CHEF FOR PLANLÆGNINGS OG UDVIKLINGSSEKTIONEN (A5) VED HELICOPTER WING


CHEF FOR PLANLÆGNINGS OG UDVIKLINGSSEKTIONEN (A5) VED HELICOPTER WING

Ønsker du at præge den fremadrettede udvikling og indsættelse af Flyvevåbnets helikopterkapaciteter på både strategisk, operativt og taktisk niveau?
Er du en officer med overblik, flair for ledelse og en solid operativ erfaring?
Er du klar til at tage ansvar i relation til HW fremtidige udvikling og for, at operationerne kontinuerligt kan opretholdes gennem systematisk planlægning og effektive beslutninger i tæt tilknytning til det flyvende miljø?
Om os
Alle forsvarets helikoptere hører sammen med Flyveskolen hjemme på Helicopter Wing og er fordelt i tre eskadriller; EH101 i Eskadrille 722, SEAHAWK i Eskadrille 723 og FENNEC i Eskadrille 724.

Den samlede opgaveportefølje giver os en tydelig og eksponeret operativ profil – såvel nationalt som internationalt. Nationalt varetager vores helikoptere beredskaber til støtte af det danske samfund, og er derudover kontinuerligt indsat på Søværnets skibe i og omkring Grønland og Færøerne.

Vores kapaciteter træner og øver regelmæssigt med styrker fra Specialoperationskommandoen, Hæren, Søværnet, andre enheder i Flyvevåbnet, Rigspolitiet samt Politiets Efterretningstjenestes Aktionsstyrke, og er altid klar til at blive indsat. Internationalt er vores helikopterkapaciteter for tiden indsat i operationer i Afrika og Mellemøsten, og flere missioner venter i den nærmeste fremtid.

HW stab består af en række sektioner, som alle understøtter opstilling og indsættelse af materiel og personel, og som fungerer som bindeleddet mellem de udførende enheder (primært eskadrillerne), samarbejdspartnere og højere liggende stabe og myndigheder.

Planlægnings- og udviklingssektionen (A5) udgør en af disse sektioner, som dagligt har berøring med resten af HW enheder og en række eksterne myndigheder.
Sektionens opgaveportefølje er mangeartet og hovedsageligt operativt orienteret, med fokus på den langsigtede operative planlægning og udvikling af HW kapaciteter.
Om stillingen
Som chef for A5 er du overfor chefen for Operationsafdelingen ansvarlig for planlægning af HW indsættelser og større øvelsesaktiviteter, ligesom du vil være en central person i forhold til at definere det langsigtede strategiske behov i relation til opstilling af HW kapaciteter.

Du vil i praksis være det daglige bindeled mellem HW og overliggende myndigheder i forhold til eksempelvis kapacitetsudvikling, policy, koncepter, direktiver, bestemmelser på det operative område, mv. Der er kontinuerligt en række udviklingsprojekter for både EH101, SEAHAWK, FENNEC og T-17, og chefen for A5 vil være en central person i forhold til at holde udviklingsprocessen på sporet.

Stillingen nødvendiggør, at du har et godt og opdateret kendskab til Flyvevåbnets helikopterkapaciteter, idet du ofte med kort varsel skal træffe beslutninger af stor betydning for HW enheder. Som pilot vil du have mulighed for at opretholde flyvende status, i det omfang at det operative behov tilsiger det.

Som chef for A5 skal du forvente at indgå i HW DETCO roste.
Om dig
Du er major og har gennemført Videreuddannelse-II/Ledere, MMS eller anden tilsvarende uddannelse.
Med den rette profil kan du også komme i betragtning, hvis du er i gang med MMS. Du vil i så fald skulle indgå en uddannelsesaftale og vil frem til en eventuel udnævnelse bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du skal have flair for at skabe gode samarbejdsrelationer, både i forhold til dine medarbejdere i sektionen og på tværs af HW sektioner og enheder, ligesom gode relationer til Forsvarets øvrige myndigheder er særdeles vigtigt for HW.

Du skal kunne anvende din gode helhedsforståelse og evne til at holde mange bolde i luften til at lede og styre forskellige større og mindre projekter.

Du har en pragmatisk tilgang til ledelsesvirket og kan håndtere personel i alle aldre og grader, således at både du og din sektion fungerer optimalt.

Du trives med at tage ansvar og træffe beslutninger samtidig med, at du er bevidst om dine egne begrænsninger og forstår at inddrage andre, når det er relevant.

Det er at foretrække, hvis du er pilotuddannet officer ligesom det er en fordel, hvis du for nylig har haft erfaring i forhold til operativ indsættelse af Forsvarets helikopterkapaciteter.

Det er ligeledes en fordel, såfremt du har erfaring med sagsbehandling fra tidligere stabsstilling.

Derudover er det en fordel, hvis du tidligere i din karriere har indsamlet ledelseserfaring og bevist, at du er i stand til at kunne håndtere personelgrupper på alle niveauer.

Du har desuden et godt kendskab til det forvaltningsmæssige operative grundlag i Forsvaret og en stor generel forståelse for Flyvevåbnets operative virksomhed.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Der er tale om en fast stilling ved Helicopter Wing Karup med fast tjenestested på Flyvestation Karup.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du kan få flere oplysninger om stillingen ved at henvende dig til OL Hans Kristian Skovmose (HOK), Chef Operationsafdelingen, Helicopter Wing Karup på HW-O-001@fiin.dk eller telefon 728 43001.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Kenneth Kongsgaard Albæk ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS224@mil.dk, eller på telefon 728 19151.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Ansøgningsfristen er 15. november 2020, med efterfølgende jobsamtaler snarest derefter med henblik på ansættelse 1. januar 2021.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Karup, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

15.11.2020

Indrykningsdato

14.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent