal arbejdstid og der er plads til fx hjemmearbejdsdage.

Der er en supplerende opgave i sagsbehandling af udviklingsprojekter, samt udarbejdelse og revision af uddannelsesdokumentation og uddannelseshjælpemidler.

Afhængig af kompetencer vil der være mulighed for på sigt at blive senior person i organisationen, ligesom andre kompetencer og erfaring vil blive sat i anvendelse.

Du får i stillingen nødvendig efteruddannelse, samt gode muligheder for faglig og personlig udvikling i samarbejde med nærmeste leder.
Om dig
Som militær ansøger er du seniorsergent eller egnet oversergent.
Vi forventer at du er uddannet flymekaniker, derudover er det en fordel hvis du har erfaring med og evner indenfor formidling af tekniske emner, da det vil være en stor del af din hverdag. Du har helst praktisk erfaring fra det tekniske flyoperative miljø. Du trænes i vores interne procedurer og bliver instrueret i undervisningsmaterialer og andet efter behov.

Vi forventer at du med en kortere oplæringsperiode kan undervise i mindre omfang. Der laves i samarbejde med dig en plan for at få dig undervisningsfagligt op til standard. Vi forcerer det ikke, men skal selvfølgelig have dig på banen.

Du skal have lyst til at undervise og udvikle fremtidens unge til at få en solid grunduddannelse til gavn for dem selv og Forsvaret. Du skal kunne gå foran, som det gode eksempel på en flymekaniker, og bidrager derved til elevernes udvikling gennem tydeligt at praktisere dine værdier. Som underviser vil du møde positive, engagerede og videbegærlige elever i klasselokalet hver dag, så det er essentielt, at du som underviser kan skabe et positivt læringsmiljø, hvor det er dig der har overblikket.

Som leder af eleverne forventer vi at du er ærlig, har styr på dine værdier og er i stand til at formidle forventninger og hensigter, således eleverne kan gå gennem deres uddannelse på en ordentlig måde. Du skal være med til at afgøre hvem der lever op til kravene indenfor knowledge, skills og attitude og hvem der ikke gør. Dine vurderinger er afgørende for det flytekniske forsvars fremtid.

Det er ønskeligt at du har kendskab til gældende DKMAR, EASA PART 147 og 66 regelsæt, men ikke et krav, da du vil gennemgå eskadrillens interne træning. Faglig sparring er en fast del af kulturen.

Såfremt du er militær og ikke har den rigtige rang skal du være indstillet på at blive ansat på en uddannelseskontrakt, samt overholde de for flyvevåbnet gældende anciennitetskrav til rangen. Har du uddannelsen, evnerne og graden, men mangler erfaringen, så hjælper vi dig i gang på en ordentlig måde.

Såfremt du er civil, er det en fordel, hvis du har gennemført en pædagogisk efteruddannelse eller har været beskæftiget med undervisning tidligere. Hvis du ikke har pædagogisk uddannelse, vil vi tilbyde dig den som en del af din kvalificering til arbejdet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i
Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Civil:
Du vil blive ansat efter gældende cirkulære om aftale om løn- og ansættelsesvilkår for Forsvarets civile faglærere. Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Eskadrillechef, kaptajn Jeppe Kaae Kock-Mogensen på telefon 40 80 21 21 eller på mail FVT-V-CHAF@MIL.DK.

Har du spørgsmål til militær løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent oversergent René Johannes Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FBS-BA-BS256@MIL.DK.

Hvis du er civil, og har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte Lars Holte Sandgaard på 72 81 91 58.

Ansøgningsfristen er den 9. december 2020 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til
Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Karup, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

C100

Ansøgningsfrist

09.12.2020

Indrykningsdato

18.11.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent