Assisterende værkstedsleder (oversergent) til Garnisonsværksted Slagelse, Gardehusarkasernen


Assisterende værkstedsleder (oversergent) til Garnisonsværksted Slagelse, Gardehusarkasernen

Garnisonsværksted Slagelse søger en assisterende værkstedsleder (oversergent), der er uddannet motor- våben- eller elektronikmekaniker eller har anden relevant uddannelse.

Stillingen som assisterende værkstedsleder på Garnisonsværkstedet er en spændende stilling og et job med stort ansvar. Du vil have en stor berøringsflade, herunder med vores kunder som primært er underafdelingerne på Gardehusarkasernen.

Vil du være med til at skabe resultater i Forsvaret indenfor materielvedligeholdelse, skal du søge stillingen som faglig oversergent og assisterende værkstedsleder.
Om os
Vedligeholdelsesområde Øst er en del af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste. Området løser vedligeholdelsesopgaver på Forsvarets landbaserede materielsystemer. Vedligeholdelsesområdet har værksteder på Bornholm, Sjælland og i Sønderjylland og består samlet set af 250 medarbejdere.

Vi har et uformelt og sammentømret fællesskab, hvor fokus er rettet mod kvalitet, gensidig tillid og et godt arbejdsmiljø. Hos os vil du komme til at arbejde sammen med fagligt dygtige kolleger og blive en del af et stærkt fællesskab i en professionel enhed.

Vi vægter kontinuerlig udvikling for alle vores ansatte. Derfor vil vi løbende sikre din kompetenceudvikling, hvor vi i fællesskab planlægger, hvordan du opnår kvalificering og udvikling i jobbet.
Om stillingen
Du vil som assisterende værkstedsleder komme til at indgå i et team af uddannede mekanikere og være en del af ledelsesteamet.

Du skal være styrende i den daglige opgaveløsning. Dette foregår i samarbejde med dine to værkstedsbefalingsmænd, der arbejder ud fra opgaver og retningslinjer givet af dig i din rolle som sektionsfører. Du har endvidere tæt samarbejde med driftsbefalingsmanden.

Du vil også skulle varetage en del HR opgaver, idet du vil være samtaleleder for mange af mekanikerne.
Om dig
Du er en erfaren oversergent med en relevant håndværksmæssig baggrund som motor-, våben-, elektromekaniker eller reservedelsforsyningsekspedient.

Du har erfaring fra indenfor vedligeholdelsessøjlen som sektionsfører eller lignende. Vi ser endvidere gerne, at du har været udsendt i internationale operationer som faglig fører.

Derudover forventer vi, at:
– Du er klar til en hverdag, der er præget af dynamik og med fokus på opgaven.
– Du trives med ansvar.
– Du har en motiverende og coachende ledelsesstil, herunder er god til at inddrage dine kollegers viden og kompetencer i den samlede opgaveløsning for derved at kunne bringe værkstedslederens beslutninger til udførelse.
– Du har gode diplomatiske evner og er god til at etablere og vedligeholde samarbejdsrelationer på tværs af niveauer og funktioner.
– Du kan arbejde målrettet og selvstændigt på baggrund af udstukne retningslinjer og bestemmelser.
– Du er klar og tydelig i din mundtlige og skriftlige kommunikation.
– Du er udannet i SAP inden for PM og også gerne MM
– Du er et gyldigt kørekort til minimum kategori B-C-D-E.
– Det vil være en fordel, at du har en uddannelse i LEAN og har praktisk erfaring med og lyst til at anvende LEAN i opgaveløsningen.
– Det er endvidere ønskeligt, at du har lederkurser, og det ses også gerne, at du er motiveret for at påbegynde MAU-uddannelsen for på den måde, at kunne forbedre dine ledelseskompetencer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er i Slagelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte værkstedsleder; Seniorsergent Karsten G. Pedersen på telefon.: 72 83 78 20 eller 40 53 76 24.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningsfristen er den 28. oktober 2020. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Ansættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.


I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Slagelse, Danmark

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

28.10.2020

Indrykningsdato

13.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent