Militær Elektronikmekaniker til EOD&SEARCH kompagni ved Ingeniørregimentet (Genopslag)


Militær Elektronikmekaniker (Konstabel) til EOD&SEARCH kompagni ved Ingeniørregimentet (Genopslag)

EOD & Search Kompagniet ved Ingeniørregimentet i Skive, består af en kommandode-ling, tre EOD delinger, som løser en bred vifte af opgaver i rammen af den nye 1 BDE struktur, samt nationale såvel som internationale støtteopgaver indenfor advanced search og ammunitionsrydning.

Kompagniet har stor fokus på en krævende og udfordrende uddannelse, således at enhver i kompagniet er bedst mulig rustet til eventuelle kommende indsættelser såvel nationalt som internationalt.

Brænder du for tjeneste ved en operativ enhed, og vil du kombinere din uddannelse som elektronikmekaniker, så er dette job i vedligeholdelsessektionen måske noget for dig
Om os
Vedligeholdelsessektionen byder i vid udstrækning på vedligeholdelse af køretøjer og materiel, samt fornyelse af viden og færdigheder inden for ens speciale.
Vi er erfarne folk, og du vil indgå i et rigtigt godt team.
Det er vigtigt for os, da dette giver en unik mulighed for, at vi kan sparre og udfordre hinanden fagligt, på tværs af tilhørsforhold og personelgrupper.
Om stillingen
Den ledige stilling som elektronikmekaniker er en konstabelstilling, og er placeret i vedligeholdelses sektion, som er en del af kommandodelingen.

Vi har samlet fysisk træning 2-3 gange ugentligt, for at vedligeholde vores fysiske form.

Dine væsentligste opgaver i stillingen vil blive:
- Diagnosticerer, reparerer og gennemfører eftersyn indenfor fagområdet, efter
SEK førerens anvisninger.
- Løser opgaver såvel i garnison som under feltforhold – eventuelt som en del
af fremskudt reparationskapacitet.
- Vejleder enhedens brugere i eftersyn og brugervedligeholdelse.

Kompagniet har været uden elektronikmekaniker i en lang periode, hvorfor den største opgave bliver at skabe overblik over kompagniets vitale elektroniske udstyr, og lave vedligeholdelse på disse i samråd med sektionsføreren.

Der vil i stillingen blive skabt mulighed for efteruddannelse og kursus.

Den daglige arbejdstid er MAN-TOR kl. 0730-1515, og FRE kl. 0730-1330.
Om dig
Ansættelsen er betinget af, at du som minimum er udnævnt til konstabel, og har haft tilfredsstillende tjeneste.

Du skal være uddannet elektronikmekaniker, og det er ønskeligt, at du har ingeniørmæssig erfaring, men ikke et krav.
Du skal have bestået uddannelse i grundlæggende autoelektronik trin 3 samt elektriker, styrings- og reguleringstekniker.

Det er et krav, at du har gyldigt kørekort til kategori B, og det er ønskeligt at du har gyldigt kørkort til kategori C.

Du skal have god teknisk forståelse, være opsøgende, og have en høj grad af selv-stændighed og faglig stolthed, samtidig med at du bør have en naturlig interesse og flair for at arbejde med nye og højt specialiserede komponenter.

Hvis du vælger at tage imod udfordringen, kan vi tilbyde dig et job, som aldrig bliver kedeligt. En arbejdsplads, hvor der er frihed under ansvar, og med kolleger der altid støtter hinanden.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært basisløn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnichef kaptajn Thomas Stoltze Andersen på telefon: 72 82 85 01

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Jan Werge ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32 66 50 53 eller mail FPS-BA-BS247@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 11. december 2020 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse 1. januar 2021.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner. Regimentetshovedopgaver er at uddanne ingeniørsoldater inden for flere specialer. Skive Kaserne huser også Totalforsvarsregion Midt- & Nordjylland, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- &Vestjylland, Prinsens Musikkorps samt en reparationsdeling fra 3 vedligeholdelsesbataljon/Trænregimentet. Endvidere elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. FES/Lokalstøtteelement Skive, FMI/Udleverende Depot Skive og FMI/Værkstedsområde Skive. Med op til ca. 1.500 medarbejdere, er Skive Kaserne byens absolut største arbejdsplads.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

11.12.2020

Indrykningsdato

16.11.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent