Rådighedsstilling - Chef for Totalforsvarsunderafdeling ved Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestjylland


Rådighedsstilling - Chef for Totalforsvarsunderafdeling ved Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestjylland

Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestjylland (HDMVJ) søger en kaptajn af reserven til stillingen som kompagnichef for en Totalforsvarsunderafdeling.
Om os
HDMVJ er placeret på Skive Kaserne og dækker samme geografiske område som Midt- og Vestjyllands Politi. Arealet er på ca. 10.000 km2 og strækker sig fra Vejlerne ved Thisted i nord til Tipperne i den sydlige ende af Ringkøbing Fjord, og fra den jyske vestkyst til Silkeborg i øst. Distriktet indgår som et ud af seks Hærhjemmeværnsdistrikter under Landsdelsregion Vest.

Distriktets stab består bl.a. af en operations- og uddannelsessektion og en logistiksektion, og vi er i alt 18 faste medarbejdere.

Distriktet yder bistand til Forsvaret, samfundet, totalforsvaret og politiet. Vi er særligt uddannet i at støtte Forsvaret, Politiet og Beredskabet i deres opgaveløsning på land, både i Danmark og i udlandet.

Alle medlemmer af Hærhjemmeværnet har gennemgået en militær grunduddannelse på linje med Hærens basisuddannelse. Opgaverne spænder lige fra trafikregulering og bevogtning, til sikring af danske samfundsvigtige virksomheder. Hærhjemmeværnet støtter også Forsvaret i forbindelse med uddannelse af værnepligtige og soldater, som skal udsendes til internationale opgaver.
Om stillingen
Som reserveofficer bliver du ansat i en designeringsfunktion i en krise-/krigsorganisation. Designeringsfunktionen er den funktion/ stilling, som du vil skulle varetage i tilfælde af krise eller krig.

I dagligdagen bliver du indkommanderet til tjeneste, der er forbundet til din designeringsfunktion, for dit vedkommende som kaptajn af reserven. Som reservist kan du varetage opgaver som uddannelse, træning og øvelsesvirksomhed i relation til din designeringsfunktion.

Du skal være chef for én af distriktets to kadre underafdelinger, som er bemandet med en chef, næstkommanderende, kommandobefalingsmand, delingsførere, næstkommanderende deling og gruppeførere. Du er ansvarlig for kompagniets uddannelse og operative virke stab.

Totalforsvarsunderafdelingen har til opgave at opstille, uddanne og føre totalforsvarsstyrken, bestående af hjemsendte HBU soldater, såfremt disse skulle blive aktiveret.

I samarbejde med Hjemmeværnet er underafdelingens primære opgave bevogtning og sikring.

Underafdelingen støtter endvidere distriktet med uddannelse af frivillige hjemmeværnssoldater.
Om dig
Du er kaptajn M321 eller premierløjtnant og egnet til udnævnelse, og det er at foretrække, at du har erfaring med planlægning af uddannelse på underafdelingsniveau, og samtidigt har en vis operativ indsigt. Derudover er det altafgørende, at du har forståelsen for, hvad det kræver at arbejde med frivillige.

Det er en fordel, hvis du har kendskab til Hjemmeværnet.

Der er selvstædig opgaveløsning, men det skal ses i en større sammenhæng.
Ledelsesstilen er frihed under ansvar og rettidig omhu.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til kaptajn af reserven, og ansættelse sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer. Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmelig, og kunne opretholde denne under hele ansættelsesforholdet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelse i rådighedsstillingen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte stabschefen ved HDMVJ major Jesper Toft Nielsen på telefon 72 42 06 02, eller mail: HDMVJ-CHOPU@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Cecilie Aagaard på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfristen er 3. november 2020. Vi forventer at gennemføre samtaler i uge 46.

Stillingen er ledig med tiltrædelse 1. december 2020 eller snarest mulig herefter.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk, via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

03.11.2020

Indrykningsdato

13.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent