Chef for Logistiksekionen ved Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn


Chef for Logistiksektionen ved Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn

Motiveres du af et arbejde der kræver helhedssyn, selvstændighed, initiativ og er du klar til at blive fagligt og personligt udfordret - samtidig med at du med dine kompetencer og erfaring kan gøre en stor forskel?

Har du erfaring og interesse for at arbejde med operationer, logistik, administration og ledelse? Så er denne stilling måske noget for dig.
Om os
Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn er en operativ national myndighed under Landsdelsregion Vest. Vi har operative opgaver i det fulde spektrum fred-krise-krig. Det er en spændende og dynamisk arbejdsplads med plads til personlighed og udvikling.

Ved Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn er vi 17 militære og civile medarbejdere, der forestår den daglige planlægning og gennemførsel af distriktets opgaver. Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn består af ca. 1300 frivillige aktive hjemmeværnssoldater fordelt på 21 underafdelinger, og dertil en stor reserve. Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn er en del af det nationale forsvar og beredskab, hvor vi samarbejder med det militære forsvar i bl.a. fælles uddannelses- og øvelsesaktiviteter, beredskabsplanlægning samt international tjeneste, og vi yder støtte til det omliggende civile samfund.

Om stillingen
Du kommer til at indgå i en samlet stabsstruktur med militære og civile fastansatte, samt frivillige stabsofficerer og personel af reserven. Ét af tyngdeområderne for Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn er den logistiske understøttelse af operationer, indsættelser og uddannelser.

Du bliver chef for distriktets logistiske del (CH LOG), som har 7 civile fastansatte og én militær fastansat medarbejder, som er omdrejningspunktet, når det gælder den logistiske understøttelse af operationer, indsættelser og uddannelser samt personel- og økonomiforvaltning for distriktets underafdelinger. Du vil være ansvarlig for udarbejdelse/kontrol/opfølgning af distriktets budget samt for planlægning, drift og opfølgning af etablissementsområdet.

CHLOG har også ansvaret for udarbejdelse af de logistiske forhold i distriktets operative plankompleks. I den opgaveløsning vil du være den primære rådgiver og sparringspartner for distriktschefen.

Du vil få ansvaret for det samlede logistiske område. Din hverdag vil være præget af sagsbehandling, koordination med underlagte enheder og samvirket med den omkringliggende støttestruktur. Jobbet er meget selvstændigt og alsidigt. Det indeholder en interessant hverdag, hvor du selv har stor indflydelse.

Du vil i det daglige virke referere til distriktschefen.

Større opgaver, gennemføres som stabsarbejder. Det overordnede ledelsesprincip er frihed under ansvar og rettidig omhu. Dette bl.a. fordi jobbet til tider kræver en del aften- og weekendarbejde.

Af opgaver vil du bl.a. blive ansvarlig for:

Du er overfor distriktschefen ansvarlig for sektionens samlede virke.
Distriktets andel i planlægning, drift og opfølgning på etablissementsområdet.

Opstille, uddanne og indsætte logistik sektionen i stabsarbejder og operative opgaveløsninger.

Deltagelse i tilsyns- og kontrolvirksomhed/inspektioner ved distriktets kompagnier. Herunder planlægning og gennemførelse af distriktets forsyningsforvaltningskontrol.

Deltagelse i udarbejdelse af distriktets planer.

Rådgive distriktschefen på det logistiske område.

Der må forudses nogen rejseaktivitet – og påregnes skæve arbejdstider i et vist omfang.
Om dig
Du er kaptajn med videreuddannelsestrin I eller VUK, og gerne med en solid portion praktisk erfaring inden for det logistiske område.

Som person er du samarbejdsorienteret og udadvendt og har gode sociale kompetencer. Jobbet indebærer en stor berøringsflade med frivillige hjemmeværnssoldater, samt civile og militære samarbejdspartner og der kræves en empatisk og fleksibel tilgang til tjenesten.
Du er en fleksibel holdspiller, og samtidig kan du arbejde selvstændigt med frihed under ansvar. Du er i stand til at balancere mellem hensyn til de frivilliges funktionsvilkår og opbygningen af militære kapaciteter.

Opfyldelse af krav og forventninger til alle fokuskompetencerne er nødvendigt for at løse opgaven. Især er samarbejde, fleksibilitet, initiativ og kommunikation væsentligt. Dette udelukker dog ikke et behov for analytisk tænkning, planlægning og helhedsorientering.

Du har en god taktisk forståelse for kompagni- og bataljonsniveauet, kan initiere og udarbejde logistiske planer for indsættelser på bataljonsniveauet med et godt kenskab til de essentielle logistiske processer som baggrund.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Dit faste tjenested vil være i Odense.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, oberstløjtnant Ulrich M.H. Arensbach på tlf.: 7213 2701, eller på mail: HDFYN-CH@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR konsulent ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse Pia Knudsen på tlf. 7281 9144.

Ansøgningsfristen er den 01. november 2020 og ansættelsessamtaler forventelig i uge 46. Stillingen er til besættelse 01. december d.å. eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”søg stillingen”. Hvis du ikke har mulighed for at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Dette betyder, at du blandt andet er forpligtiget til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer med videre.  
  
  
Generel information

Tjenestested

Odense, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

01.11.2020

Indrykningsdato

13.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent