NK Uddannelseselementet G7/ST/1BDE


NK Uddannelseselementet G7/ST/1BDE

Har du et operativt ”mindset” – og har du samtidig lysten til at udvikle dine kompetencer indenfor uddannelse og udvikling
og herved gøre en forskel for soldater og enheder i 1. Brigade?
Så har du nu muligheden for at blive Næstkommanderende i Uddannelseselementet ved G7 i Stab 1. Brigade
– men du skal kunne løse opgaverne og få tingene til at ske!
Om os
1. Brigade har sit hovedkvarter i Holstebro.

Brigaden:
Skal være Hærens kampklare troppeenhed, der kan indsættes samlet eller opdelt under et dansk eller et internationalt operativt hovedkvarter på divisions- og/eller korpsniveau.
Skal kunne deployeres og indsættes i rammen af NATO kollektive forsvar.
Opstilles og uddannes progressivt i takt med, at ressourcer tilgår.

1. Brigades hverdag er præget af et stort antal enhedsafgivelser til NATOPS, INTOPS og beredskaber. Dette er gældende vilkår, men de må ikke fjerne den overordnede fokus fra 1. Brigades primære opgave med at udvikle og uddanne førere og enheder til kamp.

I det nye forlig er 1. Brigade ansvarlig for udvikling og uddannelse af enheder i:
1. Føringsstøttebataljon,
1. Panserinfanteribataljon/Den Kongelige Livgarde,
1. Panserinfanteribataljon/Garderhusarregimentet,
2. Panserinfanteribataljon/Jydske Dragonregiment,
1. Artilleriafdeling,
1. Panseringeniørbataljon,
1. Logistikbataljon,
ISR-bataljonen, samt
Militærpolitikompagniet.

Uddannelses- og Kapacitetssektionen ledes af en sektionschef (M331). Sektionen består af i alt ti officerer og befalingsmænd og er delt op i et uddannelseselement og et kapacitetselement. Begge elementer ledes til daglig af en major (M331). Uddannelseselementet består af én major, tre kaptajner og en seniorsergent.

Den opslåede stilling er placeret i Uddannelseselementet, der har følgende hovedopgaver:
Hærens uddannelse og snitflader til Forsvarsakademiet.
Koordination med S7 inden for uddannelses-, kursus- og øvelsesområdet.
Samarbejde og koordination med 1. Brigades internationale samarbejdspartnere.
Om stillingen
Du indgår i et team bestående af dygtige og højt dedikerede stabsofficerer, som alle brænder for at skabe de bedste rammer for de enheder, som indgår i brigaden.

Dine primære opgaver kommer blandt andet til at omfatte:
I koordination med brigadens dispositionsenheder at fastlægge behovet for samarbejde med internationale samarbejdspartnere, herunder behovet for internationale kurser og deltagelse i
international skyde- og øvelsesvirksomhed.

Forestå overordnet koordination inden for uddannelses- og kursusområdet med S7 i bataljonerne (fagansvarlige) samt 2. Brigade og hærens tjenestegrensinspektør-elementer (TIELM).

Afholdelse af koordinationsmøder, planlægnings- og erfaringsseminarer.

Deltage på diverse planlægningskonferencer og møder med højere myndighed og interessenter.

Koordination af r behov og rammer for CH-kursus og stabens deltagelse i MND N aktiviteter.

Udgivelse af varsler, foreløbige- samt endelige befalinger.

Herudover skal du:
Situationsbestemt kunne virke som stedfortræder for lederen af Uddannelseselementet.

Du skal kunne gennemføre selvstændig sagsbehandling af emner inden for elementets arbejdsområde efter direktiv fra elements- eller sektionschefen, herunder bl.a. virke som projektofficer for en større brigadeaktivitet.

Sluttelig forventes det, at du selvstændigt kan lede større projekter med udviklings- og uddannelsesmæssig indhold. Du kommer desuden til at have et tæt samarbejde med brigadens dispositionsenheder, som fordrer relationsdyrkelse samt indgående kendskab til enhedernes vilkår og uddannelsesmæssige opgaver, således der sikres sammenhæng mellem brigadens og enhedernes opgaveløsning.

Der er tale om en fast stilling med tjeneste på Dragonkasernen i Holstebro.

Såfremt du bor længere væk fra Holstebro, er der mulighed for, at du kan få stillet fast kvarter til rådighed. Herudover vil der være mulighed for ugentlige hjemmearbejdsdage. Hvis du er under uddannelse, eller har et personligt behov for yderligere hjemmearbejdsdage, kan dette forhandles.
Om dig
Du er klar til at få operativ tjeneste og sætte dit præg på udviklingen af 1. Brigade.

Du er kaptajn med Videreuddannelsestrin-I eller VUK med som minimum bataljonskursus og ønskeligt også brigadekursus. Du har operativ erfaring (INTOPS) fra underafdelings- og gerne afdelingsniveauet og et solidt kendskab til vilkårene ved Hærens enheder.

Det forventes, at du har interesse for planlægning og drift af uddannelse og kompetenceudvikling af såvel soldater og enheder.
Herunder har forståelse for den samlede operative ramme som 1. Brigade indgår i og de afledte og forskelligartet uddannelsesvilkår, som er gældende for enheder under 1. Brigade.

Du skal være relationssøgende herunder samarbejds- og helhedsorienteret, og du kan koordinere, afveje og integrere forskelligartede hensyn i forhold til uddannelsesplanlægning, ledelse, analyser, policy, prioritering og drift.

Du er nytænkende, analytisk stærk og interesserer dig for udvikling indenfor uddannelse, taktik og doktrin.

Du arbejder målrettet og struktureret, herunder formår at formulere dig klart og kortfattet på skrift.

Du er initiativrig, ansvarsbevidst og selvstændig og kan loyalt tilpasse dig og følge direktiver.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du skal, til denne stilling, kunne sikkerhedsgodkendes til ”Hemmeligt”.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Dit faste tjenestested bliver i Holstebro.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos sektionschef for G7 1. Brigade, Frank Lyth, 4132 0451. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Christian Friis Graae ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS226@mil.dk, eller på telefon 728 19150.

Ansøgningsfristen er 6. december 2020 idet samtaler gennemføres i Holstebro eller på VTC i uge 50.

Stillingen er til besættelse 1. februar 2021.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 1. BRIGADE
1. Brigade er Hærens kampklare troppeenhed, der kan indsættes samlet eller opdelt under et dansk eller et internationalt operativt hovedkvarter på divisions eller korpsniveau. Brigaden skal kunne deployeres og indsættes i rammen af NATO kollektive forsvar.
Brigaden består af en stab, tre kampbataljoner, en føringsstøttebataljon, en logistikbataljon, en panseringeniørbataljon, en artilleriafdeling og et militærpolitikompagni. Stab 1. Brigade har hovedkvarter i Holstebro.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Holstebro, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

06.12.2020

Indrykningsdato

04.11.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent