Næstkommanderende til 7. besætning, NAJADEN af DIANA-kl.


Næstkommanderende til 7. besætning, NAJADEN af DIANA-kl.

Er du en erfaren oversergent/seniorsergent med solid administrativ og praktisk baggrund, og er du klar til et job i en operativ division, så har du her mulighed for et job designet til at udvikle din profil og samtidig byde på sejlende tjeneste i en fast skemalagt tørn.
Om os
DIANA-klassen udgør søværnets maritime indsatsenheder, der indgår i Danmarks maritime beredskab og myndighedsudøvelse til søs, under Søværnskommandoens Nationale Maritime Operationscenter. Der er kontinuerligt tre enheder på beredskab, enten til søs eller i havn – 24/7/365.

Besætningen består af 12 mand, der i fællesskab løser en bred opgaveportefølje inden for farvandsovervågning. Opgaverne omfatter bl.a. suverænitetshævdelse, kontrol og opsyn med skibstrafikken i tæt samarbejde med overvågningscentrene, sø-redningstjeneste, deltagelse i forureningsbekæmpelse til søs, assistance til politi og skat og øvelser med andre af Søværnets enheder og myndigheder samt uddannelse af kadetter og chefelever.
DIANA KL. har basehavn i Korsør.
Om stillingen
Som skibets næstkommanderende er du en del af skibsledelsen. Du får derfor indflydelse på
beslutningerne og ansvar for, at de bliver ført ud i livet. Derudover er du med til at sørge for, at enheden
som en offentlig myndighed forvaltningsmæssigt overholder diverse bestemmelser fra overordnede
myndigheder.

Til søs fungerer du som vagtchef, og du har ofte en central rolle i udførelsen af enhedens operationer.
Du forestår planlægning af skibets patruljer og øvrige aktiviteter, herunder uddannelse af kadetter. Du
er desuden den primære sagsbehandler på det taktiske område og varetager en del af den fælles
sagsbehandling for division 31. Generelt set bliver du leder for, og skal sørge for driften af, en erfaren og selvstændig besætning.
I basehavn indgår du i divisionens fællesvagt som vagtassistent.
Belastningsmæssigt skal du forvente ca. 150 sejldage om året plus ca. 15 vagtdage i basehavn. Sejl og
vagtplanlægningen lægges for et år af gangen, og der forekommer normalt kun ganske få og små ændringer til denne.
Om dig
Vi søger en ambitiøs og struktureret oversergent/seniorsergent med gode samarbejdsevner og gode lederegenskaber, som aktivt anvendes til at motivere besætningen. Du skal være i stand til at se muligheder i stedet for begrænsninger.
Du er en erfaren vagtchef med en kystskipper eller tilsvarende.
Kravene til dig som vores kommende kollega, tager afsæt i den forankringsproces, som er beskrevet i ”Strategi for Sergentgruppen i Søværnet”, hvorfor der er en stor forventning til, at du påtager dig det ledelsesmæssige ansvar som tjenesten medfører.
Det forventes, at du som befalingsmand er i stand til at kommunikere i et klart og sikkert sprog således, at foresatte og underlagt personel, altid er orienteret i de for tjenesten relevante emner. Endvidere, at du er en loyal medarbejder, som gennem egne holdninger og værdier skaber den korpsånd, moral og disciplin som støtter op om Søværnets kultur og identitet, hvilket er alfa omega for et godt teamwork.

Er du oversergent og den rette ansøger vil vi lave en udviklingsaftale sammen med dig, og give dig muligheden for en spændende stilling med masser af udviklingsmuligheder.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING

Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til CH PL Jesper Paludan-Frederiksen på telefon 41 30 98 52. Alternativt SSG Lars Hoel, SCA-F-BEM02, telefon 72 60 41 83

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 5. december 2020. Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale.

Stillingen er til besættelse 1. januar 2021.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om 3. ESKADRE
3. Eskadre omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.
I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.
3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Kystredningstjenesten, Søværnets Overvågningsenhed samt Flådestationerne Frederikshavn og Korsør, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.
3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Korsør, Danmark

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

05.12.2020

Indrykningsdato

12.11.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent