Efterretningsofficer i I Panserinfanteribataljon ved Gardehusarregimentet


Efterretningsofficer i I Panserinfanteribataljon ved Gardehusarregimentet

Brænder du for operativt virke og efterretningstjeneste i en kampbataljon?
Så er den ledige stilling som efterretningsofficer ved I Panserinfanteribataljon/Gardehusarregimentet lige noget for dig.
Om os
I Panserinfanteribataljon består af den operative stab, en uddannelsessektion (S7), 1. Panserinfanterikompagni, 2. Mekaniserede Infanterikompagni og Stabskompagniet.

Bataljonen er en professionel enhed, som gennem de seneste år har været gennem flere beredskaber og indsættelser – bl.a. indsættelse af alle kompagnier i 2018 og i 2020. Bataljonen skal være på beredskab igen i 2022. Derfor bliver den kommende tid en spændende og travl periode, hvor både bataljonens og personlig udvikling er i fokus.

Vi er en arbejdsplads, hvor evnen til initiativ, nytænkning og selvstændig opgaveløsning, baseret på en høj faglighed, er i højsædet. Der hersker en uformel omgangstone baseret på gensidig respekt for den enkeltes bidrag til bataljonens samlede opgaveløsning. Efterretningssektionen præges af princippet om frihed under ansvar. Vejen til målet er fri – blot målet nås.

Dagligdagen er oftest travl, og opgaverne afvekslende. Vi arbejder tæt sammen og er afhængige af hinandens indsats og resultater, drevet af vores professionelle tilgang og virkelyst.
Vores ambition er at holde et fagligt højt niveau, og der prioriteres en god balance mellem arbejde og privatliv.
Om stillingen
Efterretningssektionen består udover dig af en chef og en efterretningsbefalingsmand.

Du er ud fra chefen for sektionens anvisninger ansvarlig for enten udarbejdelsen af den efterretningsmæssige plan for bataljonens operationer, samt indsættelsen af bataljonens ISR-midler, eller at understøtte føringen af bataljonen fra OPS/PLAN.

Derfor er en god taktisk forståelse for kompagni- og bataljonsniveauet samt et godt kendskab til de efterretningsmæssige processer essentiel for at kunne bidrage til bataljonens udarbejdelse af operationsplaner, scenarier til brug for føringsuddannelsen samt enhedsuddannelsen.

Du bliver en del af en professionel stab, der gennemfører stabsarbejde og taktiske overvejelser på bataljonsniveau. Du vil her få rig mulighed for at bruge din taktiske forståelse og analytiske evner i et omskifteligt miljø.

Hverdagen er præget af sagsbehandling, koordination med underafdelinger, brigadens efterretningssektion og Hærens Efterretningscenter, samt arbejde med modstanderens doktrin. Derfor er det et krav, at du har interesse for arbejdet med efterretningstjeneste.

Du er en nøgleperson i forhold til udviklingen af efterretningstjenesten og tilretningen af de tilhørende direktiver i bataljonen, og du kommer som efterretningsofficer til at deltage i nationale og internationale aktiviteter.
Om dig
Du er kaptajn.
Alternativt er du premierløjtnant der er klar til udnævnelse eller i gang med at gennemføre Føringskursus. Er du i gang med Føringskursus vil du skulle indgå en uddannelsesaftale og vil frem til en eventuel udnævnelse betride stillingen som funktion i højere stilling.

Det er en fordel såfremt, du har erfaring fra en kampbataljon og har en solid forståelser for enhedernes indsættelse og sammenspil, herunder kunne støtte med føring af bataljonens ISR-midler under kamp.

Det er ønskeligt, hvis du har erfaring fra en eller flere internationale operationer på underafdelings- eller stabsniveau, hvor du har arbejdet sammen med eller anvendt ISR-midler, men det ikke noget krav.

Du har gode kommunikative evner, herunder behersker du engelsk i skrift og tale, samt besidder gode IT- og analytiske færdigheder.

Du er velbedømt indenfor FOKUS kompetencerne; samarbejde, analytisk tænkning, fleksibilitet og initiativ.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte stabschef major Jimmi Holst på mail ghr-1b-stch@fiin.dk eller på telefon 728 33502.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Kenneth Kongsgaard Albæk ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS224@mil.dk, eller på telefon 728 19151.

Ansøgningsfristen er den 8. november 2020 og ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 46. Stillingen er til besættelse 1. januar 2021.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket, hvor du vedhæfter ansøgning og CV. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Slagelse, Danmark

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

08.11.2020

Indrykningsdato

13.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent