Chefsekretær for chefen ved Joint Movement and Transportation Organization


Chefsekretær for chefen ved Joint Movement and Transportation Organization

Joint Movement and Transportation Organization (JMTO) søger en effektiv, forudseende og handlekraftig chefsekretær, som er god til at skabe relationer på tværs af organisationen.
Om os
JMTO planlægger og tilvejebringer strategisk transport til Forsvaret, herunder deployering, redeployering og genforsyning af indsatte enheder eller enheder på øvelse, nationalt og internationalt.

Til løsning af denne opgave er JMTO organiseret med en stabsdel med ARK-projektet, en Kapacitetssektion, en Planlægningssektion og en Operationssektion samt en Movement Control (MOVCON) dispositionsenhed. Alt i alt 124 medarbejdere.

JMTO er geografisk placeret på Flyvestation Karup og er en værnsfælles og mangfoldig enhed sammensat af medarbejdere, som tidligere har arbejdet i mange forskellige enheder i hele Forsvaret, civile som militære.

Et godt arbejdsmiljø og professionalisme er værdier, vi ved JMTO prioriterer højt, da det er vores erfaring at medarbejdere der trives, leverer de bedste opgaveløsninger.
Om stillingen
Du vil som chefens sekretær blive involveret i en stor del at JMTO virke, idet du som referent vil deltage i alle chefmøder, samarbejdsudvalgsmøder, lønudvalgsmøder m.v. med krav om høj grad af fortrolighed.

Derudover vil du være ansvarlig for mødeplanlægning, koordinering af kalendere og aftaler samt koordinering af diverse besøg ved myndigheden samt forestå praktiske foranstaltninger i forbindelse med chefens rejse- og mødeaktivitet. Du vil også i et vist omfang skulle støtte myndighedens chefsergent og sektionschefer – som sammen med chefen for JMTO udgør chefgruppen.

Endvidere vil du bidrage til sagsbehandling indenfor primært HR-området, særligt kompetenceudvikling, herunder opdatering af strategi og vejledning om kompetenceudviklingsmuligheder og fondspuljer samt være JMTO sagsbehandler i forhold til ind- og udenlandske kurser.

Endelig vil du bidrage til ledelsens udarbejdelse af WorkZone dokumenter samt administrere JMTO myndighedspostkasse.

Vi tilbyder dig en stilling med gode muligheder for personlig udvikling.

Du får kontor ved siden af chefen for JMTO, og du vil blive del af en fleksibel, dynamisk og spændende hverdag, som du selv vil kunne være med til at præge og med gode muligheder for at skabe balance mellem arbejdsliv, familieliv og private interesser.
Om dig
Først og fremmest søger vi en dedikeret og handlekraftig kollega med et godt humør.

Vi ser gerne, at du har en kontoruddannelse, og det forventes, at du har god ordenssans, er punktlig samt at du optræder ansvarsfuldt og serviceminded i dit arbejde, da resten af organisationen er afhængig af det.
Fortrolighed, venlighed og overblik er nøgleord for dit virke som chefsekretær.

Vi forventer, at du har en høj grad af ansvarsfølelse, og selvstændigt foretager sagsbehandling og koordination af dine sagsområder. Vi lægger stor vægt på stærke samarbejdsrelationer og evnen til at netværke både internt og eksternt.

Det er essentielt, at du har evner og lyst til at arbejde med et meget bredt sagsområde, samt at du evner at holde fokus på opgaven og formår at skelne væsentligt fra mindre væsentligt.

Du skal som person have gode analytiske evner samt gode kommunikationsevner, herunder være velformuleret i skrift og tale på dansk og engelsk.

Du er resultatorienteret men også omstillingsparat, da deadlines kan variere afhængigt af opgaven.

Du har IT-brugerkundskaber svarende til PC-kørekort. Kendskab til SAP og elektronisk sags- og dokumenthåndtering (KESDH) er ønskeligt.

Kendskab til Forsvarets, Flyvevåbnets og JMTO organisation er ønskeligt, men ikke et krav.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten). Basislønnen er 25.276,08 kr. pr. måned.

Afhængigt dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschefen i kapacitetssektionen, major Per Falkenberg Erikstrup, JMTO på mail: JMTO-K-CH@fiin.dk eller på telefon 7284 0702.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR-konsulent Dorthe Rasmussen på telefon 7281 9169.

Ansøgningsfristen er tirsdag den 27. oktober 2020. Vi forventer at holde løbende samtaler.
Stillingen ønskes besat den 1. december 2020 eller efter aftale.

Vi vil bede dig søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JOINT MOVEMENT AND TRANSPORTATION ORGANISATION
Joint Movement & Transportation Organization (JMTO) har til opgave at tilvejebringe og indsætte -transport- og terminalkapaciteter i forbindelse med strategisk transport, deployering, redeployering og genforsyning af indsatte enheder eller enheder på øvelse, nationalt og internationalt.
JMTO består af en stabsdel med ARK, en kapacitetssektion, en planlægningssektion og en operationssektion samt en movement control (MOVCON) dispositionsenhed med ansvar for planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af transporter indenfor alle transportformer.
JMTO er geografisk placeret på Flyvestation Karup og er en værnsfælles enhed sammensat af medarbejdere, som tidligere har arbejdet i mange forskellige enheder i hele Forsvaret.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Karup, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C200

Ansøgningsfrist

27.10.2020

Indrykningsdato

13.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent