Udviklende stilling som Flymekaniker ved Fighter Wing Skrydstrup


Udviklende stilling som Flymekaniker ved Fighter Wing Skrydstrup

Vil du arbejde med avancerede F-16 kampfly og de kommende F-35 kampfly? Vil du arbejde i en organisation der er i gang med at implementere nye kampfly, F-35?

Så er vores stilling som flymekaniker til F-16 og kommende F-35 måske noget for dig!
Om os
Fighter Wing Skrydstrup (FWSKP) kan tilbyde dig en spændende fremtid på en højteknologisk arbejdsplads med vide rammer for personlig udvikling udover det sædvanlige.

FWSKP er en F-16 operativ flyvestation i det sydlige Jylland og udgangspunkt for de danske F-16 kampflys missioner og øvelser. FWSKP har ca. 700 ansatte fordelt på teknikere, piloter og forskelligt støtte personel.

Omgangstonen er uformel, til trods for at FWSKP er en militær enhed. Vi er soldater og det betyder, vi sætter en ære i at være i god fysisk form. Vi efterstræber det gode heldbred og vi træner løbende vores miltære færdigheder.

Medarbejdere på FWSKP er karakteriseret ved det store ejerskab alle tager. Fagligheden er i top og man respekteres for sine kvalifikationer på tværs af grader. FWSKP er en arbejdsplads med en række uformelle og formelle sociale arrangementer, som værdsættes og skaber gode relationer på tværs af organisationen.
Om stillingen
Du skal arbejde som F-16 flymekaniker i Logistics Group. Logistic Group varetager vedligeholdelse af F-16 fly og flyrelaterede komponenter samt støtte udstyr. F-16 specialer er delt op i flystel, hydraulik, motorer, struktur, våben pylons, ejection system, flight control, avionic systemer samt hjul og dæk.

Den daglige træningsflyvning afvikles på 1. line maintenance. Der gennemføres mindre eftersyn og fejlretning på 2. Line Maintenance. På værksteds niveau gennemføres større eftersyn og modifikationer.

FWSKP skal implementere de nye kampfly, F-35 samt EMAR standarder i vedligeholdelsesstrukturen. Du bliver derfor en del af en organisation, der vil være under konstant udvikling i årene der kommer. Det vil give dig gode muligheder for udvikling af egne kvalifikationer og færdigheder.

Stillingen byder på en 37 timers arbejdsuge, hvor fleksibilitet i perioder for såvel arbejdstager som arbejdsgiver er en vigtig del af hverdagen. Der skal forventes rejseaktivitet i forbindelse med udsendelser og øvelses deployeringer.
Om dig
Du har en grundlæggende flymekanikeruddannelse - EASA B1, B2 eller tilsvarende. Hvis ikke du er F-16 flymekaniker, vil vi give dig de fornødne F-16 kurser og eller F-35 kurser.

Det er vigtigt at du kan fungere i et til tider travlt miljø, og at du kan holde hovedet koldt og kvaliteten i top.

Det er en fordel hvis du har gennemgået værnepligtstjeneste, men det er ikke et ubetinget krav til den indledningsvise ansættelse. Hvis du ikke allerede gennemgået værnepligtstjeneste i Forsvaret, skal du være indstillet på at gennemføre og bestå Flyvevåbnets Basisuddannelse som led i din ansættelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Såfremt du ikke allerede er ansat i Forsvaret, skal du inden din ansættelse være indstillet på at gennemføre afprøvning ved Forsvarets Rekruttering i Jonstruplejren på Sjælland.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Flyvestation Skrydstrup.

Som ansat i Forsvarsministeriets organisation er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte en af følgende chefer: major Jeppe Mølskov Bech på telefon +45 30 89 46 68 / mail FW-AMS-001@mil.dk. Eller major Jan Havn på telefon + 45 2018 25 48 / mail FW-AMS-004@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Camilla Lindholm Ellingved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS250@mil.dk.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Dette er et åbent stillingsopslag, hvorfor ansættelsessamtaler kan blive afholdt løbende. Stillingerne er ledige, så ansættelsen kan ske efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets organisation er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FIGHTER WING SKRYDSTRUP
Fighter Wing Skrydstrup udgør basen for de danske kampfly. FW hovedopgave er at opretholde det danske afvisnings- og fotorekognosceringsberedskab samt at deltage i internationale opgaver med henblik på at indsætte de danske kampfly i luftoperationer. For at kunne holde et højt fagligt niveau deltager FW desuden løbende i en række internationale øvelser.

Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste - ikke efternavn, køn eller alder.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skrydstrup, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

12.01.2021

Indrykningsdato

18.11.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent