Vagtholdsfører (oversergent) til Vagt- og Bevogtnings Elementet på Flådestation Korsør


Vagtholdsfører (oversergent) til Vagt- og Bevogtnings Elementet på Flådestation Korsør

Har du det, der skal til for at indgå som vagtholdsfører ved Vagt- og Bevogtningselementet i Korsør?
Kan du lede selvstændige soldater i en til tider hektisk og dynamisk hverdag?
Kan du bevare overblikket samtidig med, at du skal have alle detaljerne med?
Så er du måske den kommende vagtholdsfører ved vagten i Korsør
Om os
Som en del af 3. Eskadre er Flådestation Korsør (FLS KOR) kerneopgaver at yde logistisk støtte til Søværnets skibe og myndigheder, samt operativ drift af flådestationen. Vores evne til at yde service er omdrejningspunktet for vores daglige virke. Vi er altid klar til at hjælpe Søværnet og Forsvaret; døgnet rundt, året rundt og overalt i verden.

FLS KOR består af en ledelse, et Garnisonselement og to sektioner, hhv. Operativ Støttesektion og Basesektion; vi er i alt 78 medarbejdere.

Vagt og Bevogtningselementet på Flådestation Korsør er en lokalt forankret professionel vagtenhed. Enheden er kendetegnet ved en høj grad af professionalisme og har et stort lokalt kendskab til Flådestation Korsørs opgaver og personel. Dette kendskab er en af årsagerne til, at vagten udgør en stærk samarbejdspartner, som positivt understøtter Søværnets samlede opgaveløsning. Der hersker et super godt arbejdsmiljø, hvor alle støtter op om hinanden.

Vi understøtter Flådestationens, Søværnets og Forsvarets opgaveløsninger både nationalt og internationalt.
Personel fra Vagt og Bevogtningselementet kan således også indgå som ressource, når der udsendes enheder til støtte for Søværnet i nationale og internationale øvelser, opgaver og operationer.

Vagt og Bevogtningselementet er geografisk placeret på Flådestation Korsør og er organiseret som en selvstændig afdeling under Chefen for den Operative Støttesektion. Søværnet råder over en lignende enhed placeret på Flådestation Frederikshavn.
Om stillingen
Som befalingsmand og vagtholdsfører bliver du en del af et velfungerende element, der arbejder tæt sammen med de myndigheder og enheder, der er hjemmehørende på Flådestation Korsør.

Du vil blandt andet komme til at fungere som Vagtlederens og resten af befalingsmandsgruppens sparringspartner og løfte opgaver som fx. Uddannelsesplaner, vedligeholdende træning, mm.

Som vagtholdsfører vil du både skulle lede, men også selv indgå i den kontinuerlige bevogtningstjeneste på et vagthold, hvor tjenesten forrettes døgnet rundt, året rundt. Vi holder vagten, så andre kan vinde kampen.

På vagtholdet indgår du i den daglige opgaveløsning, som bl.a. omfatter adgangs- og opholdskontrol, alarmmonitering- og alarmudrykning, eskortering, patruljetjeneste, tjeneste på vagtcentral, katastrofe- og terrorberedskab og vedligeholdende uddannelse. Dette er blot nogle af de aktiviteter du kan forvente at deltage i.

Du skal forvente, at andre vil kigge på dig og forvente, at du kan give dem svar. Du skal således være komfortabel med, både selv at skulle være en dygtig håndværker, men også at kunne trække dig i baggrunden og holde styr på det samlede billede.

Som med resten af dine kommende kollegaer, er stillingen operativ og omfatter tjeneste ved Vagt- og Bevogtningselementet i Korsør, herunder ledelse og indsættelse af vagthold, administration, planlægning af øvelser og træning. Du vil opleve en stor grad af selvstændighed i dit arbejde, hvorfor du skal være handlekraftig og besidde en god metodisk og analytisk sans. Du refererer direkte til vagtlederen og indgår i ledelsesgruppen, bestående af syv befalingsmænd på alle niveauer.

Vores opgaver er mangeartede og dynamiske, hvilket forudsætter en fast men dog også fleksibel tilgang, til de forskellige opgaver og løsninger, som du bliver stillet overfor.
Om dig
Du er en erfaren oversergent som både kan løfte ledelses- såvel som manuelle opgaver.
Du fremstår professionelt med autoritet, høfligt, imødekommende og ordenligt.
Vi lægger vægt på, at du har interesse og flair for sikkerhedsarbejdet og de forventninger der stilles hertil.

Yderligere er du, ansvarsbevidst, initiativrig og i stand til at kunne arbejde selvstændigt, samt kunne bevare overblikket i perioder med en til tider hektisk hverdag.

Du kan forvente et job, hvor du, udover selv at skulle kunne dit soldaterhåndværk, samtidig skal kunne befale, lede og monitorere samt kontrollere underlagt personel.

Dette stiller krav til dine kommunikative evner. Du skal kunne kommunikere med dine omgivelser i et klart, forståeligt sprog. Du skal samtidig løbende orientere dine foresatte om tilstand hos personel og materiel.

Du formidler aktivt og loyalt ledelsens hensigter og mål til underlagt personel.

Du vil i din funktion skulle støtte og vejlede Forsvarets medarbejdere og gæster, og ligeledes påtale og irettesætte uhensigtsmæssig og kompromitterende adfærd. Håndteringen af disse facetter vil udgøre Søværnets ansigt udadtil.

Du skal være indstillet på at arbejde i kontinuerlig tjeneste, hvor en betragtelig del af arbejdstiden ligger i nattetimerne og lørdag/søndag og helligdage.

Desuden skal du kunne skabe gode samarbejdsrelationer til kollegaer og øvrige samarbejdspartnere, civile som militære.

Herudover er der følgende krav
Du har gode dansk og engelskkundskaber skriftligt såvel som mundtligt svarende til 9. klasses afgangseksamen.
Kørekort til kategori B.
Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT.
Du har gennemført og bestået bevogtningsmodul 1 og 2 på Flyvevåbnets bevogtningsuddannelse, eller er uddannet MP – hvis dette ikke er tilfældet, skal du være indstillet på, at du som det første gennemfører og består disse.

Såfremt du findes egnet til stillingen, vil du blive indkaldt til en afprøvningsdag i Jonstrup, hvor du vil skulle bestå:
Forsvarets fysiske basiskrav (karriere.forsvaret.dk/uddanneelse/optagelsesprove---officer/fysisk-test-niveau-1/),
Skydetest i form af kontrolskydning nr. 6 med pistol, samt gennemføre en ansættelsessamtale.

Ved ny- eller genansættelse skal du indledningsvist til jobafprøvning i Jonstrup inden eventuel afprøvningsdag og ansættelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte vagtleder oversergent Søren Lützhøft Rasmussen på 25 39 38 69, eller på mail 3e-kor-LDVBE@fiin.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK eller på tlf. nr. 7281 9171.

Ansøgningsfrist er 12. december 2020 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter.

Stillingen er til besættelse 1. februar 2021

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 3. ESKADRE
3. Eskadre er Søværnets nye eskadre, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder – med unikke muligheder for personlig og faglig udvikling. Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver. 3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever. Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Korsør, Danmark

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

12.12.2020

Indrykningsdato

17.11.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent