Vi mangler en batterihjælper til ”Mysundebatteriet” ved Danske Artilleriregiment i Oksbøl


Vi mangler en batterihjælper til ”Mysundebatteriet” ved Danske Artilleriregiment i Oksbøl

Kan du hjælpe de unge mennesker med de daglige udfordringer i hverdagen?
Om os
Danske Artilleriregiment (DAR) blev oprettet den 1. januar 2019 og garnisoneret på Oksbøl kaserne.

DAR løser en bred vifte af opgaver til støtte for det øvrige forsvar og særligt Hærens øvrige enheder.

1. Artilleriafdeling yder ildstøtte og rådgivning til og med brigadeniveau. 1. Artilleriafdeling vil i de kommende år, få nye topmoderne artilleripjecer og morterer, nyt digitalt ildledelsessystem samt køretøjer.

2. Kapacitetsafdeling er ansvarlig for dele af Hærens tværfaglige områder (Hærens S7) som f. eks. håndvåben, uniform og personlig beskyttelse, pansrede mandskabsvogne, pansrede patruljekøretøjer, skydesikkerhed, simulation m.m.

3. Sikkerheds- og Ballistikafdeling er ansvarlig for områderne Skydebaneinspektoratet, sikkerhed ved skydning med direkte og indirekte våbensystemer fra den mindste til den største kaliber, ballistik og tilhørende skydeteori samt kapacitetsudviklingen på ammunition tilknyttet de kinetiske våbensystemer.

Herudover består DAR af et Garnisonsstøtteelement (GSE), et Tjenestegrensinspektionselement og et Koordinationselement for ildstøtte.

Hærens Basisuddannelsesbatteri (HBUBT) benævnt ”Mysundebatteriet”, er ansvarlig for at gennemføre Hærens Basisuddannelse for to indkaldelseshold årligt af op til 180 værnepligtige.

Aktiviteterne ved ”Mysundebatteriet” omfatter grundlæggende militær uddannelse, herunder både aktiviteter på garnison, i felten og på skydebanen. Af større aktiviteter gennemføres der fire øvelser og en skydeperiode per hold.

Der gennemføres løbende kompetenceudvikling for batteriets kadre, herunder både føreruddannelse og anden kompetenceudvikling, med det formål at batteriets personel løbende dygtiggører sig.

De bliver således både stærkere i forhold til tjenesten ved batteriet, men samtidig også klar til efterfølgende stillinger ved et Reaktionsstyrkebatteri eller forrettelse af tjeneste ved 1 Danske Artilleriafdeling/1. Brigade.
Om stillingen
Som batterihjælper (BTHJ) i HBU batteriet vil vores typiske arbejdsopgaver indeholde koordinering af opgaver, og vil undertiden kræve en del selvstændighed, hvilket forudsætter gode færdigheder og noget erfaring som soldat i Forsvaret.

Stillingen omfatter hovedsageligt løsning af praktiske opgaver, der løses under mellemlederniveau.

Eksempelvis står vi for lægetjenesten af de værnepligtige i samarbejde med batteribefalingsmanden.

Vi administrerer og koordinere batteriets køretøjer, herunder både delebiler og terrængående køretøjer.

Vi vil løbende tilbyde dig kompetenceudvikling, med henblik på at kunne bidrage til og støtte i forbindelse med andre opgaver ved batteriet.

Vi håber, at du selv vil bidrage og medvirke til større og bredere anvendelighed ved batteriet.

”I Mysundebatteriet mærker man korpsånden og vi er gode til at hjælpe hinanden og der er også plads til at have en dårlig dag, det er virkelig fedt”
Om dig
Som batterihjælper vil dine primære arbejdsopgaver omfatte gennemførelse af den generelle garnisonsnære og feltmæssige koordination i samarbejde med DAR Garnisonsstøtteelementet.

Du skal:
- kommunikere på alle niveauer og gerne med et smil på læben
- være fleksibel, positiv og altid klar på at hjælpe
- kunne tale med og formidle kontakt for værnepligtige med særlige behov
- være kendetegnet ved stor faglighed, da vi arbejder ud fra et professionelt niveau
- brænde for at hjælpe de unge mennesker og kender til god trivsel

Derudover ser vi gerne, at du har kendskab til DeMars på brugerniveau, men dette er ikke et krav.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personligt tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Oksbøl.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte HR-medarbejder ved Danske Artilleriregiment, kontorfuldmægtig Charlotte Ellegaard, telefon 40 32 41 16 eller på mail DAR-G-PSN05@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Susan Hadberg på telefon 72 81 91 75 eller på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK

Ansøgningsfristen er den 13. december 2020. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Stillingen er til besættelse 1. januar 2021.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

DANSKE ARTILLERIREGIMENT
Oksbøl kaserne er placeret i et naturskønt område, tæt på skov og strand og med Danmarks største militære øvelsesplads i tilknytning til kasernen.
Der er placeret 3 garnisoner i Varde Kommune (Danske Artilleriregiment, Efterretningsregimentet, Hærens Sergentskole og Hjemmeværnsskolen) med tilsammen ca. 900 militære arbejdspladser. Du har derfor gode muligheder for et varieret tjenesteforløb indenfor kommunens grænser.

Oksbøl kaserne skaber grundlaget for, at danske soldater kan kæmpe og vinde

Vi har et godt samarbejde med Esbjerg og Varde Kommune, som er klar til at støtte dig og din familie, hvis du flytter til området. Med udgangspunkt i dit / jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partners job, skole, bolig med videre.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med blandt andet sparring på jobsøgning og formidling af CV’er til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.
Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune. I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.

Du er meget velkommen til at kontakte:
Bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, tilflytter@esbjergkommune.dk, 2047 3206 og Bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 3059 0595.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Oksbøl, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

13.12.2020

Indrykningsdato

17.11.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent