Forsyningshjælper og kører til Stabskompagniet ved Jydske Dragonregiment


Forsyningshjælper og kører til Stabskompagniet ved Jydske Dragonregiment

Kunne du tænke dig, at arbejde med forsyningstjeneste med et operativt mindset ved en kampbataljon? Så har vi en ledig plads, som forsyningshjælper ved Stabskompagniet ved II Panserinfanteribatajon/Jydske Dragonregiment (STKMP/II/JDR) i Holstebro.
Om os
Stabskompagniet ved II Panserinfanteribataljon/Jydske Dragonregiment har i nyere tid, været udsendt til ISAF 14, KFOR 34B, KFOR 40B samt uddannet og opstillet i rammen af bataljonskampgrupperne i 2015 og 2018.

STKMP består af en kommandodeling, stabsdeling, finskyttesektion og bjærgningssektion. Kompagniets fokus er i de kommende par år rettet mod overgang til det nye førings- og logistiskkoncept. Dette betyder bl.a. at STKMP om nogle år skal opbygge, uddanne og opstille egen forsyningstransportdeling og opklaringsdeling.

II/JDR er i 2020 hærens kompetencebataljon indenfor hærens taktiske kommunikation (HTK) og her vil STKMP blive en vigtig del, da STKMP besidder mange af II/JDR specialister indenfor signaltjeneste. Resten af 2020 og 2021 vil være en periode med fart på, hvor STKMP vil forberede til og være i NRI-beredskab.

Kompagniets delinger og sektioner har vidt forskellige opgaver og dermed interesser. Vi er dog alle professionelle soldater til fingerspidserne og på trods af vores forskelligheder, så er der et rigtig godt sammenhold og en humørfyldt tone i KMP.
Om stillingen
Som forsyningshjælper støtter du, sammen med resten af forsyningssektionen, kompagniet og dets delinger og sektioner, ved at tilvejebringe den logistiske støtte i den daglige tjeneste, på skydeperioder og under operativ indsættelse. Særligt under operativ indsættelse vil en forsyningshjælper ved stabskompagniet have lidt flere bolde i luften end en forsyningshjælper ved en af frontenhederne, da stabskompagniet også yder forsyningstjeneste til bataljonens sanitetsdeling, forsynings- og transportdeling, ildstøttekapaciteter, CIS-enheder og opklaringsdeling.

Udover at sørge for den logistiske støtte til resten af kompagniet, gennemfører forsyningssektionen også egen uddannelse i bla. køreteknik, skydning, førstehjælp og idræt.

Forsyningssektionen er derfor kompagniets hjerte, og en af de sektioner der får hverdagen til at hænge sammen for resten af kompagniet både i garnisonen, men i høj grad også under operativ indsættelse.
Om dig
Du er konstabel og har interesse i en faglig stilling, hvor du dagligt løser faglige opgaver.
Vi søger en medarbejder der vil arbejde hårdt, har forståelse for at der skal ydes noget for andre og er villig til at lære nyt.

Du vil gerne:
- Dygtiggøre dig indenfor forsyningstjeneste.
- Arbejde med PC (SAP, Word, Excel).
- Arbejde med ammunition og farligt gods.
- Lagerarbejde inkl. kørsel med gaffeltruck.
- Deltage i driften af sektionens køretøjer.
- Tage yderligere efteruddannelse, der kan styrke dig militært såvel som civilt.
- Vedligeholde dine soldatermæssige færdigheder.

Det er ønskeligt, at du har:
- DeMars grunduddannelse og myndighedsbeholdning.
- Kørekort kategori C og E.
- Truckcertifikat.
- ADR certifikat samt supplement klasse 1 – militær og tank.

Du er fagligt velfunderet og stræber altid efter, at levere det gode resultat. Du ved, at dit veludførte arbejde betyder, at kompagniet får de bedste muligheder for en optimal opgaveløsning.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnichef KN K. West på tlf.: 72 82 34 18 eller via mail: JDR- 2B-000A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 28. oktober 2020. Samtaler forventes gennemført i uge 44 og 45. Stillingen ønskes besat den 1. december 2020, eller snarest herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Jydske Dragonregiment
Jydske Dragonregiment er et af Danmarks fire kamptropregimenter. Regimentet der er garnisoneret på Dragonkasernen i Holstebro, har stolte traditioner og har siden 1948 bidraget med soldater til international tjeneste. På kasernen arbejder dagligt omkring 1.200 medarbejdere fordelt på tre bataljoner og støttestruktur. Den ene af bataljonerne er underlagt 1. brigade, der ligeledes er garnisoneret på Dragonkasernen. De to øvrige bataljoner er underlagt 2. brigade. Støttestrukturen omfatter Garnisonsstøtteenhed, en Svær Transportdeling og en Reparationsdeling fra Trænregimentet, et Udleveringsdepot, et element fra Veterancenteret og Forsvarets Sanitetskommando samt et Driftsområde. Garnisonen tilbyder hermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.

Prinsens Musikkorps hører til regimentet, men er garnisoneret på Skive Kaserne. Vi arbejder alle på, at uddanne og få skabt de bedste vilkår til at uddanne værnepligtige og fastansatte soldater til at løse nationale og internationale opgaver.

Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Holstebro, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

28.10.2020

Indrykningsdato

14.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent