Efterretningsspecialist til IFC ved 2 MIBTN, Efterretningsregimentet


Efterretningsspecialist til IFC ved 2 MIBTN, Efterretningsregimentet

Kunne du tænke dig en hverdag, hvor du arbejder med skarpe efterretningsopgaver og gør en forskel for udsendte enheder?
Stillingen er unik, med stor grad af selvstændighed, mulighed for egen faglig fordybelse og udvikling.
Om os
2 MIBTN styrkeproducerer efterretnings- og CIMIC/PSYOPS-kapaciteter samt værnepligtige og konstabler til hærens enheder.

Desuden gennemfører bataljonen operationsstøtte til missionsområder samt udarbejder skarpe taktiske efterretninger og andre produkter til beslutningstagere.
Derudover gennemfører bataljonen Conduct after Capture uddannelser samt kontrollerer den militære sikkerhedstjeneste i hæren og i missionsområder.

Vi er en moderne og fremtidsorienteret arbejdsplads med fokus på trivsel og kompetenceudvikling. Vi er ligeledes kendetegnet ved dygtige og hjælpsomme kolleger, hvor engagement, professionalisme og samarbejde er en del af en dynamisk hverdag.

I IFC arbejder vi i et skarpt efterretningsmiljø med analyser til Hærens enheder og myndigheder.

Der er et tæt samarbejde med relevante efterretningsorganisationer i ind- og udland, hvorfor det er vigtigt, at man kan gebærde sig i sociale sammenhænge på en troværdig og overbevisende måde, også på engelsk.

Din nærmeste foresatte er CH/IFC men det daglige arbejde vil blive koordineret med lederen af det team du bliver tilknyttet. I IFC er der både civile og militære analytikere.
Opgaven er i fokus og det betyder, at det er specialisten på et givet område, der har teten. Nøgleord i IFC er faglighed og troværdighed.
Om stillingen
Vi kan tilbyde en stilling i et dynamisk operativt miljø med en uformel omgangstone med engagerede kollegaer. Vi formår både at løse opgaven til tiden og samtidig tage hensyn til de mennesker, vi arbejder med. Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø med gode muligheder for kompetenceudvikling.

Dine primære opgaver vil være opdatering af teamets database og indhentning af informationer fra åbne kilder på internettet. Du vil, muligvis sammen med en anden KS/KP, være teamets eksperter inden for disse områder.

Der vil være selvstændige opgaver, men som regel vil du indgå i et team der kan variere i størrelse fra 3-6 personer.

Selvom du vil tilbringe størstedelen af tiden på kontoret vil jobbet også omfatte nogen rejseaktivitet. Dette for eksempel i forbindelse med uddannelse og kontaktbesøg i ind- og udland.

Stillingen vurderes at udvikle sig i takt med den generelle udvikling på efterretningsområdet, ligesom der kan være ændringer i de danske styrkebidrag der flytter fokus. Dine specifikke arbejdsområder vil i en vis grad kunne tilpasses dine evner og interesser.
Om dig
Du er konstabel og har en grundlæggende militær uddannelse.

Det er et krav, at du har gode IT-færdigheder og er fortrolig med officepakken. Derudover er det ønskeligt, at du tidligere har arbejdet med efterretningstjeneste.

Viljen og lysten til at dygtiggøre dig, er vigtigere end forudgående erfaring.

Ved tiltrædelse i stillingen, bliver der lagt en plan for et kompetenceudviklingsforløb. Sådan et forløb vil omfatte selvstudie, sidemandsoplæring samt gennemgang af kurser og uddannelser, nationale såvel som internationale.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Varde.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kaptajn Per Tingleff (CH ASAC) på mail EFR-2B-001A@mil.dk eller telefon 72 82 96 45.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 11. november 2020. Vi forventer at afholde samtaler i uge 47/48.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Efterretningsregimentet (EFR).
Efterretningsregimentet (EFR) i Varde består af en regimentsenhed og en efterretningsbataljon, i alt ca. 260 medarbejdere. EFR har et tæt samarbejde med ISR-bataljonen med ca. 270 medarbejdere.
Vores ansvarsområder er efterretningsindhentning, civilt-miltært samarbejde, psykologiske operationer, analyse og formidling af efterretninger samt uddannelse af værnepligtige.
EFR støtter internationale og nationale opgaver med et varieret og professionelt bidrag.

EFR har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende Tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.

Esbjerg Kommune formidler kontakt til Jobcenter og Business Esbjerg for medflyttende partner. Esbjerg formidler ligeledes kontakt til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 30 59 05 95 og bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, tilflytter@esbjergkommune.dk , 20473206.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

11.11.2020

Indrykningsdato

15.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent