Jurist til HR strategisk sektion i Udviklings- og Planlægningsstaben


Jurist til HR strategisk sektion i Udviklings- og Planlægningsstaben

Har du helhedssyn samt sans for strategisk udvikling og planlægning?
Vil du bidrage til at udvikle HR-området indenfor Forsvarskommandoens ansvarsområde?
Vil du være med til at gøre en forskel?
Så er du måske vores nye civile medarbejder i Strategisk HR sektion (PLA3).
Vi søger en dygtig og udviklingsorienteret medarbejder til en udfordrende og selvstændig stilling som sagsbehandler.
Om os
Strategisk HR sektion er én af tre sektioner i Planlægningsafdeling under Udviklings- og Planlægningsstaben i Forsvarskommandoen, København. Vi tilbyder en udfordrende hverdag i et dynamisk miljø med en fri og uformel omgangstone, hvor faglighed, daglig sparring, godt kollegaskab og respekt for den enkeltes kompetencer er i fokus.

Vores opgave i HR strategiske sektion er at varetage den overordnede koordination og styring af HR-området på tværs af Forsvarskommandoen, og vi repræsenterer således Forsvarskommandoen i forbindelse med koncernens udvikling og drift af HR-området.

Sektionens opgaver spænder bredt og omfatter blandt andet;
- Forsvarskommandoens koordination og bidrag til aftale-, overenskomst og forhandlingsområdet inden for Forsvarskommandoen myndighedsområde.
- Overordnet koordination og styring af arbejdsmiljøområdet indenfor Forsvarskommandoens myndighedsområde.
- Policy spørgsmål i relation til Forsvarets uddannelser.
- Produktionsmål (PROM) for uddannelsesstrukturen.
- Koordination af Forsvarskommandoens opgaver i relation til strategisk kompetenceudvikling.
- Bidrag til koordination og styring af Forsvarskommandoens indsats inden for mangfoldigheds- og ligestillingsområdet.
- Bidrag til overordnet koordination og styring af værnepligtsområdet.
Om stillingen
Dit primære sagsområde vil blive fastlagt på baggrund af dine personlige kompetencer, uddannelsesmæssig baggrund og sektionens behov for styrkelse af medarbejderkraften.

De forventede større opgaver i stillingen er bidrag til og formulering af den kommende nationale handlingsplan på UN1325 området samt udvikling, drift og implementering af aktiviteter, der skal understøtte forsvarets virke som en mangfoldig arbejdsplads. Herudover forventes det, at dit arbejde i høj grad vil være fokuseret omkring det juridiske felt.

Dine opgaver løses gennem udarbejdelse af beslutningsoplæg til Forsvarets Øverste Ledelse og bidrag til udarbejdelse af koncepter, direktiver og strategier af HR-mæssig karakter.
Opgaverne indebærer også koordination og høring af sager på tværs af Forsvarskommandoen, samt deltagelse i arbejdsgrupper og koordinationsfora.

Der er samlet tale om en stilling med mulighed for stor personlig og faglig udvikling, som vil give dig et indgående strategisk indblik og netværk i Forsvaret.
Om dig
Du har en akademisk uddannelsesmæssig baggrund – gerne som jurist. Du har gode samarbejdsevner, er helhedsorienteret ligesom du som person er handlekraftig, beslutningsdygtig og vedholdende. Du har gode kommunikationsevner, og kan formulere dig præcist både skriftligt og mundtligt.

Du skal således være analytisk stærk, kunne bevare overblikket og holde mange bolde i luften. Du skal kunne omsætte og nedbryde komplekse sager og spørgsmål, og på baggrund af din analyse udarbejde såvel korte og præcise svar, som skriftlige produkter af større karakter.

Som person er det vigtigt, at du er robust og rolig, og formår at opretholde en god og konstruktiv tone blandt dine nærmeste kolleger såvel som i eksterne fora. Du bidrager personligt til at skabe en positiv og engageret atmosfære og har en konstruktiv tilgang til stillede opgaver. Du skal kunne trives i en hverdag, hvor opgaver og prioriteringer hurtigt kan skifte.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat som og aflønnet efter den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten. Der vil, afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har pligt til at forrette tjeneste uden for landet grænser, herunder ved enheder i internatioanle operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, humanitære og andre lignende operationer.

Der er tale om en fast stilling med fast tjenestested i København.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Strategisk HR sektion, kommandørkaptajn Jesper Lynge på telefon 41 85 05 81.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Kenneth Kongsgaard Albæk ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS224@mil.dk, eller på telefon 728 19151.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Ansøgningsfristen er den 25. oktober 2020 og samtaler forventes gennemført i uge 44/2020 i Københavnsområdet eller på VTC.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

København, Danmark

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

25.10.2020

Indrykningsdato

15.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent