Digitaliseringskonsulent til Forsvarsministeriets Koncern IT


Digitaliseringskonsulent til Forsvarsministeriets Koncern IT

Brænder du for at arbejde med digitalisering til støtte for hele forsvaret? Har du kompetencer indenfor kundehåndtering og udviklingsprocesser? Er du serviceorienteret og har du sans for den gode idé - og har interesse for metoder der understøtter dette - så vil vi gerne høre fra dig.

Forsvarsministeriets Koncern it (KAKI) søger en digitaliseringskonsulent til at understøtte de mangfoldige digitaliseringsinitiativer som sker i hele koncernen.
Om os
Vi er Forretningsområde Digitalisering, og vi har ansvaret for at rådgive om og understøtte digitaliseringsinitiativer i hele Forsvarsministeriets koncern. Forretningsområdet er placeret i Koncern it (KAKI), som er en division under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI). Vores mission er at levere optimal forretningsværdi gennem it.
Vores mål er, at være den foretrukne samarbejdspartner indenfor digitalisering. Kunderne omfatter Forsvarsministeriet, samt alle underlagte styrelser og myndigheder. Vores evne til at levere gode løsninger og rådgivning af høj kvalitet sikrer, at vi forbliver en attraktiv samarbejdspartner i koncernen.

Vi holder til i Hvidovre, hvor vi pt. er ca. 320 ansatte. Det er muligt, at vi indenfor 2-3 år vil flytte til Ballerup for geografisk at komme tættere på FMI ledelse, samt hovedparten af FMI øvrige divisioner og afdelinger. Koncern it’s fremtidig organisering og ’operating model’ analyseres lige nu af Program it-konsolidering og transformation - vi vil blive en del af denne fremtid.
Om stillingen
Som digitaliseringskonsulent vil du arbejde med forretningens behov for it-udvikling. Du vil være ansvarlig for at møde kunden der hvor deres behov opstår. Du skal hjælpe kunden med at beskrive deres behov, samt formidle dette til vores egne teknikere, eksterne leverandører, vores porteføljestyring samt øvrige involverede parter. Du skal understøtte et tidligt samarbejde mellem kunderne og KAKI, hvilket skaber det bedste udgangspunkt for nye it-løsninger, som giver værdi for forretningen.

Sammen med kunden og relevante medarbejdere fra KAKI, skal du facilitere processen fra idé til koncept. Resultatet af din indsats, er netop tilstrækkelig dokumentation, der sikrer at projektet eller opgaven kan igangsættes. Vores mål er, at vi håndterer alle processer og interne forretningsgange, så forretningen kun skal fokusere på deres forretningsudviklingsbehov. På den måde vil vi sikre, at kunden får en god oplevelse med KAKI.

Stillingen kræver at du kan håndtere flere opgaver samtidig, og at du er god til at prioritere din tid. Der vil være meget stor selvstændighed i stillingen til at planlægge egen hverdag, og du vil have stor indflydelse på den fortsatte udvikling af sektionens metoder og processer.

Det er en naturlig del af stillingen at skaffe viden om nye it-løsninger, processer og metoder gennem kompetenceudvikling, uddannelse og deltagelse i relevante events og samarbejder.
Du kommer til at arbejde i et team af 12 dygtige og engagerede medarbejdere, der alle har en rolle i koncernens it-udviklingsprocesser. Teamets opgave er centreret omkring kundens behov og at omsætte dette til konkrete opgaver, herunder at lede og støtte løsning af opgaven og produktionen af it-leverancerne. Du vil kunne trække på de andre teammedlemmers erfaring og indsigt, da vi gør en dyd ud af intern videndeling.
Du vil skulle orientere dig mod koncernens arkitekturfunktion, samt it-systemejerne, udviklingsteams, sourcingressourcer og porteføljestyringen. Du vil derfor have en stor kreds af medarbejdere fra Koncern it som dine primære samarbejdspartnere. Din kontakt til resten af koncernen vil være baseret på den enkelte opgave, og du vil derfor få en stor berøringsflade med forskellige styrelser og myndigheder under hele Forsvarsministeriet.

Vi tilbyder en arbejdsplads med et sundt arbejdsmiljø og en god balance mellem familie- og arbejdsliv. Vi praktiserer tillidsbaseret ledelse og prioriterer din kompetenceudvikling højt. Der vil være meget stor selvstændighed i stillingen til at planlægge egen hverdag, og du vil have stor indflydelse på den fortsatte udvikling af sektionens metoder og processer.

Stillingen slås bredt op, så både uniformerede og civile kan søge.

Morten Pedersen, Chefen for Digitalisering og Forretningsstøtte udtaler:

”Hvis du vil være en del af en organisation i en rivende udvikling, så skal du søge jobbet. Koncern it er lige nu midt i et skifte fra en traditionel it-organisation, til at være en serviceorienteret organisation, med fokus på ny teknologi, agil udvikling, gode brugeroplevelser og it-sikkerhed i højsædet. Vores værdier i dette arbejde er at være kundecentrisk, videndrevet, forbindende og hurtige.

I teamet arbejder vi med at skabe værdig gennem innovation og kreativitet. Vi har mange forskelligartede opgaver, der alt sammen drejer sig om at udvikle it, sammen med kunden. Du skal derfor kunne lide at arbejde med forskellige metoder og tilgange, alt efter hvad der er behov for i den enkelte situation. Dine kompetencer er ikke altafgørende. Det vigtige er, at du har lyst til at arbejde med udvikling i hovedrollen – både overfor kunden, internt i Koncern it, samt med din egen udvikling.”
Om dig
Du bør søge stillingen, hvis du:

Har kendskab til og flair for it og digitalisering. Måske har du teknisk erfaring, men det er ikke et krav.

Er serviceorienteret og brænder for at omsætte ’digitalisering’ til noget konkret, der skaber værdi for kunden.

Kan arbejde selvstændigt, men samtidig facilitere og lede samarbejdet i midlertidige teams.

Kan lide at starte og afslutte opgaver, og har gerne overskud til at håndtere flere opgaver ad gangen. Du befinder dig godt i en projektverden, med forskellige, midlertidige arbejdsopgaver.

Har erfaring med at sætte dig ind i kundens arbejdsprocesser og kontekst, og du må gerne have forretningsforståelse indenfor administration, økonomi, logistik, HR eller operationer, og de dertil hørende it-systemer. Måske har du tidligere arbejdet med procesanalyse og forretningsmodellering, men det er ikke et krav.

Har interesse for designtænkning, brugerinvolvering og facilitering af forandringsprocesser.

Har erfaring indenfor UX, servicedesign og prototyping.

Kendskab til eller erfaring med projektarbejde, gerne indenfor PRINCE2® eller Statens it-projektmodel er ønskeligt, men ikke et krav.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet efter gældende overenskomst. Stillingsindholdet tilpasses din uddannelse og ansættelsesform.

Du er civil, eller ansat som kaptajn/kaptajnløjtnant/sektionsleder eller en erfaren premierløjtnant/korpsmester. Det er ikke et krav at du er i gang med videreuddannelse.

Såfremt du er premierløjtnant/korpsmester og ikke har gennemført uddannelsen til M321 eller U321 niveauet, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Er du officer besættes stillingen efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat under Forsvarsministeriet område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Hvis du har en militær baggrund, har du som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Som officer er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte Sektionschef, Major Morten Pedersen, på tlf. 72814323.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mailadresse FPS-BA-BS206@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 15. november 2020.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Vi holder samtaler løbende, så hvis vi har din interesse, ser vi gerne din ansøgning hurtigst muligt. På grund af den nuværende situation med Covid-19, kan samtaler afholdes over Skype, Microsoft Teams eller lignende. Det er også muligt at holde samtalerne ved fremmøde, under hensyntagen til de gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Hvidovre, Danmark

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

15.11.2020

Indrykningsdato

16.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent