Faglærer til Løjtnantsuddannelsen under 2. Brigade


Faglærer til Løjtnantsuddannelsen under 2. Brigade

Har taktik, ledelse og udfordringerne ved føring på Hærens lavere niveauer din interesse?

Ønsker du et job der er centreret om menneskelig udvikling, læring og høj faglighed?

Kan du stille skarpt på en krævende og dialogbaseret opgave, der har til formål at udvikle Hærens kommende ledere?
Om os
Ved Løjtnantsuddannelsen uddanner vi Hærens kommende delingsførere. Vi uddanner officerer direkte til geleddet og til at indtræde på Hærens Officersskole.

Uddannelsen er en taktisk uddannelse, idet ca. 50 % af uddannelsen består af føringsuddannelse. På den baggrund vil eleven, i løbet af uddannelsens fire måneders varighed, kunne varetage føringen af en afsiddet infanterideling i forudsætningsskabende, defensive og offensive taktiske aktiviteter.

Delingsførerens øvrige opgaver i HBU; Den daglige ledelse og medarbejderudvikling, tilrettelæggelse af uddannelse, skydelederfunktionen, MFT-instruktør m.m. behandles også på Løjtnantsuddannelsen, ligesom officerens rolle og den militære dannelse samt identitet italesættes.

Målet er en officer, der kan varetage alle opgaver han eller hun pålægges som delingsfører ved Hærens Basisuddannelse.

Løjtnantsuddannelsen består af en leder, en næstkommanderende, en uddannelsesbefalingsmand samt to lærerkadrer, der hver består af to kaptajner, to premierløjtnanter, to seniorsergenter samt fire oversergenter. Derudover er der tilknyttet et lille forsynings- og vedligeholdelseselement.
Om stillingen
Som faglærer er du ansvarlig for at bidrage til planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af uddannelsesvirksomhed på løjtnantsuddannelsen på baggrund af direktiver fra øvrige dele af kadren og ledelsen.

Din hverdag vil bestå i deltagelse i praktiske læringssituationer, der skal sætte løjtnantsuddannelsens elever i stand til at beherske det operative lederskab af infanteridelingen.
Om dig
Du er oversergent i Hæren.

Det er ønskeligt at du har erfaring fra en underafdeling i kamptropperne samt at du besidder en høj grad af entusiasme for uddannelse og ledelse af soldater og enheder på gruppe- og delingsniveau.

Du har erfaring fra international tjeneste.

Du fremstår som en tydelig rollemodel, der evner at få følgeskab blandt såvel kollegaer som elever.

Derudover besidder du en høj grad af faglighed og har sans for detaljen.

Du er mentalt fleksibel og evner at omstille dig indenfor rammerne af organisationen, hvis situationen kræver dette.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Slagelse.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte lederen af Løjtnantsuddannelsen, major Kristian Jørgensen på telefon 2444 8419.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 6 december 2020 og samtaler forventes afholdt i uge 51.
 
Stillingen er til besættelse 1. februar 2021.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. BRIGADE
2. Brigade, med hovedkvarter i Slagelse, råder over en let infanteribataljon i Haderslev, en opklaringsbataljon på Bornholm, en panserbataljon i Holstebro og to uddannelsesbataljoner henholdsvis i Slagelse og Holstebro. Brigaden er dermed ansvarlig for teknisk og taktisk udvikling inden for de tre kapacitetsområder: opklaring, kampvogne og let infanteri. I samarbejde med Hærens Officersskole under Forsvarsakademiet uddanner 2. Brigade officerer ved Løjtnantsuddannelsen i Slagelse og er ligeledes ansvarlig for opbygning og kompetenceudvikling af Hærens reservepersonel. 2. Brigade opstilles med ca. 1.380 årsværk ved udgangen af 2024.

Brigadestaben planlægger og styrer brigaden, herunder støtter opstilling samt gennemfører uddannelse af hærens bidrag til internationale operationer. Dertil kommer nationale operationer, bl.a. bevogtningsopgaver i København og opgaver ved den dansk-tyske grænse. Brigadestaben skal kunne opstilles som et hovedkvarter med hele eller dele af staben, der kan indgå i nationale opgaver i hele Riget, herunder ved terroranslag, større naturkatastrofer og tilsvarende, såvel som internationalt.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Antvorskov, Danmark

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

06.12.2020

Indrykningsdato

06.11.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent