Overværkmester til korttidsplanlægning indenfor Vedligeholdelsesafdeling Maritim


Overværkmester til korttidsplanlægning indenfor Vedligeholdelsesafdeling Maritim

Søger du udfordringer og personlig udvikling i spændingsfeltet mellem forventninger og ressourcer inden for vedligeholdelsesområdet?
Synes du, det er spændende at søge alternative og fleksible løsninger for at sikre det bedst mulige udbytte med de kapaciteter og kompetencer, der er til rådighed i vedligeholdelsesstrukturen?

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste søger overværkmester i Korsør, som har mod på at bidrage til udviklingen at Forsvarets maritime materielvedligeholdelse.
Om os
Planlægningssektion MARITIM håndterer den overordnede planlægning af værkstedernes vedligeholdelsesopgaver, der er relateret til de operative maritime enheder i dialog med Kapacitetsansvarlig Maritim (Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse, (FMI)) og Søværnskommandoen omkring vedligeholdelsesbehovet og tilgængelige perioder. Endvidere modtager sektionen specifikke og konkrete vedligeholdelsesopgaver og indhenter de nødvendige informationer til udpegning af et værksted og udfærdigelse af vedligeholdelsesordrer til værkstedet. Centralt for denne proces er, at det er kundens behov, der er i centrum.

Stillingerne er i Korsør, men sektionen har også medarbejdere i hhv. Aarhus og Frederikshavn, hvor hhv. den centrale ledelse og yderligere maritime værksteder er placeret. Du kommer til at arbejde i et værnsfælles miljø med et maritimt fokus og med både civile og militære medarbejdere.

Vi vægter kontinuerlig udvikling for alle vores ansatte. Derfor vil vi løbende sikre din kompetenceudvikling, hvor vi i fællesskab planlægger, hvordan du opnår kvalificering og udvikling i jobbet.
Om stillingen
Som planlægger i Korsør samarbejder du med de øvrige i sektionen, herunder særligt de andre planlæggere i elementet samt værkstedslederne i Korsør. Skibe, og i særdeleshed systemer om bord på skibe, udgør din primære portefølje, og du og dine kollegaer i elementet i Korsør gennemfører den løbende koordinering med relevante personer ved FMI og især med brugerne i Søværnet. Det vil stille store krav til din selvstændighed, loyalitet og evne til at kommunikere både internt og eksternt, og det kræver, at du skal sikre stærke relationer til Søværnets eskadrer og enheder på flådestationen.

Ud fra en teknisk og ressourcebevidst dialog med kunden og værkstederne, skal du sikre at den kortsigtede planlægning for vedligeholdelse af materiellet gennemføres, og at der følges op på dette. På baggrund af erfaringerne fra planlægningen skal du og dine kollegaer bidrage til udviklingen af Forsvarets maritime materielvedligeholdelse, og du skal i samarbejde med resten af sektionen bidrage til at vurdere behovet for kompetenceudvikling og kapacitet internt i afdelingen såvel som ved værkstederne.

Den daglige tjeneste præges af omskiftelighed, hvor opgaverne ofte ændrer karakter. Det er derfor vigtigt for os, at vi støtter hinanden og har en fælles forståelse for kvaliteten af vores arbejde, samtidig synes vi, at det skal være sjovt at gå på arbejde.
Om dig
Du har en relevant fagteknisk uddannelse og erhvervserfaring. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring som værkstedsleder, gerne i Forsvaret, og du dermed kender de daglige udfordringer i værkstedsmiljøet.

Du har suppleret din faguddannelse med en uddannelse på niveau 5, f.eks. automationsteknolog, produktionsteknolog eller akademiuddannelse i innovation, produkt og produktion. Såfremt du ikke allerede har en akademiuddannelse, skal du være indstillet på at gennemføre denne inden for en periode på 5 år.

Du skal kunne læse teknisk dokumentation på engelsk. Det vil være en betydelig fordel, at du har kendskab til forsvarets materielvedligeholdelse samt SAP PM-modulet. Det vil også være en fordel, hvis du er en rutineret bruger af SAP MM-modulet.

Som person er du udadvendt og ved, at relationer skaber resultater. Du formår at bevare overblikket over såvel mange som komplekse opgaver, og du trives i en hverdag med varierende arbejdsopgaver. Du arbejder struktureret med sans for detaljens betydning. Du kommunikerer tydeligt, er god til at koordinere mellem flere involverede interessenter og forretningsorienteret datakontrol er naturligt for dig.

Følgende kompetencer vurderes at være afgørende for succes i stillingen:
• Kommunikation
• Samarbejde

Det vil være en fordel, hvis du allerede har erfaringer inden for arbejde med planlægning og tilhørende værktøjer, herunder:
• Planlagt vedligehold (SAP PM)
• IT projektstyring (SAP PS, Microsoft project etc.)
• Vedligeholdelsesstyring
• Materielmæssige sagsgange
• Planlægning og opfølgning på større materielopdateringer og hovedeftersyn
Ansættelsesvilkår
Du ansættes som overværkmester-2 på tjenestemandslignende vilkår i henhold til den til enhver tid gældende aftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralorganisationen af 2010 og Centralforeningen for Stampersonel om nye lønsystemer for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under Forsvarsministeriets myndighedsområde inden for Centralforeningen for Stampersonels forhandlingsområde. Basislønnen udgør kr. 31.570,29 pr. måned. Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Til stillingen hører en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos kaptajnløjtnant Kenneth Søvang på telefon 6150 0118. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfristen er den 6. december 2020. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Ansættelse efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Korsør, Danmark

Lokation

Region Sjælland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

06.12.2020

Indrykningsdato

16.11.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent