Flight Commander ved Eskadrille 724 - Helicopter Wing Karup


Flight Commander ved Eskadrille 724 - Helicopter Wing Karup

Har du lyst til et attraktivt job i et operativt miljø? Er du handlekraftig og en motiverende leder? Er du pilot med baggrund i det operative miljø? Eskadrille 724 søger en ressourcestærk kaptajn til at varetage den udfordrende stilling som flight commander for India-flight ved eskadrillen.
Om os
Helicopter Wing Karup har en klar international profil og huser alle forsvarets helikoptere. Helicopter Wing Karup træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter. Helicopter Wing Karup støtter Hæren, Søværnet, Rigspolitiet, Politiets Aktionsstyrker samt udøver sø redningstjeneste. Endvidere forestår Helicopter Wing Karup basisuddannelse af piloter til Forsvaret.

Eskadrille 724 blev officielt oprettet den 7. august 2003, og havde inden da en fortid som Hærens Flyvetjeneste. Enheden er den ene af Forsvarets tre helikoptereskadriller og leverer sammen med Eskadrille 722 og Eskadrille 723, alt helikopterflyvning til Forsvaret. Enheden opererer til dagligt 11 FENNEC helikoptere, med følgende opgavekompleks:

• Observation/Rekognoscering
Ved rekognosceringsopgaver overflyver helikopteren et område for at indsamle informationer til brug for landtropper, der skal kunne manøvrere i området. Det kan for eksempel dreje sig om at fastslå hvordan vejforholdene er, mulige IED områder osv.

• Sikring og let transport
Helikopterne bruges til persontransport og mindre transportopgaver, herunder også VIP-opgaver, blandt andet for kongehuset. Fennec-helikopterne anvendes også til sikring i samarbejde med landbaserede enheder. I denne sammenhæng er helikopteren en flyvende observationspost, eventuelt med bevæbnede vagter ombord, når for eksempel en lejr eller en konvoj skal bevogtes.

• Støtte til politiet og specialkorps
Eskadrille 724 hjælper på daglig basis Politiet ved forskellige eftersøgningsopgaver. Det kan blandt andet dreje sig om bortgåede personer eller eftersøgning af flugtbiler efter røverier osv. Endvidere arbejder Eskadrille 724 sammen med Politiets Aktionsstyrke, Jægerkorpset og Frømandskorpset.

Ud over ovenstående opgaver, deltager Eskadrille 724 ligeledes i øvelser med hæren og søværnet. Dette med henblik på at støtte de andre værn, og samtidig træne og opbygge færdigheder for nye piloter.
Om stillingen
Du vil blive den daglige leder af I-flight, samt de tilknyttede medarbejdere. Du vil skulle indgå i Eskadrille 724 ledelsesteam.
Stillingen kræver en høj grad af fokus på planlægning, tilrettelæggelse samt gennemførelse af både opgaver/øvelser samt personeludvikling. Da Eskadrille 724 er en meget dynamisk arbejdsplads, kræver stillingen stor omstillingsparathed og en evne til at løse opgaven, med de midler der er til rådighed.

Opgaverne indebærer at du som flight commander:
- Indgår i eskadrillens ledelsesteam.
- Ansvarlig for uddannelse og føring af helikopterflight og for løsning af pålagte opgaver.
- Forestår daglig ledelse af flighten, og er herunder ansvarlig for holdningsbearbejdelse af personel.
- Forestår gennemførelse af enhedsuddannelsen i direkte koordination med chefen for eskadrillen og andre flightcommanders.
- Bidrager til planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af enkeltmandsuddannelsen i samarbejde med eskadrillens uddannelseskoordinator.
- Forestår planlægning og gennemførelse af øvelser, med henblik på at løfte den enkelte pilot og observatørs niveau og taktisk forståelse, for at kunne løse eskadrillens operative opgaver.
- Ansvarlig for at holde kontakt til relevante samarbejdspartenere, således at gensidige relationer til andre myndigheder opnås og fastholdes.
- Kontrollerer at besætningsmedlemmer konstant opretholder tildelt flyvestatus.
- Udpeger personel til - og være ansvarlig for - gennemførelsen af opgaver tildelt af enhedens operationskontor p.b.a. personellets, erfaringsniveau og merarbejde.
- Er overfor chefen for eskadrillen beholdningsansvarlig for udleveret materiel.
- Fungerer som mentor under planlægning og gennemførelse af planlægningsopgaver.
Om dig
Du er kaptajn eller erfaren premierløjtnant og har baggrund som helikopterpilot, ønskeligt med en solid operativ erfaring på AS-550 FENNEC. Er du premierløjtnant, vil du i så fald indgå en uddannelsesaftale og i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling. Du vil på sigt sideløbende skulle indgå i vagtplan for operative vagter, så uddannelse hertil skal kunne gennemføres inden for en overskuelig periode, samt dertilhørende sikkerhedsgodkendelse.

Du skal være proaktiv, omstillingsparat og kunne arbejde selvstændigt og struktureret i et ofte meget omskifteligt arbejdsmiljø, hvor du skal være i stand til at håndtere mange opgaver af gangen. Du skal kunne kommunikere klart i skrift og tale og være i stand til at iværksætte planlægning selvstændigt, da du vil indgå i mange forskellige opgaveløsninger samtidigt.

Eskadrillens planlægningsværktøjer omfatter: Excel, WING, eMTEP, Outlook, SharePoint. Det vil derfor være ønskeligt, at du har kompetencer inden for disse områder.

Stillingen indeholder ydermere en vis kontaktflade med andre enheder samt diverse specialoperations korps, så du skal derfor betragte dig selv, som værende tilpas udadvendt og hvilende i dig selv, således at du er i stand til gå forrest i samarbejdet med en rolig og professionel adfærd.

Tidligere tjeneste:
Det vil være en fordel, hvis du har tidligere erfaring som leder/næstkommanderende i lignende stilling. Endvidere vil det være ønskeligt, at du har erfaring med planlægning samt gennemførelse af helikopteroperationer i rammen af specialoperationer, gerne i nationalt og internationalt regi samt i et værnsfælles miljø.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter, med krav om pilotuddannelse. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kaptajn Viggo Lodberg, Fg. chef for Eskadrille 724 på +45 72 84 34 02. Du kan også sende en mail på HW-724-004@fiin.dk.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Dennis Nordahl, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9141.

Ansøgningsfristen er d. 2. november 2020 og samtaler forventes afholdt d. 9. november 2020. Stillingen er til besættelse d. januar 2021 og den endelige ansættelsesdato vil blive koordineret med din nuværende chef.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Karup, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

02.11.2020

Indrykningsdato

13.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent