Våben- og Intendanturmekaniker ved Garnisonsværkstedet i Holstebro


Våben- og Intendanturmekaniker ved Garnisonsværkstedet i Holstebro

Har du lyst til faglig/operativ tjeneste, kan du lide at reparere og vedligeholde en bred vifte af våben og intendantur materiel, og har du en faglig uddannelse som våbenmekaniker, motormekaniker eller lignende? Så er din fremtid måske hos os.
Om os
Garnisonsværkstedet ved Jydske Dragonregiment er den største af i alt 10 Garnisonsværksteder under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste. Vi råder over gode værkstedsfaciliteter i Holstebro og udfører eftersyn og reparationer på mange forskellige materieltyper og køretøjer, lige fra mandbårne radioer og håndvåben til lastbiler og kampvogne. Vi støtter til dagligt både stående styrker og uddannelsesenheder under kamptropperne.

Garnisonsværkstedet består i nuværende struktur af 48 stillinger, som omfatter driftskontor, bælteværksted, hjulværksted, et værksted for mandbåren materiel og et reservedelslager. Alt personel på Garnisonsværkstedet er fastansat militært personel, som ud over at løse vedligeholdelsesopgaver i garnisonen også gennemfører egentlig militær uddannelse med henblik på at indgå i det nationale beredskab og udsendelse i internationale missioner.

Vi tilstræber at holde et højt fagligt niveau både som mekanikere og som soldater. Vi lægger vægt på at opretholde et godt samarbejde med de enheder, vi støtter, samt at de har deres materiel og køretøjer til rådighed i størst muligt omfang. Personellet på Garnisonsværkstedet er derudover også designeret til 3. Vedligeholdelseskompagni under Trænregimentet.

Vi vægter kvalitet, overholdelse af aftaler, arbejdsmiljø samt personlig udvikling højt.
Om stillingen
Du skal samarbejde med assisterende værkstedsleder og de øvrige håndværkere i reparationssektionen. Dine primære arbejdsopgaver vil være diagnosticering, eftersyn, og reparationer af våben- og intendanturmateriel af alle typer, herunder indbygninger i diverse køretøjer.

Du skal forvente at deltage i øvelsesvirksomhed og anden feltmæssig uddannelse i beredskabsdelingen til Logistikkompagniet, ligesom du skal være klar til at kunne blive udsendt i internationale missioner.
Om dig
Du skal kunne arbejde selvstændigt og forudseende, så du kan bidrage aktivt til værkstedets samlede opgaveløsning. Det forventes, du er fleksibel og omstillingsparat, og at du til tider kan håndtere at arbejde under pres.
Du kommer til at indgå i et team af erfarne og dygtige håndværkere, hvor det er en selvfølge, at man hjælper og støtter hinanden, og hvor vi måler vores indsats på kundernes tilfredshed.

Du skal som minimum have gennemført Hærens Basisuddannelse og Reaktionsstyrkeuddannelse eller tilsvarende med tilfredsstillende resultat. Det er ønskeligt, at du har forrettet tjeneste som våben- og intendanturmekaniker eller motormekaniker i internationale operationer.

Du skal være uddannet som våben- og intendanturmekaniker, maskinarbejder eller lignende.

Det er ønskeligt, at du har kørekort kategori C-E.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært konstabel stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Dit faste tjenestested vil være i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte seniorsergent; Karsten Vestergaard på telefon: 72 83 77 30.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningsfristen er 8. november 2020. Vi forventer at afholde samtaler umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Stillingen er ledig, og skal besættes snarest muligt, dog kan der efter aftale ventes på den rette medarbejder.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Holstebro, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

08.11.2020

Indrykningsdato

13.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent