Vagt til fast vagtstyrke ved Jydske Dragonregiment


Vagt til fast vagtstyrke ved Jydske Dragonregiment

Er du konstabel med lyst til at indgå i et fast vagtkorps med professionelle vagter, så er du måske en del af vores nyetablerede vagtstyrke ved Jydske Dragonregiment.
Om os
Jydske Dragonregiment er et af Danmarks fire kamptropregimenter. Regimentet der er garnisoneret på Dragonkasernen i Holstebro, har stolte traditioner og har siden 1948 bidraget med soldater til international tjeneste. På kasernen arbejder dagligt omkring 1.200 medarbejdere fordelt på tre bataljoner og støttestruktur.

Den ene af bataljonerne er underlagt 1. brigade, der ligeledes er garnisoneret på Dragonkasernen. De to øvrige bataljoner er underlagt 2. brigade. Støttestrukturen omfatter Garnisonsstøtteenhed, en Svær Transportdeling og en Reparationsdeling fra Trænregimentet, et Udleveringsdepot, et element fra Veterancenteret og Forsvarets Sanitetskommando samt et Driftsområde. Garnisonen tilbyder hermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.

Vi arbejder alle på, at uddanne og få skabt de bedste vilkår til at uddanne værnepligtige og fastansatte soldater til at løse nationale og internationale opgaver.
Om stillingen
Som vagt indgår du som en del af en fast vagtstyrke. Denne består af: en vagtleder, et antal vagtkommandører og et antal vagtassistenter. Din opgave løses dels i hovedvagten, dels ved patruljer.

Du vil indgå i skiftende vagthold sammen med både faste vagter og øvrigt personel på Dragonkasernen. Vagten bestrides 12,25 timer ad gangen som nat- henholdsvis dagvagt på både hverdage og i weekender. Du vil således i gennemsnit have ca. 13 vagter pr. måned. Resten af månedens arbejdstid afvikles primært som friheder.

Vagtstyrken ledes af en vagtleder og er personelmæssigt underlagt sikkerhedsofficeren. Du skal gennem din tjeneste og bidrag til organisering af vagtstyrken bidrage til at professionalisere sikkerhedstjenesten på Dragonkasernen.

Du indgår i garnisonens vagttjeneste samt evt. tjeneste relateret til bestridelse af vagten, herunder uddannelse m.m. Du skal forvente at indgå i enkelte ceremonielle aktiviteter som f.eks. flagkommando ved parader. Som en del af tjenesten, vil der være et uddannelsesforløb.
Om dig
Vi forventer, at du er professionel soldat, gerne med flere års erfaring nationalt såvel som internationalt.

Du kan fremstå professionelt med autoritet, høfligt og ordentligt, da du i mange sammenhænge vil være besøgende og ansattes først indtryk i mødet med Dragonkasernen. Har du erfaring med vagttjeneste er det selvfølgeligt et plus.

Det er et krav, at du har kørekort til bil.

Vi forventer at du som person er god til at indgå i en gruppe, der er indbyrdes afhængige. Du er samvittighedsfuld, stabil, serviceminded og handlekraftig som person.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen er til midlertidig tjeneste i to år, med mulighed for forlængelse i op til to år. Efter endt tjeneste vil du blive overført til en fast stilling på Dragonkasernen, såfremt du ikke inden selv har søgt og fået en anden stilling i forsvaret.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte SSG Torben Nørskov Madsen på tlf. 72 82 45 24 eller via mail JDR-G-VK01@fiin.dk, eller SSG Jeanette A. Hansen på tlf. 42 82 45 22 eller via mail JDR-G-SIKOF@fiin.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 15. november 2020. Samtaler forventes gennemført umiddelbart efter. Stillingen ønskes besat den 1. januar 2021, eller snarest herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Holstebro, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

15.11.2020

Indrykningsdato

14.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent