Lager- og Logistikoperatør til Forsyningscenter Holstebro


Lager- og Logistikoperatør til Forsyningscenter Holstebro

Kunne du tænke dig at være en del af et velfungerende team på forsyningscenteret, så er det måske lige dig vi søger.
Om os
Supply Chain Divisionen (SCD), som er en del af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI), indkøber, leverer og opbevarer alle former for forsyninger til forsvarets enheder og ansatte. Til løsning af denne opgave er vi godt 850 dedikerede medarbejdere fordelt over hele landet.

Forsyningsafdelingen ved SCD varetager den direkte genforsyning af forsvarets operative enheder og myndigheder – indsat enten nationalt eller internationalt. Afdelingen modtager, behandler og ekspederer alle rekvisitioner på varer og tjenesteydelser, herunder også reservedele.

Forsyningscenter Holstebro består af varemodtagelse, vareudlevering, lager, samt et munderingsafsnit. Herudover driver vi også et lokalt autoserviceelement (delebil). På nuværende tidspunkt er vi i alt 18 medarbejdere til at løse opgaven.
Om stillingen
Som lager- og logistikoperatør på depotet skal du blandt andet deltage i planlægning af varemodtagelse og forsendelse. Du kommer også til at stå for oplægning og udlevering af materiel fra eget lager, hvor vi registrer alle materielbevægelser i DeMars.

Som lager- og logistikoperatør ved Forsyningscentret vil dine arbejdsopgaver blandt andet være:
- Planlægning af teamarbejdet i modtagelsen og forsendelsen.
- Modtagelse, oplægning og udlevering af materiel fra hoveddepot og eksterne leverandør
- Ombytning og oplægning af materiel samt udlevering, omklædning og tilbagelevering af mundering.
- Registrering af materielbevægelser i DeMars.
- Klargøring/optælling/oplægning af materiel til kassation samt håndtering af materiel til forsendelse eller vedligeholdelse
Om dig
Vi forestiller os, at du er uddannet lager-og logistikoperatør, og vi ser gerne, at du har erfaring med logistik - enten fra tilsvarende virksomhed eller med erhvervet indenfor forsvaret. Det er en fordel, hvis du er uddannet inden for Farligt Gods (FARGO), lagerstyring og lagerbeholdning.

Du bidrager aktivt til opgaveløsningen i samspil med andre. Du holder et højt fagligt niveau i opgaveløsningen, og du evner at sætte retning og koordinere indsatsen, så resultater nås i rette tid.
Opgaverne er mangfoldige, og derfor kræves det, at du er omstillingsparat – ikke to dage er ens. Du vil skulle indgå i et team bestående af både civile og militære medarbejdere.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet efter gældende overenskomst for Specialarbejdere m.fl. i staten.
Basislønnen er på 24.822,44 kr. pr. måned m. svendebrev. Er du ufaglært er basislønnen 22.496,82 kr. pr. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Ved ansættelse i Forsvaret er der mulighed for at forhandle et tillæg i forhold til dine kvalifikationer til stillingen.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

ANSØGNING OG KONTAKT
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte CSG Henning Juhl på tlf. +45 2555 2580 eller e-mail: fmi-sc-fhl01@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR-konsulent Dorthe Rasmussen på telefon 7281 9169.

Ansøgningsfristen er tirsdag den 1. november 2020. Samtaler forventes afholdt i uge 45.

Vi vil bede dig søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære. Knap 850 af FMI’s ca. 1.900 medarbejdere er placeret i domicilet i Ballerup.
FMI’s hovedopgave er at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materiel til hele Forsvarsministeriets koncern, lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til IT-udstyr, feltrationer og lommeknive. Til at gøre dette administrerer FMI årligt ca. 9 mia. kr. svarende til ca. 1/3 af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder, da det er støtten hertil, som altid er i centrum.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Holstebro, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C100

Ansøgningsfrist

01.11.2020

Indrykningsdato

16.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent