Sergent til Flyvevåbnets Basisuddannelse


Sergent til Flyvevåbnets Basisuddannelse

Base Protection Squadron søger en dygtig soldat og et godt forbillede, som gruppefører og instruktør til Flyvevåbnets Basisuddannelse.
Om os
Operations Support Wing er hjemmehørende på Flyvestation Karup og er ansvarlig for opstilling af Flyvevåbnets kapaciteter inden for Tactical Support, Air Base Support og Mission Support. Endvidere forestår Operations Support Wing uddannelser i form af Flyvevåbnets Basisuddannelse, missionsforberedende uddannelse samt enkelte operations-støtteefteruddannelser.

Base Protection Squadron indgår som en selvstændig eskadrille under Operations Support Wing. Eskadrillen består af 88 engagerede og fagligt dygtige officerer, befalingsmænd og specialister, der er fordelt på 3 sektioner; Flyvevåbnets Basisuddannelse, Bevogtningstjenesten, og Military Working Dog.

Arbejdsdagen i Base Protection Squadron er generelt præget af stor selvstændighed, fleksibilitet, højt humør og masser af frisk luft.

Sektionen Flyvevåbnets Basisuddannelse er bestående af primært unge instruktører og uddannelsesbefalingsmænd, der brænder for at give eleverne en god grunduddannelse. Vi ser det som et stort privilegium at give vores elever de rette kompetencer og holdninger, til at kunne gebærde sig som vores kommende kollegaer.

Vi gennemfører værnepligtsuddannelse to gange om året med start i februar og august.
Endvidere gennemfører vi en grundlæggende militær uddannelse for kadetter der starter på Officers Basisuddannelsen. Vi støtter også til gennemførelsen af erhvervspraktikhold i efteråret.
Om stillingen
Du bliver del af en rigtigt god arbejdsplads med godt sammenhold og gode kollegaer, hvor du vil få en indgående viden og mulighed for videre tjeneste i Flyvevåbnet.

Du bliver en del af en sektion, der prioriterer en anerkendende tilgang til vores elever med fokus på deres læring. En sektion, hvor vi stiller krav til hinanden og værdsætter konstruktiv feedback af yngste, såvel som ældste medarbejder. Kun derved kan vi løbende forbedre os i vores stræben efter at gennemføre den bedste basisuddannelse i Forsvaret.

Som gruppefører og instruktør i sektionen vil du blive en del af basisuddannelsen, som uddanner værnepligtige og ansat stampersonel uden grunduddannelse.
Her vil du være direkte underlagt en delingsfører, der er leder for en næstkommanderende og tre gruppefører/instruktører, hvoraf du er den ene.

Stillingen er præget af en arbejdsplads, hvor såvel uddannelse af elever som udvikling af den enkelte medarbejder er i fokus. Sektionen lægger vægt på viden og personligt engagement, hvilket giver mulighed for, at du også får plads til at udvikle dig.

Som gruppefører og instruktør vil du skulle deltage i planlægningen, gennemførelsen og kontrollen af uddannelsen samt øvelsesaktiviteter.
Dertil skal du forvente at blive delingens hovedinstruktør i et eller flere fag alt efter dine kompetencer.

Når holdet kører, vil der typisk være flere dage i ugen, der er længere end normale arbejdsdage og arbejdstiden i ugerne vil ofte være på mere end 37 timer. Dette betyder til gengæld også at du forventes at opspare en del friheder til afholdelse både underholdet men særligt også i perioderne mellem holdene.
Om dig
Du er uddannet sergent eller egnet kandidat fra konstabelgruppen som er klar til ansættelse på en uddannelsesaftale med henblik på at blive sergent.

Vi ser gerne en kandidat der først og fremmest er en dygtig soldat og et godt forbillede som kan gå forrest og sætte sig i respekt i kraft af sin holdning og personlige fremtræden.

Du kan sige ja til Forsvarets grundværdier: troværdighed, åbenhed, tillid, selvstændighed og ansvarlighed. Naturligvis forventer vi, at du handler loyalt i forhold til sektionens samlede opgaveløsning samt de tildelte ressourcer. Samtidig forventer vi, at du selvstændigt opdaterer dig inden for føringsvirksomhed og pædagogik.

Som instruktør i sektionen lægger vi vægt på, at du opfylder følgende kvaliteter:
• Du har gode samarbejdsevner og er kompromissøgende.
• Du er selvstændig og opsøgende i din opgaveløsning og konstruktiv i din tilgang til udfordringer.
• Du søger aktivt at vedligeholde og udvikle dine faglige kvalifikationer og stiller disse til rådighed for kolleger og elever med henblik på at støtte dem i deres opgaveløsning og udvikling.
• Du er i din tilgang til tjenesten struktureret, rettidig og omstillingsparat når situationer ændrer sig.
• Du skal kunne lide og befinde dig godt i det udendørsmiljø, da langt størstedelen af uddannelsen foregå udenfor i enten terrænet eller på skydebanen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en kandidat fra konstabelgruppen. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kaptajn Mikkel M. Hansen på 72 84 48 68 eller OSW-OBF-001@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 1. november 2020 og samtaler forventes afholdt i uge 45. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM OPERATIONS SUPPORT WING
Operations Support Wing (OSW) opstiller Flyvevåbnets (FLV) kapaciteter inden for Tactical Support, Air Base Support og Mission Support. Kapaciteterne indeholder bl.a. Air Mobile Protection and Recovery, Military Working Dog, Forward Aeromedical Evacuation, Joint Datalink Operations Centre, Flyvevåbnets Fototjeneste, Elektronisk Krigsførelses- og Opdateringscenter, DMI, Radiosonde og Bevogtningstjenesten. Endvidere forestår OSW uddannelser i form af FLV Basisuddannelse, missionsforberedende uddannelse samt enkelte operationsstøtteefteruddannelser. Derudover leverer OSW administrativ støtte til FLV myndigheder via Flyvevåbnets Administrative Fællesskab, og endelig varetager chefen for OSW garnisonskommandantskabet for Flyvestation Karup og er i den forbindelse ansvarlig for bevogtning og sikring af flyvestationen i fred, krise og krig.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Karup, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

01.11.2020

Indrykningsdato

13.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent