Medarbejder i Front Desk ved Kryptofordelingscenter Danmark


Medarbejder i Front Desk ved Kryptofordelingscenter Danmark

Kryptofordelingscenter Danmark søger en militær eller civil medarbejder til Front Desk med egne ansvarsområder.
Er du en systematisk, administrativt stærk og selvstændig person og ønsker at arbejde på en travl arbejdsplads med afvekslende opgaver, så skal du endelig fortsætte med at læse dette opslag.
Om os
Kryptofordelingscenter Danmark er omdrejningspunktet for al modtagelse, produktion, registrering og fordeling af kryptomateriel og koder til danske militære og civile myndigheder i ind- og udland. Kryptofordelingscenter Danmark er en del af Forsyningsafdelingen under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og ligger fysisk i rolige omgivelser i Korsør, som vil blive dit faste tjenestested. Vores særegne forhold og specielle arbejdsvilkår gør, at den geografiske stabilitet er ganske unik for det danske forsvar.

Kryptofordelingscenter Danmark er det danske ”National Distribution Authority”, som indgår i det internationale kryptonetværk i almindelighed, og NATOs netværk i særdeleshed.

Vi er ca. 20 dedikerede militære og civile specialister med mange års erfaring samt rutine indenfor kryptoområdet og med vidt forskellige baggrunde.
Om stillingen
Du er typisk den første, vores kunder kommer i kontakt med, når de ringer til os, skal ind ad porten eller har sendt os en mail.
Du håndterer vores kontrolpunktspostkasse, ind- og udgående signaler, postlister samt arkivtjenesten. Du retter publikationer, direktiver m.v. og tager fat i de almindeligt forekommende administrative opgaver, efterhånden som disse dukker op.
Endvidere bidrager du ved de årlige optællinger og i forbindelse med pakning og forsendelse af vores materiel.
Om dig
Du er civil, korporal, overkonstabel eller tilsvarende og har erfaring indenfor signal- og kommunikationstjeneste, ligesom du har arbejdet i en administrativ funktion, hvor din udprægede ordenssans er kommet til sin ret. Du er derfor bekendt med administrative programmer og procedurer, og ligger naturligt for dig, at arkivet er velordnet.

Du er velbevandret i brugen af Microsoft Officepakken, DeMars og KESDH Work Zone. Du har sandsynligvis før arbejdet med kryptoadministration og er bekendt med de særlige forhold, der er forbundet med det.

Du er positiv af natur, og du vil hjælpe vores kunder, brugere og gæster med et smil og en venlig og imødekommende tilgang.

Du ser en travl og afvekslende hverdag som krydderiet på en arbejdsplads hvor der er en professionel, men venlig og uformel omgangstone, og hvor kollegerne hjælper hinanden på tværs i organisationen.

Du er lærevillig, og den forbindelse vil du gennemgå de kurser, du eventuelt måtte mangle, for at kunne bestride stillingen fuldt ud.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er værnsfælles.
Stillingen klassificeres som en konstabel- eller korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår og kan besættes med en tjenestemand.

Løn m.v. er for konstabler/korporaler i Flyvevåbnet og Søværnet reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

For ansøgere i Hæren er løn m.v. reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Stillingen er også i opslag som civil, og skal findes i oversigten under civile stillinger.

Som militær, har du som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Endvidere er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til Cosmic Top Secret (CTS); på dansk: Yderst hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer og ansættelse er snarest muligt eller senest 1. december 2020.

KONTAKT OG ANSØNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kaptajnløjtnant Lars Thomsen på telefon 2555 2900 eller chefsergent Edith Rasmussen på telefon 728 16161.

Har du spørgsmål til den civile ansættelse vedrørende løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Birgit Jepsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9183 eller på mail: FPS-BA-BSS03@MIL.DK

Har du spørgsmål til den militære ansættelse vedrørende løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9696 eller på mail: FPS-BA-BS249@MIL.DK

Ansøgningsfristen er den 28. oktober 2020.

Send din ansøgning via linket. Vær opmærksom på at bilag skal tilføjes som pdf-filer. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) fungerer som materielfagligt videnscenter og logistisk myndighed. I samarbejde med Værnsfælles Forsvarskommando med underliggende værnsstabe sikrer FMI rettidig støtte og forsyninger til Forsvarets igangværende operationer i i ind- og udland. Det er FMI’s opgave at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materielkapaciteter for alle Forsvarets myndigheder lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til støvler, feltrationer og lommeknive. FMI er en styrelse under Forsvarsministeriet og administrerer ca. en tredjedel af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Korsør, Danmark

Lokation

Region Sjælland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

28.10.2020

Indrykningsdato

14.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent