Stabsofficer ved UNCMAC-S i Sydkorea


Stabsofficer ved UNCMAC-S i Sydkorea

Udsendelse til Internationale Operationer ved United Nations Command Military Armistice Commission-Secretariat (UNCMAC-S) i Sydkorea
Vil du have en spændende udsendelse i 12 måneder, hvor du arbejder i et operativt og professionelt miljø i en multinational ramme?
Danmark skal bemande stillingen som Corridor Control Officer (CCO) samt planlægnings- og operationsofficer (PLANS/OPSO) ved United Nations Command Military Armistice Commission-Secretariat (UNCMAC-S) i Sydkorea. UNCMAC-S er en integreret del af United Nations Command (UNC).
CCO TC-W roterer efter 6 måneders tjeneste ind i stillingen som PLANS/OPSO i UNCMAC-S.
Det kan blive dig, hvis du har de rette kompetencer og mod på en afvekslende og udfordrende udsendelse.
Om os
Om Missionen
United Nations Command (UNC) er en amerikansk ledet multinational koalition, der blev oprettet i 1950 for på FN’s vegne at forsvare Sydkorea mod den nordkoreanske aggression. I forbindelse med våbenhvilen i 1953 ændredes UNC opgave til at overvåge våbenhvilen og forberede indsættelse af styrkebidrag fra koalitionens medlemslande, hvis våbenhvilen skulle bryde sammen. Indledningsvist var UNC således den eneste samlede styrke med opgaven både at beskytte Sydkorea mod overgreb, samt overvåge, at betingelserne i våbenhvilen (Armistice Agreement) bliver overholdt. Overvågningen sker via UNCMAC-S, der refererer til UNC. UNC Mission er fortsat at overvåge overholdelse af våbenhvileaftalen fra 1953, samt at koordinere yderligere støtte fra de nationer der bidrog i Korea krigen.

Danmark har bidraget til UNCMAC-S siden 2009 og bemander siden 2018 to officers stillinger i UNCMAC-S og en officersstilling i UNC.
Missionens hovedkvarter er placeret på Camp Humphreys, der er den største amerikanske base i Asien, ca. 70 km. syd for Seoul. UNCMAC-S er ligeledes placeret på Camp Humphreys. CCO TC-W opererer i DMZ, og arbejder derfor med udgangspunkt i Camp Bonifas som ligger i forbindelse med DMZ og Joint Securtity Area (JSA).
Om stillingen
Der er tale om en udsendelse på 12 mdr. Militært ansatte returnerer normalt til den stilling, de forlod inden udsendelsen. Under udsendelsen vil du få en masse spændende oplevelser, som er forbundet med det at være udsendt til et andet land. Din arbejdsdag vil være fyldt med udfordrende opgaver, i et multinationalt miljø, som bibringer dig nye kompetencer og erfaringer, som giver dig et solidt rygstød i forhold til din videre karriere.

Stillingen er opdelt i to halvår.
Første halvår gennemføres i stillingen som Corridor Control Officer ved transportkorridor Vest (TC-W) og andet halvår som planlægnings- og operationsofficer ved UNCMAC-S stab.

Som Corridor Control Officer, bliver du ansvarlig for en sektion på fem medarbejdere, der for nærværende, kommer fra New Zealand, USA, Sydkorea og Danmark. Stillingen refererer til UNMAC-S i Camp Humphreys, der ledes af en amerikansk oberst.
Opgaverne er omfattende, men alle relateret til våbenhvileaftalen (Armistice Agreement) fra 1953. Den primære opgave er at tilsikre at aftalerne vedrørende krydsninger mellem syd og nord igennem transportkorridoren, samt ophold i, og omkring den demilitarisede zone (DMZ) bliver overholdt. Det sker gennem en række opgaver. Herunder planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af inspektioner ved de sydkoreanske militære enheder der opholder sig i området samt anden kontrolvirksomhed. CCO rapporterer til og rådgiver UNCMAC-S om forhold indenfor sit område.

Som planlægnings- og operationsofficer indgår du i den faste stab i UNCMAC-S under assistant secretary OPS, som er en amerikansk major.
Du bliver ansvarlig for planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af en række opgaver. Herunder flyvninger til/i den demilitariserede zone (DMZ), uddannelse af personel til gennemførelse af operationer ved Han River Estuary og kontrol af markeringer langs DMZ med helikopter. Desuden vil du indgå i forskellige stabsarbejder, samt få ansvaret for lede opgaver indenfor eget ressortområde.
Om dig
Du er major (M322)/kaptajn og har gennemført Videreuddannelsestrin I for militære ledere VUT/L eller VUK. Det er ønskeligt, at du har erfaring fra operativ stabstjeneste, og gerne i en multinational stab.

Du har godt kendskab til militære operationer generelt og forståelse for værnsfælles doktrin på taktisk og operativt niveau.

Vi ser gerne, at du tillige har stabserfaring fra minimum NIV II, så du med udgangspunkt i ledelseserfaringen og stabstjenesten har en solid evne og kompetence til at formidle dine analyser og budskaber. Du er en velbedømt officer, og har erfaring fra én eller flere udsendelser i Internationale operationer.

Du er god til at skabe samarbejdsrelationer i forskellige fora, du trives godt i et multinationalt miljø, og så har du respekt for de kulturelle forskelle.
Du har særdeles gode engelskkundskaber både mundtligt og skriftligt

Der lægges vægt på, at du er selvstændig, robust og har et godt overblik. Du fremstår troværdigt, og har let ved at agere på egen hånd.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes før og efter efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Ansøgninger skal være bilagt en påtegning fra nærmeste leder/chef og for reservepersonels vedkommende skal påtegningen indeholde en accept af, at afgivende myndighed vil betale for indkommanderinger forud for udsendelsen, f.eks. i forbindelse med missionsuddannelser.

Stillingen besættes for en periode på 12 måneder forventeligt fra ultimo maj 2021 – medio juni 2022. Militært ansatte returnerer som udgangspunkt til den stilling, de forlod inden udsendelsen.

Såfremt du allerede er udpeget til deltagelse i en anden international operation, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Du vil blive udsendt under ”Forsvarets Bestemmelse om løn, tillæg og ydelser for personel udsendt i international tjeneste” (FPSBST 564-1), hvilket bl.a. vil omfatte FN-tillæg (skattepligtigt), Udetillægslignende tillæg (skattefrit). Dertil kommer de ydelser, som Forsvaret udbetaler til dig i missionen til dækning af indkvartering og forplejning.

Via Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPSBST 564-1, som omhandler forhold under din udsendelse.

Du skal være sikkerhedsgodkendt til Hemmeligt, samt kunne opretholde denne under hele udsendelsen.
Du skal have bestået Forsvarets basistest og kunne helbredsgodkendes til status operativ (helbred og tænder).

Inden udsendelsen gennemføres følgende kurser:
• Enkeltmandsforberedelse Modul 1 og 2 (2 uger)
• United Nations Staff Officers Course (3 uger) eller tilsvarende NATO kursus.

Under udsendelsen vil du blive tillagt midlertidig grad af major/orlogskaptajn.

KONTAKT OG ANSØGNING
Har du spørgsmål til stillingen, kan du ringe til KN Søren Dieckmann FKO-O-J3L05 på tlf. 728 40406 eller skrive til SNR UNC, OL Jesper V. Ekman-Sørensen, jesper.v.ekman-sorensen.fm@mail.mil.

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent KN Dennis Nordahl ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 41.

Ansøgningsfristen er 1. november 2020. Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 46-47, 2020 ved FKO-O-J3L.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingerne fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Udlandet

Lokation

Internationale operationer

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

01.11.2020

Indrykningsdato

13.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent