Leder af National Distribution Agency Denmark i Korsør


Leder af National Distribution Agency Denmark i Korsør

Er du personen, der trives i en teknisk præget logistisk organisation, hvor inddækning af kundens operative behov altid står i centrum og fordrer tilstedeværelsen af en velfungerende organisation?

Så er du måske vores ny leder af NDA/DNK - National Distribution Agency Denmark i Korsør.
Om os
National Distribution Agency Denmark (NDA/DNK) i Korsør står foran spændende og positive forandringer, idet der er planlagt tilgang af nye IT systemer, nye opgaver og nye kolleger.

National Distribution Agency Denmark er en del af Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse (FMI). NDA/DNK er organisatorisk forankret ved Krypto-, Kort- og Publikationssektionen (KKPSEK) ved Supply Chain Divisionen (SCD). NDA/DNK er fysisk placeret på Norvangen i Korsør. NDA/DNK varetager drift, fordeling og regnskab af alt krypto-, TEMPEST- og andet sikkerhedsrelateret materiel ved Forsvarsministeriets Koncern, Civile Myndigheder og Institutioner.

Vi modtager, registrerer, oplægger alle former for kryptomateriel, vi fordeler koder, publikationer og materiel fra andre nationer, ligesom vi producerer og fordeler danskproducerede koder, publikationer og materiel til samtlige brugere i og udenfor Koncernen. Området er under rivende udvikling både i forhold til teknologi og antallet af brugere. NDA/DNK består i øjeblikket af i alt 20 medarbejdere. Vi er en blanding af civile og militære.

Det er kendetegnende for os, at vi alle er specialister og brænder for opgaverne. Vi har en helt uformel omgangstone, hvori vi alle udviser respekt for hinandens opgaver, ligesom vi under opgaveløsning hjælper hinanden på tværs af organisationen.
Om stillingen
Stillingen er udpræget værnsfælles, og kontaktfladerne er mangfoldige. Din primære opgave vil være at varetage en ledelsesopgave og at være ”fyrtårn” for NDA/DNK.

Du vil skulle varetage personaleansvar og kompetenceudvikling for elementes medarbejdere, og du skal i kraft af din ledelsesstil, bidrage til at sikre høj grad af trivsel og arbejdsglæde.

Du vil få en meget stor berøringsflade med FMI, det øvrige Forsvar, Civile Myndigheder samt samarbejdspartnere i NATO. Du vil skulle deltage i projekt- og udviklingsarbejder i såvel egen organisation, som i national og international sammenhæng. Vi tilbyder et spændende, uformelt arbejdsmiljø med godt kollegialt samarbejde samt garanti for en travl og omskiftelig hverdag.

Du vil som leder af NDA/DNK komme til at arbejde med følgende opgaver:

Personaleledelse for elementets medarbejdere.

Projektleder i forbindelse med udvikling og deltagelse i implementeringsarbejder for nye krypteringssystemer og -udstyr i Forsvaret.

Selvstændig sagsbehandling inden for elementets fagområde - nationalt såvel som internationalt.
Udarbejdelse af og opfølgning på procesbeskrivelser.

Indgå i relevante projektgrupper.

Ansvar for budget og økonomi for NDA/DNK

Næstkommanderende for KKPSEK.

Assisterende sikkerhedsofficer for KKPSEK

Samarbejde på tværs af FMI og andre myndigheder.

Du skal forvente en del rejseaktivitet i både ind- og udland.

Vi tilbyder:
Et uformelt arbejdsmiljø, faglig sparing, fleksible arbejdstider og gode kolleger.
Om dig
Du er Kaptajn (M321) eller Major (M322) og vi ser gerne, at du har kendskab til Kryptomateriel og Kryptosikkerhed - alternativt at du har arbejdet med anden form for sikkerhed – såsom fysisk- eller IT-sikkerhed. Du skal have gennemgået videreuddannelsestrin I/L (VUT-I/L) eller ækvivalerende.

Du er analytisk stærk og rutineret i udarbejdelse af skriftlige produkter og du har gode samarbejdsevner, er god til at koordinere, strukturere arbejdsprocesser og evner at følge op på opgaver og aftaler.

Du er god til at skabe og vedligeholde gode relationer til foresatte og samarbejdspartnere.

Du indgår konstruktivt i faglig sparring med dine kollegaer.

Du er praktisk orienteret, og har en fleksibel tilgang til opgaveløsningen. Du sætter en ære i at sikre, at dine produkter er af rette kvalitet, og indenfor de afsatte ressourcer leveres til den aftalte tid.

Du skal kunne formulere dig kort og præcist i såvel skrift som tale – både på dansk og engelsk.

Du genkender dig selv i fokuskompetencerne planlægning, styring, helhedsorientering og samarbejde. Vi lægger vægt på, at du ser medarbejderen som den vigtigste ressource, og at du forstår at udnytte dine ansattes viden og kompetencer på en hensigtsmæssig måde.

Derudover er det vigtigt, at du med din gode forståelse for service formår at holde kunden i fokus uden at miste overblikket eller gå på kompromis med Kryptosikkerheden.

Vi forventer, at du aktivt vil indgå i bidrage til et inspirerende arbejdsmiljø, hvor en høj grad af faglighed understøttes af god trivsel, åbenhed og en uformel omgangstone. Det er afgørende, at du kan skabe overblik i en travl hverdag, at du arbejder selvstændigt og struktureret samt at du tager ansvar for at følge dine opgaver helt til dørs.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til Cosmic Top Secret (CTS); på dansk: Yderst hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Kontakt og ansøgning
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte CH KKP kaptajnløjtnant Lars Thomsen på tlf.: 25 55 29 00.

Hvis du vil vide mere om løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mailadresse: FPS-BA-BS206@mil.dk.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Ansøgningsfrist: 6. november 2020

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er forsvarets materielfaglige myndighed. Vi indkøber, vedligeholder og udfaser materiel for alle forsvarets myndigheder - lige fra kampvogne, skibe, helikoptere og jagerfly til støvler og lommeknive. FMI hører under Forsvarsministeriet og administrerer ca. en tredjedel af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder. Læs mere om Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse på: www.forsvaret.dk/FMI.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Korsør, Danmark

Lokation

Region Sjælland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

06.11.2020

Indrykningsdato

16.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent