Rådighedsstilling – Faglært marinekonstabel til 2. Eskadres reserve


Rådighedsstilling – Faglært marinekonstabel til 2. Eskadres reserve

Er du en erfaren faglært og savner du tjenesten ved Søværnet? Så har du her chancen for at blive en aktiv del af 2. Eskadres reserve.
Om os
2. Eskadre opstiller besætninger og skibe til løsning af en bred vifte af nationale og internationale maritime opgaver. De nationale opgaver omfatter bl.a. overvågning af danske farvande og søredning. De internationale opgaver spænder fra bidrag til humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.

2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe – fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder, Søværnets dykkertjeneste. Center for Taktik, Søværnets Elektroniske Krigsførelsescenter samt Center for Våben.

Vores fokus er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og avanceret teknologi til at fungere, for at kunne løse Søværnets opgaver.
Om stillingen
Du bliver ansat i en designeringsfunktion som en del af 2. Eskadres krise-/krigsorganisation. Designeringsfunktionen er den funktion/stilling, som du vil skulle varetage i tilfælde af krise eller krig.

I dagligdagen bliver du indkommanderet til tjeneste, der er forbundet til din designeringsfunktion som konstabel af reserven. Som reservist kan du varetage opgaver som uddannelse, træning og øvelsesvirksomhed i relation til din designeringsfunktion.

Du kommer til at indgå i en af skibets sektioner - enten i kabyssen som kok, bager eller slagter. I maskinen, som en del af det daglige arbejde, hvor du kommer til at foretage reparationer og dagligt vedligehold af skibets materiel.
Om dig
Du er stabil, initiativrig, resultatorienteret og arbejder selvstændigt med opgaverne.

Du har tidligere fungeret i en fast stilling ved 2. Eskadre som enten AT, EK, KOK, eller med anden relevant faglært uddannelse, og har herigennem et indgående kendskab i en af funktionerne, hvilket sætter dig i stand til at støtte uden forudgående efteruddannelse.

Du har sidst gjort tjeneste for under 5 år siden.

Du skal forvente, at blive indkommanderet 10 – 20 dage om året.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til konstabel af reserven, og ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Centralforeningen for Stampersonel og den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst for Centralorganisationen af 2010 (CO10).

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer). Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om rådighedsstillingen, kan du kontakte chefen for rådighedspersonellet ved 2 Eskadre kaptajnløjtnant Peter Michael Olsen på telefon 303 80717, alternativt orlogskaptajn Jan Niegsch ved Søværnets Administrative Kompetencecenter i Korsør på telefon 728 56330, eller chefsergent John Rasmussen ved Søværnets Administrative Kompetencecenter Korsør på telefon 728 56331.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 728 19190.

Ansøgningsfristen er 4. januar 2021, og vi forventer at gennemføre ansættelsessamtaler løbende efter ansøgningsfristen.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk, via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Slagelse, Danmark

Lokation

Region Sjælland

Værn

Reserve-Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

04.01.2021

Indrykningsdato

11.11.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent