HR Partner til Ingeniørregimentet i Skive


HR Partner til Ingeniørregimentet i Skive

Brænder du for at arbejde med HR i alle aspekter og evner du at sætte kundens behov i centrum?

Ser du dig selv arbejde i et spændende miljø med både civile og militære kolleger?

Vil du være en del af en faglig stærk sektion, med høje ambitioner og godt humør?

Så er du den kollega vi søger som HR-partner til vores team i Skive.
Om os
Vi arbejder tæt sammen med ledelsen ved Ingeniørregimentet, hvor vi sammen med de øvrige medarbejdere i personelforvaltningen, rådgiver og støtter inden for alle HR områder.

Du ansættes i Rådgivningsafdelingen, som er en del af Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Afdelingen består af ca. 100 medarbejdere, der er centreret i Karup. Vores sektion er på 26 medarbejdere fordelt på 15 tjenestesteder i hele landet, hvor dit team vil være fysisk placeret på Skive Kaserne.

Vi arbejder som udgangspunkt inden for almindelig arbejdstid (07.30-16.00), dog kan der i perioder forekomme overarbejde. Du kan i perioder forvente rejseaktivitet med overnatning i forbindelse med deltagelse i kurser, seminarer, møder osv.
Om stillingen
HR rådgivningen og din støtte, har stor betydning for chefernes daglige virke og opgaveløsning inden for HR.

Stillingen kræver at du kan mestre både den udadvendte, opsøgende- udviklingsrolle og den tilbagetrukne, administrative rolle.

Dette gøres blandt andet ved at du:

kan føre en løbende dialog og sparring med chefer og samarbejdspartnere i forhold til forvaltningen samt støtte udviklingen- og procesfacilliteringen,

kan arbejde med strategiske udviklingsprojekter på HR-området, eksempelvis talentudvikling, organisationsudvikling og fastholdelse, samt rekruttering,

selvstændigt kan udvikle og implementere lokale HR-initiativer,

bidrager med relevant ledelsesinformation,

bidrager til at skabe synergi på tværs af koncernen inden for HR og

deltager i diverse mødefora og netværksgrupper

HR-Partner NIV III, Ingeniørregimentet, november 2020:
”Det bedste ved jobbet er, at opleve effekten af teamets indsats og ikke mindst de gode kollegaer, der giver mulighed for seriøs og professionel sparring samtidig med, at der holdes en uformel tone med plads til humor.
Om dig
Er du civil, har du en akademisk uddannelse og/eller minimum fem års HR erfaring.
Er du militær, er du er kaptajn og har interesse eller erfaring indenfor HR området.

Du er udadvendt, imødekommende, selvstændig, energisk og har masser af gåpåmod med særlig flair for tværorganisatorisk samarbejde.

Du ser samarbejde og kommunikation som nøglen til, at kunne lykkes i en organisation med stor kompleksitet og i spændvidden mellem stærke traditioner på den ene side og ønske om forandring på den anden.

Du har en målrettet og effektiv indstilling til dine opgaver, og du har evnen til at prioritere og skære opgaverne til. Du er positiv, velformuleret og inspirerende i skrift og tale.

Du er opsøgende ift. nye relationer og arbejdsopgaver, og du er omstillingsparat, da prioriterede opgaver kan forandre din planlagte arbejdsdag.
Ansættelsesvilkår
Du ansættes du efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du har en militær baggrund, har du som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Endvidere er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Hvis du har en civil uddannelsesbaggrund, vil du blive ansat efter gældende overenskomst.
Afhængig af din erfaring og kvalifikationer kan der forhandles tillæg i forbindelse med ansættelsen. Du vil tillige modtage en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Du er velkommen til at høre mere om stillingen hos chef Nicolai Falk Lauritsen på telefon 32 66 59 53.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse på følgende mailadresse: FPS-BA-BS206@mil.dk

Ansøgningsfristen er 2. januar 2021. Samtalen afholdes på Skive Kaserne den 11. januar 2021.

Stillingen er til besættelse fra den 1. februar eller snarest herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Du anmodes om at vedhæfte relevante dokumenter for uddannelse mv.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) er overordnet ansvarlig for personaleområdet, herunder HR-driften inden for Forsvarsministeriets koncern. Koncernen omfatter Værnsfælles Forsvarskommando, Forsvarets Efterretningstjeneste, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen samt funktionelle styrelser, herunder Materiel- og Indkøbsstyrelsen, Ejendomsstyrelsen og Personalestyrelsen m.fl.

FPS støtter koncernens styrelser og myndigheder bl.a. gennem rekruttering til koncernens uddannelser og ca. 19.500 faste civile og militære stillinger samt 3.500 stillinger i reserven, rådgivning om HR-forhold, indkaldelse til Forsvarets Dag og værnepligt, forhandling af overenskomster og støtte til veteraner og pårørende. FPS har det faglige ansvar for udvikling og udmøntning af koncernens HR-strategiske tiltag.

FPS er som arbejdsplads kendetegnet af høj faglighed, fokus på videndeling og gode menneskelige relationer samt et godt og velfungerende arbejdsmiljø.
Hovedsædet er placeret i Ballerup med decentrale partnerelementer rundt omkring i hele landet.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

02.01.2021

Indrykningsdato

17.11.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent