Uddannelsesstilling/3. Kommanderende til 1. besætning, NAJADEN af DIANA-kl.


Uddannelsesstilling/3. Kommanderende til 1. besætning, NAJADEN af DIANA-kl.

Er du en erfaren seniorsergent med solid administrativ og praktisk baggrund, og er du klar til et job i en operativ division, så har du her mulighed for et job designet til at udvikle din profil og samtidig byde på sejlende tjeneste i en fast skemalagt tørn.
Om os
DIANA-klassen udgør søværnets maritime indsatsenheder, der indgår i Danmarks maritime beredskab og myndighedsudøvelse til søs, under Søværnskommandoens Operationscenter. Der er kontinuerligt tre enheder på beredskab, enten til søs eller i havn – 24/7/365.

Besætningen består af 12 mand, der i fællesskab løser en bred opgaveportefølje inden for farvandsovervågning. Opgaverne omfatter bl.a. suverænitetshævdelse, kontrol og opsyn med skibstrafikken, søredning, forureningsbekæmpelse, assistance til politi og SKAT samt øvrige opgaver og øvelser med andre søværnsenheder og myndigheder.
Om stillingen
Vi søger en erfaren seniorsergent med potentiale og lyst til at udvikle sine navigatoriske kompetencer, alt i mens der gøres fyldest som skibets 3. kommanderende (3K).

Du er til daglig leder for skibets dæksbesætning, der udgøres af fire dæksgaster, og har ansvaret for vedligeholdelse af dæksudrustning, våben m.v. hvorfor tidligere tjeneste som dæksbefalingsmand absolut er et plus. Derudover er 3K indsatsleder under havariruller og gruppeleder i forbindelse med TMG-skydninger. 3K indgår i skibets ledelse, og har derfor stor indflydelse på beslutningerne samt en del af ansvaret for, at disse bliver udført.

Til søs tilbyder vi praktisk navigationsundervisning og 3K har, under skibets operationer, en central rolle i udførelsen af disse. På sigt vil du som 3K blive ansvarlig for skibets sejladsplanlægning, dæksbesætningens vagttjeneste og uddannelse/udvikling samt skibets navigationsudstyr.
3K har tillige stor andel i det administrative arbejde med at taste besætningens rejser, løn, bookning af kurser mm. Hvorfor vi forventer en solid administrativ baggrund.

Alt i alt en stilling designet til videreudvikling af en allerede stærk profil, der skal være indstillet på at lære og lære fra sig.

Du kommer til at blive en del af en sammentømret besætning med mange års erfaring, og du kommer til at have et fast sejl/vagt- mønster.

Du vil have fast tjenested i Korsør.
Om dig
Vi søger en ambitiøs og struktureret befalingsmand med personlig gennemslagskraft baseret på en god menneskelig forståelse.

Kravene til dig som vores kommende kollega, tager afsæt i den forankringsproces, som er beskrevet i ”Strategi for Sergentgruppen i Søværnet”, hvorfor der er en stor forventning til, at du påtager dig det ledelsesmæssige ansvar som tjenesten medfører.

Stillingen er en seniorsergentstilling, og hensigten er, at du gennem navigatorisk uddannelse og praktik vil opnå de færdigheder, der gør dig til et oplagt emne som næstkommanderende på DIANA klassen.

Du er som befalingsmand i stand til at kommunikere i et klart og sikkert sprog således, at foresatte og underlagt personel, altid er orienteret i de for tjenesten relevante emner. Endvidere, at du er en loyal medarbejder, som gennem egne holdninger og værdier skaber den korpsånd, moral og disciplin som støtter op om Søværnets kultur og identitet, hvilket er alfa omega for et godt teamwork.

Er du den rette ansøger vil vi lave en uddannelsesplan sammen med dig, og give dig muligheden for en spændende stilling med masser af udviklingsmuligheder.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til CH KL Klement Høst-Madsen på telefon 41 30 98 12. Alternativt SSG Lars Hoel, SCA-F-BEM02, telefon 72 60 41 83

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS252@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 31. oktober 2020 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter.

Stillingen er til besættelse fra 1. november 2020

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 3. ESKADRE
3. Eskadre er Søværnets nye eskadre, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder – med unikke muligheder for personlig og faglig udvikling. Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver. 3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever. Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Korsør, Danmark

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

31.10.2020

Indrykningsdato

13.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent