Kontorchef til Juridisk Afdeling i Forsvarets Efterretningstjeneste


Kontorchef til Juridisk Afdeling i Forsvarets Efterretningstjeneste

Kontorchef søges til nyoprettet chefstilling i FE’s juridiske afdeling.
Om os
Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) arbejder for at beskytte Danmark og det danske demokrati. Vi opnår vores viden gennem målrettet efterretningsarbejde, og bruger den til at vurdere, bekæmpe og rådgive om aktuelle og fremtidige trusler. Det gør vi ved at indhente og analysere oplysninger om forhold i udlandet, som har betydning for Danmark og danske interesser.

FE er både Danmarks udenrigs- og militære efterretningstjeneste, Danmarks militære sikkerhedstjeneste og den nationale it-sikkerhedsmyndighed, der sikrer et stærkt cyberforsvar.

Om stillingen
Juridisk Afdeling varetager de juridiske opgaver i Forsvarets Efterretningstjeneste, herunder juridisk rådgivning og legalitetskontrol vedrørende både efterretningsmæssige forhold og Center for Cybersikkerheds virksomhed.

Som led i en styrkelse af den juridiske rådgivning og legalitetskontrol i FE opdeles den nuværende juridiske afdeling i to nye afdelinger. Du vil blive chef for den ene af de to afdelinger og få det daglige ansvar for opgaveløsningen i afdelingen i tæt koordination og samarbejde med chefen for den anden juridiske afdeling. Du kommer til at referere til FE’s juridiske chef, som indgår i FE’s direktion.

Opgaverne omfatter navnlig:
• juridisk rådgivning i såvel konkrete operationer som generelle sager,
• legalitetskontrol (forudgående juridiske godkendelser og bagudrettet egenkontrol),
• intern undervisning,
• udarbejdelse af interne juridiske retningslinjer samt bidrag til lovforslag og administrative
forskrifter af betydning for FE’s virksomhed og
• samarbejde med Tilsynet med Efterretningstjenesterne

FE er en datadrevet organisation, hvor vi i meget vidt omfang baserer vores arbejde på avancerede it-systemer og -værktøjer og meget store datamængder. Vores virke er undergivet særlige regler om blandt andet behandling af personoplysninger, og der opstår løbende komplicerede juridiske problemstillinger af databeskyttelsesretlig karakter.

Ud over spørgsmål relateret til særlovgivningen om FE’s, herunder CFCS’ virksomhed, behandler afdelingen løbende forskelligartede juridiske spørgsmål, herunder af forvaltningsretlig, statsretlig, folkeretlig, EU-retlig og strafferetlig karakter.
Om dig
Vi forventer, at du har en uddannelse som cand.jur. samt ledelsesmæssige kvalifikationer og erfaring på relevant niveau. Du har en stor arbejdskapacitet og evne til arbejde under pres. Du har stærke analytiske evner, høj personlig integritet og gennemslagskraft.

Dine evner for kommunikation og samarbejde er særdeles gode, og du sikrer som leder trivsel hos og resultater gennem medarbejderne.
Du har indgående kendskab til og erfaring med relevante juridiske sagsområder inden for offentlig ret generelt samt indgående kendskab til lovgivningsprocessen, herunder erfaring med udarbejdelse af administrative forskrifter.

Du har interesse for og gerne erfaring med krydsfeltet mellem jura og datahåndtering samt it-understøttelse af arbejdsprocesser.

Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med håndtering af juridiske spørgsmål specifikt inden for efterretningsvirksomhed, men det er ikke en forudsætning.

Der vil blive lagt vægt på, at du udviser helhedssyn, og at du er resultat- og løsningsorienteret i forhold til den operative kontekst, som dine opgaver udspringer af.

En af dine vigtigste kvalifikationer er dit helhedssyn, hvor du formår at tænke ministerområdets udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes i henhold til rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten.

Der er mulighed for at forhandle et personligt tillæg. Den endelige lønpakke vil afhænge af din baggrund og dine kvalifikationer, men stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Der vil være mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer, ligesom at der er mulighed for at ansættelsen kan ske på åremål.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, kan ansættelsen efter en konkret vurdering ske som tjenestemand, hvorefter den lønmæssige indplacering vil ske i lønramme 37. Ansøgningen stiles til dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 37.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.
Dit daglige arbejdssted er København.

Du skal kunne opfylde Forsvarets helbredskrav til deltagelse i internationale missioner samt kunne bestå fysiske test i henhold til Forsvarets krav.

Som ansat i Forsvarsministeriets ministerområde er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte den lokale HR-Partner ved Forsvarets Efterretningstjeneste på tlf. 3332 5566 – lokal 2213.

Hvis du har spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Tine Nielsen på tlf. 3266 5768.

Ansøgningsfristen er 4. november 2020
Ansættelsessamtaler forventes gennemført uge 47.

Forventet tiltrædelse 1. januar 2021

Stillingen søges via stillingsopslaget på FE´s hjemmeside på fe-ddis.dk

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Du kan læse mere om FE på fe-ddis.dk, hvor du blandt andet finder vores seneste beretning ”Indblik”. Her kan du bl.a. læse om FE´s opgaver, FE som arbejdsplads og få yderligere information om ansættelsesmæssige spørgsmål.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

København, Danmark

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

C400

Ansøgningsfrist

04.11.2020

Indrykningsdato

14.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent