Administrativ medarbejder til Vedligeholdelsestjenestens Administrative Fællesskab i Brabrand


Administrativ medarbejder til Vedligeholdelsestjenestens Administrative Fællesskab i Brabrand

Brænder du for personeladministration med særlig fokus på rekrutteringsprocesser for både militære og civile? Trives du i en hverdag, hvor opgaverne kan ændres med kort varsel, og arbejder du effektivt med stor kvalitet i opgaveløsningen? Så skynd dig at søge denne stilling!
Om os
Forsvarets Vedligeholdelsestjenestes Administrative Fællesskab er et nyoprettet administrativt fællesskab med ansvaret for at understøtte Forsvarets Vedligeholdelsestjenestes personeladministration.

Vedligeholdelsestjenestens Administrative Fællesskab består af en central administrationssektion og seks decentrale elementer, der i rammen af et virtuelt fællesskab har til opgave at varetage den daglige personeladministration indeholdende blandt andet tids- og rejseregistrering samt –afregning, støtte til rekrutterings- og udvælgelsesprocesser, bemanding, kursusbooking og generelle HR opgaver samt stedlig støtte for myndighedens områdechefer.

Vedligeholdelsestjenestens Administrative Fællesskab består af ca. 30 medarbejdere med bred erfaring fra både den civile og militære del af vedligeholdelsestjenesten. Hvert decentralt element består af en elementleder, to til fire administrative medarbejdere og en kontorelev og refererer til den centrale administration i Brabrand.

Vi prioriterer en professionel og initiativrig tilgang til vores arbejde, og vi sætter en ære i at levere service af høj kvalitet. Arbejdsmiljøet er præget af en uformel omgangstone, hvor vi løfter i flok og hjælper hinanden i mål.

Vi vægter kontinuerlig udvikling for alle vores ansatte. Derfor vil vi løbende sikre din kompetenceudvikling, hvor vi i fællesskab planlægger, hvordan du opnår kvalificering og udvikling i jobbet.
Om stillingen
Som administrativ medarbejder ved Vedligeholdelsestjenestens Administrative Fællesskab indgår du i et team, der har til opgave at understøtte både den lokale personeladministration og det administrative fællesskab. Du bliver en integreret del af det administrative fællesskabs samlede opgaveløsning, hvorfor stillingen kræver et tæt samarbejde med de øvrige medarbejdere i Vedligeholdelsestjenestens Administrative Fællesskab.

Den primære administrative opgave i stillingen består af rekrutteringer og ansættelser. Den lokale opgave indebærer ligeledes varetagelse af front office funktionen, der omfatter ad hoc støtte/vejledning af administrativ karakter til chefer, ledere samt medarbejdere i Brabrand.

Med udgangspunkt i din kerneopgave får du desuden til opgave at løse en bred vifte af administrative opgaver, som blandt andet:
- Udarbejdelse af lønaftaler i forbindelse med militære ansættelser.
- Udarbejdelse og opdatering af funktionsbeskrivelser.
- Bidrage til oprettelser, ændringer og nedlæggelser af stillinger i strukturen.
- Lettere sagsbehandling inden for ”miniteam-bemandings” arbejdsområde.
- Yderligere personeladministrative ad hoc opgaver.
Om dig
Vi ser gerne, at du har en kontoruddannelse, og at du har solid erfaring med administration og sagsbehandling gerne fra en større civil organisation. Det er ønskeligt, at du har et godt kendskab til overenskomster og ansættelsesforhold for forskellige personelgrupper i Forsvaret.

Personligt er du imødekommende, serviceminded og positiv. Du har en udpræget evne til at arbejde selvstændigt og på eget initiativ under hensyntagen til de centralt besluttede principper og retningslinjer. Du har en professionel og proaktiv indstilling til dit arbejde med lyst til kontinuerlig udvikling. Du har et udpræget helhedssyn, arbejder systematisk og er omstillingsparat. Derudover er du god til at bevare overblikket, når tempoet er højt.

Desuden forventes det, at du besidder særligt stærke relationelle evner, da du vil indgå i arbejdsrelationer på tværs af geografi, elementer og niveauer. Slutteligt trives du i en foranderlig hverdag, hvor opgaverne kan ændres med kort varsel.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten). Basislønnen er 25.276,50 kr. pr. måned.

Afhængigt dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kaptajn Martin Sønderby på tlf. 28 70 27 36. Har du spørgsmål til ansættelsesprocessen herunder ansættelsesvilkår kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Dorthe Rasmussen på telefon 7281 9169.

Ansøgningsfristen er 6.11.2020, og vi forventer at afholde samtaler umiddelbart herefter. Ansættelse efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket, hvor du vedhæfter ansøgning, CV og evt. uddannelsesbeviser. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Brabrand, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C200

Ansøgningsfrist

06.11.2020

Indrykningsdato

16.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent