Militær sagsbehandler til strategisk HR


Militær sagsbehandler til strategisk HR

Har du helhedssyn samt sans for strategisk udvikling og planlægning?
Vil du bidrage til at udvikle HR-området indenfor Forsvarskommandoens ansvarsområde og på tværs af Forsvarsministeriets koncern?
Så er du måske vores nye medarbejder i PLA3. Vi søger en dygtig militær medarbejder til en udfordrende og selvstændig stilling som sagsbehandler.
Om os
Strategisk HR sektion er én af tre sektioner i Planlægningsafdeling under Udviklings- og Planlægningsstaben i Forsvarskommandoen, København. Sektionen varetager den overordnede koordination og styring af HR-området på tværs af Forsvarskommandoen og repræsenterer således Forsvarskommandoen i forbindelse med koncernens udvikling og drift af HR-området.

Sektionens opgaver spænder bredt på tværs af hele HR feltet og omfatter blandt andet;
- Forsvarskommandoens koordination og bidrag til aftale-, overenskomst og forhandlingsområdet inden for Forsvarskommandoen myndighedsområde.
- Overordnet koordination og styring af arbejdsmiljøområdet indenfor Forsvarskommandoens myndighedsområde.
- Policy spørgsmål i relation til Forsvarets uddannelser.
- Produktionsmål (PROM) for uddannelsesstrukturen.
- Koordination af Forsvarskommandoens opgaver i relation til strategisk kompetenceudvikling.
- Bidrag til koordination og styring af Forsvarskommandoens indsats inden for mangfoldigheds- og ligestillingsområdet.
- Bidrag til overordnet koordination og styring af værnepligtsområdet.

Sektionen har et tæt samarbejde med Forsvarskommandoens øvrige stabe, myndigheder og kommandoer samt Forsvarsministeriet og Forsvarsministeriets Personalestyrelse.
Om stillingen
Som sagsbehandler vil du indgå med stor selvstændighed i et dynamisk team bestående af sektionens chef og øvrige sagsbehandlere. Udvikling af HR-området er sektionens omdrejningspunkt.

Du vil ligeledes repræsentere Forsvarskommandoen i strategisk udviklingsarbejde på HR-området overfor samarbejdspartnere i og uden for Forsvarsministeriets koncern.

Dine opgaver løses gennem udarbejdelse af beslutningsoplæg samt håndakter til Forsvarets Øverste Ledelse og bidrag til udarbejdelse af koncepter, direktiver samt strategier af HR-mæssig karakter. Opgaverne indebærer også koordination og høring af sager på tværs af Forsvarskommandoen, samt deltagelse i arbejdsgrupper og koordinationsfora.

Din vigtigste opgave bliver sagsbehandling og udvikling af HR inden for Forsvarskommandos myndighedsområde. Det præcise stillingsindhold vil blive fastlagt efter en afvejning af dine kvalifikationer.
Om dig
Du er M331 og har gennemført VUT II/L eller MMS.
Alternativt er du M321/M322 og er optaget på MMS eller lignende. I så fald vil du skulle indgå en uddannelsesaftale og vil frem til en evt. udnævnelse skulle bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Det væsentlige for din ansættelse er, at du er udviklings- og helhedsorienteret, og formår at opbygge og vedligeholde et omfattende fagligt netværk gennem en inkluderende og helhedsorienteret tilgang til opgaveløsningen.

Du skal således være analytisk stærk, kunne bevare overblikket og holde mange bolde i luften. Du skal kunne omsætte og nedbryde komplekse sager og spørgsmål, og på baggrund af din analyse udarbejde såvel korte og præcise svar, som skriftlige produkter af større karakter. Det er afgørende, at du evner at formulere dig kort, klart og præcist i skrift og tale.

Som person er det vigtigt, at du er robust og rolig, og formår at opretholde en god og konstruktiv tone blandt dine nærmeste kolleger såvel som i eksterne fora. Du bidrager personligt til at skabe en positiv og engageret atmosfære og har en konstruktiv tilgang til stillede opgaver. Du skal kunne trives i en hverdag, hvor opgaver og prioriteringer hurtigt kan skifte.

Det vil være en fordel, hvis du har en baggrund fra hæren og allerede har erfaring fra HR området.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Der er tale om en fast stilling med fast tjenestested i København. Stillingen er til besættelse snarest mulig.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Strategisk HR sektion, kommandørkaptajn Jesper Lynge på telefon 41 85 05 81.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Kenneth Kongsgaard Albæk ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS224@mil.dk, eller på telefon 728 19151.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Ansøgningsfristen er den 25. oktober 2020 og samtaler forventes gennemført i uge 44/2020 i Københavnsområdet eller på VTC.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

København, Danmark

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

25.10.2020

Indrykningsdato

14.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent