Fuldmægtig til Forsvarsministeriets kontor for Infrastruktur, Miljø og Energi


Fuldmægtig til Forsvarsministeriets kontor for Infrastruktur, Miljø og Energi

Vil du være med til at udmønte Forsvarsministeriets grønne mål? Synes du, at det er spændende at arbejde for at fremme dialog og samarbejde mellem Forsvaret og dets mange lokale samarbejdspartnere og naboer? Og vil du være med til at varetage Forsvarsministeriets interesser inden for fysisk planlægning i staten og kommunerne? Så er du måske vores nye fuldmægtig i kontoret for Infrastruktur, Miljø og Energi.

Stillingen er placeret i Forsvarsministeriets departement, som ligger i hjertet af København, og er til besættelse pr. 4. januar 2021 eller snarest muligt efter.
Om os
Vi er otte medarbejdere i kontoret med forskellige faglige baggrunde. Vores kontor, som er en del af afdelingen for Programmer og Investeringer, er ansvarlig for kapacitetsplanlægning og tilsyn med ejendomme, skydebaner, øvelsesområder og NATO infrastrukturprojekter i Danmark.

Endvidere er vi ressortkontor for klima-, energi-, miljø- og naturområdet i koncernen, herunder Forsvarsministeriets igangværende arbejde med den grønne omstilling, miljøoprydning i Grønland, varetagelse af koncernens interesser inden for fysisk planlægning på land og på havet mv. Vi er også overordnet ansvarlig for udvikling og drift af Christiansø.
Om stillingen
Vi tilbyder et udfordrende og alsidigt job, hvor du spiller en vigtig rolle i vores arbejde med den grønne omstilling. Du skal især håndtere mangeartede problemstillinger inden for miljø- og energiområdet i samarbejde med især Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, men også andre statslige myndigheder.

Dine specifikke opgaver vil koncentrere sig om færdiggørelse og løbende opfølgning på Forsvarsministeriets politik og handleplan for det grønne område. Du bliver også tovholder på vores arbejde med at fremme Forsvarets dialog og samarbejde med naboer, borgere og andre samarbejdspartnere.

Derudover skal du ind imellem behandle indkomne lovforslag og forslag til kommuneplaner mv. og varetage Forsvarsministeriets interesser inden for miljø, energi og fysisk planlægning.
Om dig
Du har en relevant akademisk uddannelse, fx inden for det samfundsvidenskabelige eller naturvidenskabelige område. Du er enten nyuddannet eller har måske et par års erfaring.

Vi forventer, at du interesserer dig for grøn omstilling og vil bidrage til ikke blot at tilsikre, at Forsvarsministeriet bidrager til omstillingen, men også at Forsvaret og Beredskabet har de bedst mulige faciliteter og vilkår for at kunne løse deres vigtige opgaver.

Derudover lægger vi vægt på, at du:
- er grundig og forstår både at mestre detaljen og har blik for helheder.
- trives med til tider at skulle arbejde inden for stramme deadlines.
- er fleksibel i forhold til opgaver og arbejdstid.
- er god til at kommunikere om komplekse problemstillinger på en let forståelig måde, og
- har veludviklede samarbejdsevner og kan skabe gode relationer til dine samarbejdspartnere.
Ansættelsesvilkår
Du er uddannet akademiker og vil blive ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i staten. Derudover vil der afhængigt af kvalifikationer være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne godkendelse under hele ansættelsesforløbet.

Dit daglige tjenestested er Forsvarsministeriet, Holmens Kanal 9, 1060 København K.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Trine Kristiansen på tlf. 61 87 15 15 eller souschef Kåre Thorsen på tlf. 25 27 44 61. Hvis du har spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse Karin Dahl Kristoffersen på tlf. 72 81 91 31.

Ansøgningsfristen er mandag den 7. december 2020.
Samtaler forventes afholdt i uge 51.

Du kan søge stillingen via nedenstående link.
Stillingen er ledig til besættelse snarest muligt.
Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets ministerområde er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

København, Danmark

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

07.12.2020

Indrykningsdato

16.11.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent