Assisterende sikkerhedsofficer


Assisterende sikkerhedsofficer til Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Har du lyst til at arbejde med militærsikkerhed samt være med til at sikre og fastholde et højt niveau af sikkerhed ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse?
Om os
Sikkerhedssektionen er en del af Sikkerheds- og Kvalitetsafdelingen i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI).

Det er sikkerhedssektionens opgave og ansvar:
• At FMI efterlever de militære sikkerhedsbestemmelser.
• At formidle sikkerhedsmæssige forhold til FMI medarbejdere.
• At føre tilsyn og kontrol med fysisk sikkerhed i FMI-BAL domiciler.
• At udarbejde forslag til FMI behov for PSIK-midler.
• At gennemføre militære sikkerhedseftersyn ved styrelsens underlagte enheder.
• At administrere og behandle sikkerhedsgodkendelser vedr. FMI personel samt virksomhedsgodkendelser.
• At administrere adgangskort, herunder styring af adgangsrettigheder til klassificerede faciliteter mv.
• At behandle og udstede sikkerhedsformularer, herunder Security Clearence, NATO Travel Order (NTO), Request For Visit (RFV) samt adgang til NATO HQ.
• At vejlede ift. industrisikkerhed, herunder input til rammeaftaler/kontrakter.
• At forvalte klassificeret materiel, herunder FMI KRYPTO ACCOUNT.
• At drive FMI COMMCEN, herunder håndtering af klassificeret kommunikation.

Herudover er FMI sikkerhedsofficer POC til Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) vedrørende sikkerhedsmæssige forhold.
Om stillingen
Du vil som assistenende sikkerhedsofficer referere til chefen for sikkerhedssektionen, som tillige er FMI sikkerhedsofficer.

Du bliver ansvarlig for den fysiske sikkerhed ved FMI, herunder for gennemførelse af tilsyn og kontrol med fysisk sikkerhed ved FMI-BAL domiciler.

Ligeledes forventes du at bistå med gennemførelsen af militære sikkerhedseftersyn ved styrelsens underlagte enheder.

Funktionen assisterende sikkerhedsofficer vil give dig erfaring med sagsbehandling på højere niveau, gennemførelse af sikkerhedsanalyser, samt viden og erfaring med sikkerhedsmæssige aspekter i bred forstand.

Du vil i din daglige opgaveløsning, skulle løse helt lavpraktiske opgaver, men også komplekse opgaver, som kræver gode samarbejdsrelationer samt en solid analytisk og videnbaseret tilgang.

Du vil som assisterende sikkerhedsofficer også fungere som næstkommanderende i sikkerhedssektionen og dermed indgå i et tæt sammen med chefen for sikkerhedssektionen.

Som assisterende sikkerhedsofficer ved FMI bliver du en del af en velfungerende sektion med medarbejdere, der har et højt fagligt niveau.

Sektionen består i dag af 6 medarbejdere, heraf 3 militære.

Sektionen har en uformel og positiv omgangstone, med respekt for den store diversitet af personelkategorier, som arbejder her.

Du skal forvente en rejseaktivitet i størrelsesordenen 10-15 dage årligt.
Om dig
Du har en militær baggrund som mellemleder.

Det er en fordel, hvis du har erfaring fra stillinger med praktisk erfaring med militære sikkerhed, jf. FKOBST 358-01.

Du forstår betydningen af sikkerhed generelt og tænker det naturligt ind i din opgaveløsning.

Du har gode analytiske evner og erfaring med sagsbehandling, herunder skriftlig fremstilling af komplekse problemstillinger.

Du kan arbejde struktureret og selvstændigt samt træffe løsningsorienterede beslutninger i den daglige opgaveløsning.

Du har en åben og forstående tilgang til nye opgaver/problemstillinger og dermed klar til at yde dit bedste for at finde en optimal løsning, som tjener alle indenfor rammen af de militære sikkerhedsbestemmelser.

Samarbejde på alle niveauer er et nøgleord for dig.

Du er chefsergent eller seniorsergent med et godt udviklingspotentiale.

Du er engageret, forudseende, struktureret, empatisk, god til at skabe relationer.

Derudover er du stærk i skrift og tale.

Det forventes:
- Du kan sikkerhedsgodkendes til minimum HEM.
- Du har gennemført sikkerhedsofficerskursus FE-271.
- Du har uddannelse og erfaring med arbejde i KESDH.

Det er ønskeligt:
- Du har uddannelse indenfor sikringsplaner og risikovurderinger / beredskabsplanlægning.
- Gennemført Forsvarets Sikringskursus.
- Uddannet på pistol SIG P320, samt kan forestå uddannelse herpå.

Jobbet indeholder mange aspekter, og der er en klar forventning om, at du er fleksibel og omstillingsparat.

Der lægges vægt på en helhedsorienteret holdspiller, som leverer en professionel indsats indenfor sit ansvarsområde.

Som person er du positiv, humoristisk, og rolig under pres.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en seniorsergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Ballerup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kaptajnløjtnant Magnus Pihl Møller på telefon 41 71 05 37 eller på mail FMI-PK-CHMS@MIL.DK.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Jan Werge ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 53 eller på mail FPS-BA-BS247@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 1. november 2020 og samtaler forventes afholdt løbende.
 
Stillingen er til besættelse 1. december 2020.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’.

FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære. Knap 850 af FMI’s ca. 1.900 medarbejdere er placeret i domicilet i Ballerup.

FMI’s hovedopgave er at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materiel til hele Forsvarsministeriets koncern, lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til IT-udstyr, feltrationer og lommeknive.
Til at gøre dette administrerer FMI årligt ca. 9 mia. kr. svarende til ca. 1/3 af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder, da det er støtten hertil, som altid er i centrum.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup, Danmark

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

01.11.2020

Indrykningsdato

13.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent