Efterretningsofficerer til 2 Military Intelligence Bataljon ved Efterretningsregimentet


Efterretningsofficerer til 2. Military Intelligence Bataljon ved Efterretningsregimentet

Vil du udfordres af en hverdag, hvor du arbejder med skarpe efterretningsopgaver og gør en forskel for udsendte enheder?
Har du mod på at arbejde med opgaver indenfor den taktiske efterretningstjeneste, og har du vilje samt lyst til at dygtiggøre dig?
Så er dette stillingen for dig.
Om os
2. Military Intelligence Bataljon (MIBTN) ved Efterretningsregimentet (EFR) er en bataljon bestående af uddannelsesenheder, efterretningsindhentnings- og analyseenheder samt påvirkningsenheder.

Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.

Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 263 faste medarbejdere fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.
Endvidere er 1. Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 286 fastansatte.

Intelligence Fusion Centre (IFC) under 2. MIBTN, hvor stillingerne er placeret, leverer efterretninger til Hæren og dennes udsendte enheder samt øvrige samarbejdspartnere. Vi gennemfører taktisk efterretningstjeneste fokuseret på hærens indsættelsesområder i tæt samarbejde med relevante efterretningsorganisationer i ind- og udland, hvorfor det er vigtigt, at kunne gebærde sig i sociale sammenhænge på en troværdig og overbevisende måde, også på engelsk.

IFC arbejder med skarpe opgaver, og arbejdet omfatter blandt andet all source analyse, Information Requirements Management og Collection Management (IRM & CM) samt Technical Intelligence (TECHINT). Vi arbejder bl.a. med organisation, teknologi og doktrin hos irregulære og regulære aktører.

IFC er en arbejdsplads præget af stor faglig stolthed, analytisk kapacitet, gode interne relationer kollegaerne imellem, tid til grundighed, vekslende opgaver og med plads til den enkelte medarbejder. Du kommer til at arbejde i et team af professionelle efterretningsfolk, hvor der er større fokus på faglige kompetencer end på funktionsniveauer.

I Bataljonen og IFC hersker der en åben, imødekommende og respektfuld omgangstone, hvor der lægges vægt på faglighed og vidensdeling samt et godt kammeratskab på tværs af alle grader.
Om stillingen
Vi tilbyder en stilling i et dynamisk operativt miljø med en uformel omgangstone med engagerede kollegaer. Vi formår både at løse opgaven til tiden og samtidig tage hensyn til de mennesker, vi arbejder med. Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø med gode muligheder for kompetenceudvikling.

Som udgangspunkt vil du fungere som daglig leder for ét af en række fokusområder. Hvert fokusområde er et specifikt geografisk område i verden, hvor vi har danske soldater indsat.

Et fokusområde varetages af et team, der kan variere i størrelse fra 3-6 personer. Teamet består af militære såvel som civile analytikere.

Som daglig leder bliver din vigtigste opgave at styre efterretningsproduktionen og tilsikre, at udarbejdede produkter leveres rettidigt og er af høj kvalitet.
Du vil også skulle bidrage med bearbejdning af informationer og udarbejdelse af efterretningsprodukter.

Som efterretningsofficer vil du også være garant for det militærfaglige indhold og for at fastholde sektionens fokus på det taktiske niveau.
Selvom du vil tilbringe størstedelen af tiden på kontoret, vil jobbet også omfatte nogen rejseaktivitet for eksempel i forbindelse med uddannelse og kontaktbesøg i ind- og udland.

Stillingen vil udvikle sig i takt med den generelle udvikling på efterretningsområdet, ligesom der kan være ændringer i de danske styrkebidrag, der flytter fokus for opgaveløsningen. Dine specifikke arbejdsområder vil i stor grad kunne tilpasses dine evner og interesser.

Ved tiltrædelse i stillingen bliver der lagt en plan for et kompetenceudviklingsforløb, som vil omfatte selvstudie, sidemandsoplæring samt gennemgang af kurser og uddannelser, nationale såvel som internationale.
Om dig
Du er kaptajn og har gennemført videreuddannelse trin I, VUK/BTN og –BDE.
Er du erfaren premierløjtnant, der er vurderet egnet til føringskursus, opfordres du ligeledes til at søge.

Du er engageret, nytænkende og målrettet med gode kommunikative og analytiske evner. Du skaber og fastholder et højt fagligt niveau og udvikler aktivt egne kompetencer.
Du er et eksempel til efterfølgelse og tilpasser din ledelsesstil i forhold til, hvad der kræves i situationen.

Faglighed, analytisk tænkning og samarbejde er fokuskompetencer, som du kan nikke genkendende til.

Det er ønskeligt, at du tidligere har arbejdet med efterretningstjeneste samt har været udsendt i internationale missioner, men det er ikke et krav. Viljen og lysten til at dygtiggøre dig er vigtigere end forudgående erfaring.

Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er en erfaren premierløjtnant, der er i gang med, eller vurderet egnet til, gennemførelse af føringsuddannelsen, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenestested vil være Varde Kaserne.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kaptajn Per Tingleff (CH/ASAC) på mail EFR-2B-001A@mil.dk eller telefon 7282 9645.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Marie Veedfald på mail fps-ba-bs111@mil.dk eller på telefon 3266 5597.

Ansøgningsfristen er den 5. januar 2021.
Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt, og starttidspunkt vil blive koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.EFR har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg kommuner vedrørende bl.a. tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

Varde Kommune har en række tilbud til tilflyttere, herunder bistand til bolig og job. Der er mulighed for sparring på jobsøgning og formidling af CV til en række virksomheder.
I Varde Kommune har partneren mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, når der er et match på kvalifikationer.
Tilflyttere med ansættelse samt pendlere har derudover fortrinsret til en række lejeboliger i Varde Kommune.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontakt til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent i Varde Kommune, Mona Hansen på tlf. 7994 7493 eller mail monh@varde.dk og Bosætningskoordinator i Esbjerg Kommune, Pia Enemark på tlf. 2047 3206 eller mail piene@esbjergkommune.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

05.01.2021

Indrykningsdato

22.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent