Knivskarp medarbejder (sektionsleder/AC’er) til Kontoret for Krisestyring i Bered-skabsstyrelsen (barselsvikariat)


Knivskarp medarbejder (sektionsleder/AC’er) til Kontoret for Krisestyring i Beredskabsstyrelsen (barselsvikariat)

Vil du være med til at gøre Danmark til et endnu mere robust samfund? Vil du være med til at klæde beslutningstagere på til at træffe strategiske beslutninger under kriser? Og vil du gøre det sammen med en flok super engagerede kollegaer?

Vi er på udkig efter en ambitiøs og knivskarp barselsvikar til en spændende stilling i Kontoret for Krisestyring i Beredskabsstyrelsen. Stillingen er tidsbegrænset med mulighed for forlængelse.
Om os
Kontoret for Krisestyring rådgiver danske myndigheder om beredskabsplanlægning, strategisk krisestyring og beskyttelse af kritisk infrastruktur. Kontoret indgår også i internationalt samarbejde på feltet bl.a. i regi af NATO, EU, FN og OECD. Der er også tæt samspil med en række større virksomheder.

Væsentlige opgaver i kontoret er bl.a. udarbejdelse af Nationalt Risikobillede, kapacitetsopbygning i Georgien og strategisk arbejde i forhold til krisestyringsøvelser i samarbejde med andre myndigheder. Som led i den politiske aftale om Forsvaret og Beredskabet er kontoret tovholder på et flerårigt projekt, der skal styrke den strategiske krisestyring i Danmark. Derudover afholder kontoret Beredskabsstyrelsens kurser om samfundets beredskab og krisestab.

Kontoret består af en kontorchef og 9 akademiske medarbejdere.
Om stillingen
Jobbet indebærer bl.a. arbejde med rådgivning ift. statslig, regional og kommunal beredskabsplanlægning, indgå i arbejdet med udgivelsen Nationalt Risikobillede og udarbejdelsen af vejledningsmateriale som Helhedsorienteret Beredskabsplanlægning. Du skal desuden være indstillet på at bidrage til en bred vifte af opgaver inden for kontorets område.

Trods mange forskelligartede opgaver og almindelig travlhed vil du opleve fleksibilitet i hverdagen, personlig frihed til at løse opgaver og muligheder for at udvikle dine egne kompetencer.
Om dig
Vi forestiller os, at du har en akademisk baggrund eller du er sektionsleder med ønske om, at kompetenceudvikle dig indenfor krisestyring.

Derudover opfylder du flere af følgende krav:

Du besidder en relevant faglig baggrund.
Du arbejder resultatorienteret og struktureret.
Du kan holde flere bolde i luften og udvise fleksibilitet.
Du er en god formidler både skriftligt og mundtligt på dansk og engelsk.
Du har flair for at undervise og holde oplæg.
Du trives med mange samarbejdspartnere og er god til at netværke.
Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst enten som sektionsleder eller akademikere i staten.

Såfremt du er sektionsleder betragtes perioden som kompetenceudvikling indenfor krisestyring og du skal efter endt periode tilbage til din nuværende stilling.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes og kunne opretholde denne under hele
ansættelsesforholdet.

Kontakt og ansøgning
Ønsker du yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Ulrik Keller på telefon: 24 34 06 42.

Hvis du har spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, FPS-BA-BS206@mil.dk.

Send din ansøgning via vores elektroniske ansøgningsmodul ved at trykke på linket "søg stillingen" nederst på denne side.

Ansøgningsfristen er den 1. november 2020.

Stillingen er ledig til besættelse den 1. december 2020 eller snarest herefter.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM BEREDSKABSSTYELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central myndighed indenfor katastrofeberedskabet og er placeret under Forsvarsministeriet. Vores mission er at sikre borgerne et robust beredskab over for ulykker og katastrofer. Det gør vi ved at udvikle og styrke katastrofeberedskabet, så ulykker og katastrofer kan forebygges og afhjælpes.

Beredskabsstyrelsen yder assistance til kommuner, politi og andre myndigheder ved større ulykker eller katastrofer i Danmark, hvor der er brug for meget mandskab, specialmateriel eller ekspertviden, f.eks. om farlige stoffer. Beredskabsstyrelsen assisterer efter anmodning ved katastrofer i udlandet. Desuden rådgiver Beredskabsstyrelsen myndigheder og virksomheder om bl.a. beredskabsplanlægning, øvelsesvirksomhed og brandforebyggelse. Vi gennemfører også beredskabsfaglige uddannelser for indsatsledere og holdledere i det kommunale redningsberedskab samt ansatte i politiet og ved andre myndigheder.

Beredskabsstyrelsen prioriterer arbejdet med mangfoldighed og ligestilling højt og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold m.m. til at søge stillingen.

Se mere information om Beredskabsstyrelsen på www.brs.dk

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Birkerød, Danmark

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Funktionsniveau

U300 Ledere BRS

Ansøgningsfrist

01.11.2020

Indrykningsdato

15.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent