Oversergent til uddannelsesenheden ved Beredskabsstyrelsen Midtjylland


Oversergent til uddannelsesenheden ved Beredskabsstyrelsen Midtjylland

Kan du lide at undervise?

Vil du være med til at sikre, at værnepligtsuddannelsen i Beredskabsstyrelsen opleves interessant og udfordrende?
Om os
Beredskabsstyrelsen Midtjylland er Beredskabsstyrelsens operative afdeling i Herning, og udgør det statslige overbygningsberedskab i Midtjylland. Primæropgaven er operativt beredskab, herunder uddannelsen af ca. 120 redningsspecialister (værnepligtige) om året, samt vedligeholder uddannelserne for ca. 125 frivillige.

Ud over uddannelsen af værnepligtige og frivillige gennemfører Beredskabsstyrelsen Midtjylland en lang række andre aktiviteter inden for det nationale- og internationale beredskab, samt en lang række kurser for private – og offentlige kunder

Uddannelsesafdelingen, hvor stillingen er placeret, er en dynamisk enhed med ca. 22 officerer og mellemledere, som varetager uddannelse og en stor del af de operative opgaver ved afdelingen.
Om stillingen
Dine arbejdsopgaver består blandt andet i planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af uddannelsen af værnepligtige og frivillige.

Du skal støtte faggruppelederen i hverdagen og eventuelt virke som næstkommanderende.

Du råder og vejleder sergenterne i deres fortsatte udvikling som undervisere af værnepligtige, frivillige og eksterne kursister.

Undervisning under indtægtsdækket virksomhed både inden for og uden for almindelig arbejdstid, samt undervisning af frivillige aften og weekend.

Du medvirker til at sikre, at værnepligtsuddannelsen opleves anvendelig, interessant og tidssvarende af de værnepligtige.

Du skal indgå i udrykningsvagten som 2. vagthavende samt kunne indgå i det internationale beredskab, jf. de til enhver tid fastsatte bestemmelser.
Om dig
Du er uddannet oversergent og har gennemført Beredskabsstyrelsens mellemlederuddannelse. Du kan også være erfaren sergent med minimum fire års tjeneste som sergent i Beredskabsstyrelsen
og villig til at indgå en uddannelsesaftale mhp. udnævnelse til oversergent.

Du har praktisk erfaring fra Beredskabsstyrelsens udrykningsberedskab som 2. eller 3. vagthavende.

Det er en fordel, hvis du har gennemført HazMat specialistuddannelsen, da det er et krav for at indgå i beredskabet som 2. vagthavende ved Beredskabsstyrelsen Midtjylland.

Som person forestiller vi os, at du:
• Er fleksibel både når det gælder arbejdsopgaver og arbejdstid

• Kan bevare overblikket i en presset hverdag

• Er god til planlægning

• Har blik for detaljen og kan se løsninger frem for begrænsninger.

• Brænder for at formidle og undervise både værnepligtige, frivillige og eksterne kursister.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Beredskabsstyrelsen under Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Herning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for uddannelsesenheden Mads B. Nielsen tlf. 72 85 23 28 eller uddannelsesleder Ian Jensen tlf. 41 41 83 13.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 64 eller mail FPS-BA-BS245@MIL.DK.

Ansøgningsfristen er tirsdag den 8. december 2020. Samtaler forventes afholdt i uge 51

Stillingen er til besættelse fra den 1. februar 2021 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM BEREDSKABSSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central del af Danmarks katastrofeberedskab. Vi arbejder for at udvikle samfundets evne til at forebygge og modstå større kriser og katastrofer.
 
Styrelsen rykker ud på operative indsatser i Danmark, hvor der er behov for meget mandskab og specialmateriel, og kan indsættes internationalt i katastrofesituationer.
 
Gennem information, rådgivning, uddannelse og øvelser udvikler styrelsen samfundets beredskab og krisestyringsevner i samarbejde med myndigheder, virksomheder og borgere.
 
Beredskabsstyrelsen har knap 500 ansatte ved seks operative centre fordelt i hele landet, hovedsædet i Birkerød, Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole i Tinglev, kursuscenter i Snekkersten samt Kemisk Beredskab i København.
 
Beredskabsstyrelsen er en myndighed under Forsvarsministeriet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Herning, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Funktionsniveau

U200 Mellemledere BRS

Ansøgningsfrist

08.12.2020

Indrykningsdato

16.11.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent